udvardy frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2009
 

 
 
 
  kronológiák    » kisebbségtörténeti kronológia
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
helymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

 
 
 
   keresés
szűkítés        -        
      találatszám: 150 találat lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-150
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1994. június 1.

Jún. 1-jén elkezdődött a képviselőházi vita a tanügyi törvénytervezetről. Asztalos Ferenc, a tanügyi szakbizottság alelnöke kifejtette az RMDSZ álláspontját. Az 1992-es népszámlálás szerint az ország lakosságának 7,1 %-a magyar, ennek ellenére a magyarul tanulók arányszáma csak 4,9 %. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), jún. 3./

1994. június 1.

Jún. 1-jén az RMDSZ vezetői bukaresti sajtótájékoztatójukon visszautasították Liviu Maior oktatási miniszter megállapítását, hogy az oktatási törvénytervezet megfelel az európai normáknak. A tervezet valójában diszkriminációt jelent: a kisebbségi oktatás 70 százalékát román nyelven akarja elrendelni. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), jún. 3./

1994. június 1.

Markó Béla, az RMDSZ elnöke gratulált Horn Gyulának, az MSZP elnökének a választási eredményhez. Bízik abban, hogy mielőbb találkoznak és véleményt cserélnek az MSZP és az RMDSZ együttműködéséről. /RMDSZ Tájékozató (Bukarest), 295. sz., jún. 1./

1994. június 1.

Tőkés László püspök Horn Gyulának, az MSZP elnökének írott levelében jókívánságait küldte választási győzelme alkalmából. Reméli, hogy az új kormány folytatni fogja az Antall József nevével fémjelzett nemzetpolitikát. Az erdélyi magyarság elvárásai változatlanok. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), jún. 1./

1994. június 1.

A Timerana 1994. máj. 13-19-i száma "Tőkés László nem valódi püspök. A főpap státusát Cotroceni folyosóin tárgyalják" címmel aláírás nélküli cikket közölt, melyet átvett a nagyváradi Crisana. A cikk idézte "lugosi reformátusok egy csoportjának" levelét. Ebben azt kérték, hogy Iliescu elnök küldje el a másolatát annak az okmánynak, amelyben kinevezte Tőkés László a temesvári református egyházközségbe. A lugosiak nevében az aláírók: Higyed István lelkész, Kiss Bálint főgondnok és Császár István gondnok. Az Erdélyi Napló megszólaltatta az érintetteket. Higyed István református lelkész végül elismerte, hogy szembenáll Tőkés László püspökkel. Tőkés László kifejtette, hogy Higyed István a szekuritate által szervezett diverzióban vesz részt. A belső diverzió egyik mozgatója Higyed István. Tunyogi Csapó Gyula rágalmaival kezdődött, ezt követte Magyari Csaba akciósorozata, majd Kertész László, s végül Higyed István tevékenysége. Tőkés László úgy látja, hogy Csiha Kálmán püspök részt vesz az ellene folyó akciókban. Higyed nem véletlenül ment el a vasgárdista I. C. Dragan olaszországi rezidenciájába. /Sorbán Attila: Tőkéssel vagy Tőkés nélkül? - ez itt a kérdés. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), jún. 1./

1994. június 1.

Dicsőszentmártonban máj. 5-én éjjel ismeretlen, egymás közt románul beszélő tettesek behatoltak Török Béla RMDSZ választmányi tag lakására, összekötözték és kegyetlenül összeverték. Török Bélát kórházba kellett szállítani. Miért tették? Török Béla naponta újraragasztotta a letépett magyar nyelvű plakátokat, hevesen reagált a magyarságot sértő megjegyzésekre. /Erdélyi Napló (Nagyvárad), jún. 1./

1994. június 1.

Borbély László, az RMDSZ képviselőházi frakciójának alelnöke nyílt levelet intézett Iliescu elnökhöz, tiltakozva az ellen, hogy Marosvásárhelyen felállítsák Antonescu szobrát. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), jún. 1., Magyar Hírlap, máj. 31./

1994. június 1.

