udvardy frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2009
 

 
 
 
  kronológiák    » kisebbségtörténeti kronológia
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
helymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

 
 
 
   keresés
szűkítés        -        
      találatszám: 273 találat lapozás: 1-30 | 31-60 ... 271-273
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1995. március folyamán

Tánczos Vilmosnak a csángó sorskérdések című konferencián /Újkígyós, 1994. okt. 28-30./ elhangzott előadását közölte a Korunk. Tánczos Vilmos sok kétségét osztotta meg hallgatóságával. Az Erdélybe áttelepült csángóknak könnyebb a számukra otthonos román köznyelvhez asszimilálódniuk, a magyar nyelv megtanulása nehézségekbe ütközik. Az Erdélybe települt csángóknak elegük volt a kisebbségi sorsból, érvel a szerző, az erősebbhez kívánnak asszimilálódni, még Székelyföldön is azt követelik, hogy románul misézzenek. /Korunk, jan./

1995. március 31.

Iliescu elnök márc. 31-én fogadta Filatovot, az orosz államfő hivatalának vezetőjét és megújította Jelcin elnök meghívását, azzal, hogy a látogatást össze kellene kötni a két ország közötti alapszerződés aláírásával. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), ápr. 3./

1995. március 31.

A Maros megyei RMDSZ által a megye magyarsághoz intézett felhívásra a tanügyi alapba 471 ezer lej gyűlt össze, ebből támogatást nyújtanak általános iskolások számára. Ugyanakkor megkezdődnek a felvételiző és érettségiző diákok számára a konzultációk, amelyet ingyenesen vállalnak a tanárok. /RMDSZ Tájékoztató (Bukarest), márc. 31., 504. sz./

1995. március 31.

Kovászna megyében nagy elismerést vívott ki a román emberjogvédő liga, a LADO megyei szervezete, élén Movila Maria elnökkel és dr. Fekete László nyugalmazott bíróval, a szervezet titkárával. Felsőrákoson még nem mérték ki a volt téesz-tagok földjét, ennek ellenére száz hektárt átadtak a csendőrségnek, valószínűleg laktanya-építésre. A LADO törvénytelennek ítélte, ezt a döntést, januárban írt a prefektúrára, de választ nem kapott. A veteránok is sok esetben hiába igénylik a törvény alkalmazását. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 31./

1995. március folyamán

Febr. 11-én Pécskán a művelődési házban fellépett a helyi Búzavirág Népi Együttes, először jelentkeztek egész estét betöltő műsorral. Sokan adakoztak, az aradi EMKÉ-től kezdve, az aradi Jelen napilapig, hogy a közeli falvakban is felléphessen az együttes. - Márc. 4-én megalakult a pécskai Kisiparosok Kamarája. /Pécskai Újság (Pécska), márc. IV. évf., 35. sz./

1995. március folyamán

Lészpeden Fehér Katalin munkásasszony és Fazakas József nyugdíjas saját kezdeményezéssel mintegy félszáz csángó gyermeknek tanítja a magyar betűvetést. A hatóságok felléptek, Fehér Katalint a rendőrségre idézték, ahogy erről írt a sajtó. Most Fazakas Józsefet vették célba. Mintegy öt árnyi földjétől akarják megfosztani. A Fazakas testvérek írásos megállapodása eltűnt a polgármesteri hivatal irattárából. /Moldvai Magyarság (Sepsiszentgyörgy/, márc./

1995. március 31.

A határokon túl nyúló regionális gazdasági együttműködésről szóló kormányelőterjesztés kidolgozása megkezdődött, jelentette be Lábody László címzetes államtitkár, a HTMH elnöke a hivatal által szervezett kétnapos gazdasági együttműködési konferencia zárónapján, márc. 31-én. Elmondta, hogy a konferencián a térségben megoldásra váró általános gondokat tekintették át. A közelmúltban létrehozott Kézfogás Közalapítványhoz benyújtott pályázatok elbírálási szempontja a program minősége lesz. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), ápr. 3./ A konferencián elhangzott, hogy modernizációs szigetek elképzelése körvonalazódik, melyek a magyarlakta térségek egészének gazdasági felemelkedését szolgálná, etnikai megkülönböztetés nélkül. A gazdasági együttműködés főbb területei: információs bázis kialakítása, oktatás, menedzserképzés, infrastruktúra fejlesztése, bankok szerepvállalása. György Béla Zsolt, az RMDSZ gazdasági ügyvezető alelnöke elmondta, hogy keserű szájízzel marad a konferenciát követően, mert "másfél napon keresztül folyamatosan kioktattak arról, hogy mit mulasztottunk el, mit értelmeztünk félre", a "lecke végén mi is elmondhattuk, hogy mégis tettünk egyet s mást a közösségünkért, amelyet képviselünk. /Erdélyi Napló (Nagyvárad), ápr. 5./

1995. március 30.

Ápr. 17-e és 23-a között Gyulán tartják az ötödik alkalommal megrendezett Magyar Ökumenikus Találkozót. Az Európai Protestáns Szabadegyetem és a Magyar Pax Romana Fórum 1971 óta szervez hasonló tanulmányi heteket, elsősorban a nyugati magyarságnak. Most viszont a kárpát-medencei kisebbségi magyarságra gondoltak. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 30./

1995. március 30.

Balogh Edgár a szokott optimizmusával akarja valódi helyére tenni március 15-ét, közös történelemkönyvek megírását és kétnyelvű terjesztését sürgeti. Bemről azt állítani, hogy "negyvenezer román gyilkosa"? Éppen róla, aki a román-szász-magyar kézfogást szorgalmazta... Fel kell számolni a történelmi balítéleteket. Nélkülözhetetlen a magyar történelem tanítása, tárgyilagossággal és nemzetközi körültekintéssel szorul megreformálásra, demitizálásra a román történettanítás. /Történelmi lecke együttélőknek. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 30./

1995. március 30.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége márc. 18-i, Szovátán megtartott ülésén véglegesítették a Bolyai Nyári akadémia programját, a 20 tanfolyam színhelyeit és időpontjait. Idén is lesz magyarországi nyári pedagógus továbbképzés, 13 főiskola és egyetem tanfolyamain összesen 275 hely áll rendelkezésre. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 30./

1995. március 30.

Sztrájkoló dolgozók, tanulók és egyetemi hallgatók tömegei, mintegy százezren tüntettek márc. 30-án az előző napokhoz hasonlóan Chisinau utcáin, annak ellenére, hogy a kormány gazdasági követeléseik teljesítését ígérte. A román nyelvre vonatkozó követelést azonban a kormány a destabilizáló erők politikai manőverének minősítette. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), ápr. 1-2./

1995. március 30.

Kovács Ferenc aradi népköltészeti gyűjtő kéziratban maradt, az ötvenes években született gyűjtéséből ad ízelítőt Aradvégi mondák című népköltészeti gyűjteménye, melyet a magyarországi, újkígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskola adott közre. Kovács Ferenc Aradon a városszéli, akkor még nagyobbrészt magyar lakosságú negyedek népköltészeti kincsét gyűjtötte össze és ennek egyik értékes fejezetét kapja kézbe az olvasó. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 30./

1995. március 30.

A külföldi sajtó is politikai gyilkosságnak minősíti a hatalom Dumitru Iugával szembeni magatartását. A televízió függetlenségéért immár 29 napja éhségsztrájkoló szakszervezeti vezető ügyében többek között Franciaország, Németország és Spanyolország nagykövetei juttattak el tiltakozó leveleket a két házelnökhöz, Adrian Nastasehoz és Oliviu Ghermanhoz. Neves francia személyiségek, köztük André Glucksman filozófus szolidaritásukról biztosították Iugát. /Szabadság (Kolozsvár), márc. 30./

1995. március 30.

Márc. 30-án ismét leállt a bukaresti metró, annak ellenére, hogy a Legfelsőbb Bíróság márc. 28-án felfüggesztette a márc. 27-i és 28-i sztrájkot. Márc. 30-án többezer vasúti pályamunkás is tiltakozó tüntetést rendezett Bukarestben, mert a kormány nem teljesítette a tavaly jegyzőkönyvben rögzített követeléseket. /Szabadság (Kolozsvár), ápr. 1./

1995. március 30.

A szülőföldön való boldogulás érdekében a magyar kormány meghatározónak tartja a határon túl élő magyarok egzisztenciateremetését, jelentette ki Tabajdi Csaba politikai államtitkár márc. 30-án, a Budapesten, a Határon Túli Magyarok Hivatala által rendezett kétnapos gazdasági együttműködési konferencia megnyitóján. Új kisebbségpolitikai szemlélet kialakítására van szükség. Magyarország elsősorban gyakorlati ismeretek átadásával, kereskedelmi információs rendszer kiépítésével, fokozott banki szerepvállalással segítheti a szomszédos országok magyar üzletembereit. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), ápr. 1-2., MTI/

1995. március 30.