Vita zajlik a Szabadságban a kolozsvári színház helyzetéről: a közönség elpártolt a színháztól, ezért Szőcs István Tompa Gábor rendező koncepcióját okolja, aki avantgárd darabokat tűzött műsorra és újító szellem jellemzi. Tompa indulatosan visszautasította ezt az érvelést, mondván: "Zsinat harcol zsinat ellen, személyes érdekeket bújtatnak közösségi köntösbe, szenátorokat kiáltanak ki árulónak, sőt követelik a fejüket versben, publicisztikában egyaránt. Diadalmaskodott mindenütt a Romania Mare hasábjain meghonosított nyelv, s nem kellenek Funarok és Tudorok, hogy szétverjék a magyarságot, szétverjük mi egymást boldogan." Szőcs István válaszolt: "Nem tudom, Tompa miért funározik? Hiszen ki tudnak nagyon jól jönni egymással: Tompa olyan színdarabokat adat elő nekünk, amelynek magyarság-víziója egyezik azzal, amely Funar előadásaiból szokott kibontakozni." /Magyar Nemzet, jún. 1./

1994. június 1.

Funar kolozsvári polgármester javasolta, hogy a Babes-Bolyai Tudományegyetem neve a jövőben Daciei Superioare /Felső Dacia/ legyen. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), jún. 1./

1994. június 1.

Ábrahám Dezső szervező titkárként faxon adta hírül, hogy jún. 1-jén Budapesten tartja alakuló ülését a Határon Túl Született Magyarok Világszövetsége. A szervezők szerint a Magyarok Világszövetsége kisajátítja a határon túl élő magyarok képviseletét, a Határon Túli Magyarok Hivatala pedig önkényesen jelölte ki azokat, akik a határon túli magyarság képviselői. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), jún. 1./

1994. június 2.

Teodor Melescanu külügyminiszter a Vocea Romaniei kormánylap jún. 1-jei számában közölte, hogy már júniusban fel akarja újítani a tárgyalásokat a Magyarországgal kötendő alapszerződés ügyében. Szeretné, ha 1995. februárjáig megkötnék az alapszerződést. /Új Magyarország, Magyar Nemzet, jún, 2,/

1994. június 2.

A Képviselőházban megkezdődött a tanügyi törvénytervezet vitája. Az RMDSZ képviselőcsoportja közleményben kérte a romániai magyar írott és elekronikus sajtó képviselőit, hogy szenteljenek minél nagyobb figyelmet a "sorsunkat, jövőnket meghatározó törvény parlamenti vitájának". /RMDSZ Tájékozató (Bukarest), 296. sz., jún. 2./

1994. június 2.

Heves viták után a Képviselőházban jún. 2-án úgy fogadták el a tanügyi törvénytervezet első nyolc cikkelyét, hogy az RMDSZ egyetlen módosító indítványát sem vették figyelembe. Asztalos István képviselő ezért ismételte meg a felhívást a romániai magyar sajtóhoz, hogy szenteljen minél nagyobb figyelmet az oktatási törvény parlamenti vitájának. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), jún. 4./

1994. június 2.

A kolozsvári Interetnikai Párbeszéd Egyesület elnöke, dr. Octavian Buracu Iliescu elnökhöz intézett nyílt levelében felhívta az államelnök figyelmét a Kolozsváron érlelődő feszültségre, amit az agresszív városi vezetés a nemzeti emlékművek semmibevételével művel. Ugyancsak ez az egyesület jún. 8-ára a Mátyás szobor előtti gyűlésre hívott mindenkit, hogy megakadályozzák a szobor sorsát megpecsételő próbálkozást. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), jún. 4./

1994. június 2.

Jún. 2-án Kolozsvárott meggyalázták a Teleki-ház homlokzatán levő Bem emléktáblát: habarccsal befedték, mondván, Bem horthysta volt. A helyi RMDSZ, illetve a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság tiltakozással fordult a kormányhoz és a város vezetőségéhez. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), jún. 4./

1994. június 2.

Csíkszeredában tartotta évi közgyűlését a három éve alakult Keresztény Orvosok Szövetsége. Az idei közgyűlésen tisztújítás is történt. Bocskay István professzort, a marosvásárhelyi I-es számú fogászati klinika vezetőjét újra megerősítették elnöki funkciójában, a szövetség titkárának dr. Brassai Attila egyetemi tanársegédet választották. A bűvölő taglétszám /megalakuláskor 67, ma 330/ két alelnök lesz, Földes Béla neurológus, valamint dr. Kádár Rezső gyulafehérvári sebészprofesszor. Megjelent a tagság által igényelt Értesítő első száma. A különböző tagszervezetek munkájából kiemelhető, hogy a kovásznaiak rendelőintézetet tart fenn, ahol a rászorulók számára ingyenes konzultációt biztosítanak. Szatmárnémetiben a dr. Szentes Árpád főorvos vezette fiókszervezet a humanitárius tevékenység mellett nevelőmunkát végez az iskolákban. /Népújság (Marosvásárhely), jún. 2./

1994. június 3.