A két ország közötti gazdasági kapcsolatok álltak Vacaroiu miniszterelnök és Szergej Filatov, az elnöki hivatal vezetője márc. 30-i megbeszélésének középpontjában. A két ország közötti egymilliárd dolláros forgalom nem tükrözi az igazi lehetőségeket. Filatov az alapszerződésről szóló tárgyalások felgyorsítását javasolta, hogy a szerződést alá lehessen írni Jelcin elnök bukaresti látogatása alkalmával. A Rompres közleménye nem tisztázta, hogy külön látogatásról van szó, vagy a Fekete-tengeri országok júniusi bukaresti csúcsértekezletéről. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), ápr. 1-2./

1995. március 30.

Fey László sürgeti, hogy az RMDSZ legyen valóban plurális szervezet, ahol mindenki megmondhatja véleményét a kiátkozás veszélye nélkül. Amennyiben nem sikerül megvalósítani a pluralizmust, akkor párhuzamos pártok jelentkeznek, Fey László a Romániai Magyar Szabaddemokrata Pártot említi. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 30./

1995. március 29.

Ápr. 1-jén, 80. születésnapján emléket állít Cseres Tibor írónak szülőfaluja, Gyergyóremete. A központi parkban felavatják az író arcképének domborművét és emléktábláját. A rendezvényen részt vesz a Magyar Írószövetség részéről Tornai József és Jókai Anna, valamint számos erdélyi író, Lászlóffy Aladár, Fodor Sándor, Gálfalvi György, Ferenczes István és mások. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 29./

1995. március 29.

Neumann Ottó lapjában, a Magyar Hírlapban inti az ellenzéket: ne háborogjon, vegye észre, hogy a nyugati integráció feltétele az alapszerződés megkötése. /Magyar Hírlap, márc. 29./

1995. március 30.

Márc. 30-án az RMDSZ képviselőházi csoportja sajtóértekezletet tartott, tiltakozva a határátlépési illeték újbóli bevezetése ellen. /RMDSZ Tájékoztató (Bukarest), márc. 30., 503. sz./

1995. március 29.

Magyarország, mióta ez a gondja, soha nem volt a kisebbségvédelem területén olyan kedvező helyzetben, mint ma, hangsúlyozta Lábody László címzetes államtitkár, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke márc. 29-én tartott előadásában. Az alapszerződések szavatolják a határon túli magyarok érdekeinek védelmét. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 31./

1995. március 29.

Román politológusok, ellenzéki képviselők egy csoportja Bukarestben, márc. 29-i sajtóértekezleten felhívta a figyelmet arra, hogy a román fél felelős a román-magyar alapszerződés aláírásának meghiúsulásáért. Valentin Stan szerint a kormány a szélsőséges pártok nyomásának engedett. Frunda György RMDSZ-szenátor rámutatott arra, hogy a kormánytöbbségben nincs meg a kisebbségi kérdés megoldására irányuló akarat. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 31./

1995. március 29.

A Határon Túli Magyarok Hivatalának vendége volt márc. 29-én a nagyváradi Ady Endre Sajtókollégium. Tabajdi Csaba politikai államtitkár és Törzsök Erika fogadta az újságíró-növendékeket. Törzsök Erika felvetette, hogy egy jóval erősebb Magyarország esetében sem lenne célszerű a mintegy 160-180 romániai magyar nyelvű lapot hosszabb távon támogatni. Ez ugyanis nem járul hozzá ahhoz, hogy az említett lapok saját lábukra álljanak. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 31., Magyar Nemzet, márc. 30./

1995. március 29.

A Nemzeti Kisebbségek Tanácsa márc. 29-i ülésén döntött az 1995. évi költségvetésének, 2,8 milliárd lej felosztásáról. A kisebbségi szervezetek támogatásra 1,2 milliárdot fordítanak, ebből a Németek Demokrata Fóruma 283, az RMDSZ 252 millió lejt kap. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 31./

1995. március 29.

Márc. 29-én Marosvásárhelyen közgyűlést tartott a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt /RMKDP/ országos elnöksége és Maros megyei vezetősége. Megalakították az RMKDP marosvásárhelyi szervezetét. /RMDSZ Tájékoztató (Bukarest), márc. 30., 503. sz./

1995. március 29.