François Leotard francia védelmi miniszter Gheorghe Tinca védelmi miniszterrel folytatott megbeszéléséket Bukarestben, megvizsgálták a két ország együttműködését a NATO keretében, a békepartnerségnek megfelelően, majd jún. 3-án Melescanu külügyminiszterrel és Iliescu elnökkel tárgyalt.A megbeszéléseken szó volt a Balladur-tervről is. /Háromszék (Sepsiszentgyörgy), jún. 4./

1994. június 3.

Befejeződött a magyar református világtalálkozót előkészítő bizottság megbeszélése Illyefalván, amelyen kilenc püspök és számos egyéb egyházi vezető vett részt. A megjelentek állásfoglalásukban hitet tettek az egyetemes magyar református zsinat megalakításának terve mellett és nem fogadták el a Református Világszövetség ellenvetését. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), jún. 3./

1994. június 3.

A Babes-Bolyai Tudományegyetem igazgatótanácsa visszautasította Funarnak az egyetem nevének megváltozatására tett javaslatát. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), jún. 3./

1994. június 3.

Molnos Lajos, az RMDSZ Kolozs megyei elnöke beadvánnyal fordult Funar polgármesterhez, választ kérve arra, hogy a ki adott utasítást a Teleki-ház falán álló Bem-emléktábla bevakolására, és rendelkeznek-e ehhez műemlékvédelmi bizottsági engedéllyel. /RMDSZ Tájékozató (Bukarest), jún. 2./

1994. június 3.

A budapesti Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola kihelyezett tagozatokat indít egyszerre négy erdélyi városban /Nagyvárad, Kolozsvár, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy/. Három és fél év a tanulmányi idő, gazdasági kérdésekre orientált számítógép-használatot tanítanak. Ez a magánfőiskola tandíjköteles. /Háromszék (Sepsiszentgyörgy), jún. 3./

1994. június 4.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület elnöksége kifogásolta, hogy a Romániai Magyar Szó több cikket közölt a Nemzetközi Transsylvania Alapítványról /NTA/ , de nem kérdezte meg Tőkés László püspököt erről, ugyanakkor közölték Kis Tibornak a Népszabadságból átvett gyalázkodó, a püspök ellen írt cikkét, ugyanígy átvették ebből a lapból Bodor Pál és Kántor Lajos írását. Mellékeltek az NTA-val kapcsolatos több dokumentumot. Ezeket a Romániai Magyar Szó terjedelmi okokból nem közölte. Tőkés László és Szőcs Géza együttes lejáratása a sepsiszentgyörgyi Európai Időben és a bukaresti Tineramában a radikálisok autonómiapolitikáját hivatott rossz hírbe hozni. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), jún. 4./

1994. június 4.

Erdélyben érezhető egyfajta szorongás a magyarországi választások kimenetele miatt, mondta Szőcs Géza. Ugyanakkor megjelent Erdélyben a karrieristák egy kis csapata, amely bizonygatja, hogy hűséges és lojális híve az új kormánynak. A legtöbbször hallható aggodalmak: államközi szerződés megkötése az erdélyi magyarok feje fölött, a Határon Túli Magyarok Hivatalának, a Duna Televíziónak a megszüntetése. Szőcs Géza bízik benne, hogy az MSZP-ben végül azok véleménye fog érvényesülni, akik évek óta bizonyították felelősségérzetüket: Szűrös Mátyásé, Tabajdi Csabáé. /Pesti Hírlap, jún. 4./

1994. június 4.

Nagy Pál /Marosvásárhely/ is elmarasztalta a XII. osztályos magyar irodalom tankönyvet: nincs egységes koncepciója, szembetűnőek az aránytalanságok. Már mások is kifogásoltak a lap hasábjain a kimaradt írókat, a cikkíró bővíti a hiánylistát: Wass Albert, Jékely Zoltán, Gellért Sándor, Fodor Sándor, Szász János, Tóth István. Olyan jelentős volt a kommunista Salamon Ernő, hogy külön fejezet kapjon, amikor annyi író kimaradt? /Romániai Magyar Szó (Bukarest), jún. 4-5./ Ugyanerről a tankönyvről: Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 16., Romániai Magyar Szó (Bukarest), máj. 10.

1994. június 4.

Dr. Csiha Kálmán kolozsvári református püspök máj. 29-én jelen volt Baróton az új templom alapkövének letételénél. Ez a püspöksége ideje alatt épülő 26. templom, mondta, emellett sok templomot felújítanak. - A zsinat körüli viták nagyjából tisztázódtak. /Háromszék (Sepsiszentgyörgy), jún. 4./

1994. június 4.

A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége és az Állampolgári Menedzser Egylet /MAKOSZ-ÁME/ közös információs irodája megkezdte működését Nagyváradon. Célja, hogy információval, segítséggel, tanáccsal lássa el a diákokat illetve a diákszerveződéseket. /Bihari Napló (Nagyvárad),jún. 4-5./

1994. június 4.

A Gyulafehérvár környéki Borbándon valamikor kétnyelvű iskola volt, azután még a templomban is tilos lett a magyar szó. Az eltelt évtizedek hatása beérett. Most újból kell kezdeni mindent, a gyermekek már kezdenek magyarul imádkozni. /Bihari Napló (Nagyvárad), jún. 4-5./

1994. június 4.

Máj. 28-29-én Marosvásárhelyen megtartották mintegy száz magyar fafaragó országos tanácskozást, melyet Bandi Dezső iparművész szervezett meg. Klementisz János, a Bolyai Líceum igazgatója rendelkezésükre bocsátotta a dísztermet. A felszólalók között volt Márton Béla tanár, aki Sóvára népi faragóművészetéről című dolgozatát ismertette, Kovács Piroska nyugdíjas magyartanár a máréfalvi székelykapukról beszélt, Tankó Albert, a Székelyudvarhelyi Fafaragók Körének elnöke vetített képekben mutatta be az ottani faragók alkotásait, Bandi Dezső a díszítőelemek egysíkúságára figyelmeztetett, Haáz Sándor néprajzos és csernátoni Haszmann Pál is beszélt a jelenlevőkhöz. /Márton Béla: Tanulságos tanácskozás. = Népújság (Marosvásárhely), jún. 4./

1994. június 4.

Május végén Brassó tisztelgett egy évvel születésének centenáriuma után a költő életműve előtt: Bartalis János szavalóversenyt rendezett az Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület, Bódog Erzsébet elnök hozta tető alá a vetélkedőt. Az országos versenyre tíz megyéből érkeztek a versmondók. /Népújság (Marosvásárhely), jún. 4./

1994. június 4.

Jún. 4-én tartotta Marosvásárhelyen a Romania Mare Párt megyei konferenciáját, ahol állandóan visszatérően kirohanások hangzottak el az RMDSZ ellen. Az RMDSZ csörgőkígyó, melyet agyon kell ütni, fantompárt, románellenes hazug erő /Zeno Opris/, románellenes tevékenységet folytat, el akarja venni Erdélyt, az RMDSZ-t törölni kell politikai pártok névsorából /Ioan Grozea, a Romania Mare Párt alelnöke/, az RMDSZ-t be kell tiltani, ki kell nyírni /Murgoci/. Moisou támadta a Népújságot: nem az igazat írja, ezért megfontolják, hogy a jövőben meghívják-e rendezvényeikre. A kormánypárt képviselője, N. Herdeanu felszólalásában kifejtette, hogy e három párt /Romania Mare, Román Nemzeti Egységpárt és a vezető kormánypárt/ egymásra van utalva, fogjanak össze, egyesüljön ez a három párt. Zeno Opris elmondta még: ha nem tudná, hol van, a Vatra Romaneasca gyűlésén érezné magát, annyira szíve szerint szóltak, amikor fejtegették, hogy az RMDSZ-nek el kell tűnnie. Amennyiben a hatalom nem változtat magatartásán, egy újabb Antonescura lesz szükség, olvasható Mózes Edith beszámolójában. /Népújság (Marosvásárhely), jún. 7./


lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-150
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» az adatbázisról
» írok a szerzőnek  
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998