1994 októberében jött létre a Határon Túli Magyarok Hivatalán belül a gazdasági együttműködési főosztály, melynek működését vezetője, Németh Attila ismerteti. Feladatuk a határon túli magyarok egzisztenciateremtésének, gazdasági felemelésének segítése, információs adatbázis létrehozása, gazdasági menedzserképzés. A Budapest Bank egy bankot hozott létre Romániában. Fontos a közalapítvány létrehozása is, itt majd lehet pályázni. A kárpótlási jegyek összegyűjtése is segítséget jelent. /Erdélyi Napló (Nagyvárad), márc. 29./

1995. március 29.

Tőkés Elek kolozsvári tanfelügyelő fenntartással kezeli a magyar nyelvű oktatással kapcsolatos reformtörekvéseket. Sokan még mindig az 1948 előtti létszámot érzik reálisnak. "Nem mérték fel, hogy egy halódó közösség tagjai vagyunk, s ennek megfelelően kell átcsoportosítani erőinket." "A legnagyobb hiba, amely sokat rontott a magyar nyelvű oktatás minőségén az, hogy 1990 őszén számos erőltetetten felduzzasztott középiskola, tanítóképző, főiskola létesült." A tanítóképző főiskola elsőseinek kilencven százaléka nem tud helyesen írni. Cs. Gyimesi Éva is hasonló állásponton van: "az oktatás színvonala csökkent. A magyar osztályok arányának növekedésével `89 után nem nőtt arányosan a szakemberek száma." /Erdélyi Napló (Nagyvárad), márc. 29./

1995. március 29.

Folyik a harc a televízió birtoklásáért. Dumitru Iuga, az rtv szakszervezetének elnöke, az ismert forradalmár egy hónapja éhségsztrájkba kezdett, követelve a már jóváhagyott előírások betartását. A kormánypárt az igazgatótanácsi listáról ejtette a szakszervezet által jelölt, az ellenzék által támogatott Gabriel Liiceanu filozófust. Az ellenzék egységesen lépett fel, az RMDSZ, RDK és más pártok szenátorai bejelentették: a héten bojkottálni fogják a parlamenti munkát. /Magyar Nemzet, márc. 29./

1995. március 29.

Mircea Geoana márc. 29-i sajtóértekezletén visszafogottan reagált Funar újabb, Iliescu elnökhöz intézett levelére, mondván, a külügyminisztérium dönt arról, hogy kik folytatnak tárgyalást azt alapszerződésről. Szergej Filatov látogatásáról elmondta, hogy az orosz küldöttséget fogadja Melescanu és az Olaszországból visszatérő Iliescu elnök is. Geoana cáfolta, hogy a Chisinauban folyó diáktüntetésekhez köze lenne Románia ottani nagykövetségének. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 31./

1995. március 29.

Domokos Géza újabb terjedelmes írásával reagált Tőkés László válaszára /Nyílt levél Tőkés Lászlóhoz/. Nem Tőkés-ellenes támadás volt a szándéka előző levelével, hanem a jövőt illető elképzeléseit közölte. Elismeri, hogy Tőkés László "olykor tekintélyuralomra emlékeztető" viselkedésében, az "autonomista-nemzeti" irányzat exkluzív szerepre törekvésében veszélyt lát. Domokos Géza összefoglalja, miről is kellene vitatkozni: Nem tartja súlyos támadásnak az RMDSZ-nek bármilyen formában történő bírálatát, rossz döntés volt például Nagy Benedek kizárása. A román társadalom által visszautasított területi autonómia elgondolását kellene felülvizsgálni. Ugyanúgy felülvizsgálatra szorul az RMDSZ programja, az eddigi jobbközép orientáció eltolódik jobbra. Fel kell figyelni az új magyar politikai szervezetekre, provokáció is lehet, de az RMDSZ "leszűkült mozgásterét" észrevevők is jelentkezhetnek. A leghevesebb magyarellenes támadások az önkormányzati elképzelést érik, Romániában nincsenek önkormányzatok, hanem a prefektus ellenőrzésének alárendelt tanácsrendszer él tovább. Domokos Géza szerint tehát nem kell ezzel foglalkozni. Romániának más a kultúrköre, más a jogrendje, ezt figyelembe kell venni. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 29./


lapozás: 1-30 | 31-60 ... 271-273
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» az adatbázisról
» írok a szerzőnek  
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998