udvardy frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2009
 

 
 
 
  kronológiák    » kisebbségtörténeti kronológia
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
helymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

 
 
 
   keresés
szűkítés        -        
      találatszám: 412 találat lapozás: 1-30 | 31-60 ... 391-412
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

2000. október 1.

Szept. 15-17. között Kolozsváron újságíróképzést szerveztek a Vasárnap hetilap szerkesztői. Tapasztalható volt, hogy gyenge az érdeklődés a keresztény újságírás iránt. Az újságírás műfaji tipológiájáról Bánhegyesi Csilla, riportról pedig Lukács János gyulafehérvári médiareferens tartott előadást. /Veres Levente: Újságíróképzés Kolozsváron, kezdőknek. = Vasárnap (Kolozsvár), okt. 1./

2000. október 1.

Államalapító Szent István király domborműve díszíti szeptember 9-e óta Nyárádtő katolikus templomának homlokzatát. Bálint Károly szobrászművész alkotását Tamás József segédpüspök áldotta meg. A nyárádtői és környékbeli hívek és a paptársak az említett események mellett a templom három védőszentjére emlékeztek. Az alvinci születésű Pongrácz István, a lengyel Grodecz Menyhért és a horvát Körösi Márk 1619. szeptember 7-én Kassán szenvedett vértanúhalált katolikus hitéért, és 1995-ben II. János Pál pápa avatta szentté őket. A templom új harangot is kapott, az Illyés Közalapítvány és mások támogatásával. Ugyanakkor márvány emléktáblát helyeztek el a templom falán a két világháborúban elesett nyárádtői férfiak emlékére, akiknek neve nem kerülhetett fel a falu központjában felavatott emlékműre. /Emlékezetes búcsú Nyárádtőn. = Vasárnap (Kolozsvár), okt. 1./

2000. október 1.

Jóbok és Kamillok címmel jelent meg - már a második kiadásban - László Attila fiatal lelkipásztor könyve a keresztény beteggondozásról. A beteg- és kórházpasztoráció kérdései mellett a kamilliánus család tevékenységével és a betegek jogaival ismerkedhet meg a könyv olvasója. /Jóbok és Kamillok. = Vasárnap (Kolozsvár), okt. 1./

2000. október 2.

Jogos a határon túli magyarságnak az az igénye, hogy Magyarország európai integrációjával párhuzamosan egyfajta magyar integráció is megvalósuljon - jelentette ki Szabó Tibor, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke a Bihari Napló nagyváradi lapnak adott interjújában azzal kapcsolatban, hogy a romániai magyarság körében aláírások gyűjtése kezdődött a külhoni állampolgárság intézményének támogatására. A magyar integrációnak az egyik nagyon fontos eleme az, hogy törvényben is rendezzék Magyarország és a határon túli magyarok viszonyát. Szabó Tibor leszögezte: "Ennek célja az, hogy amikor a határon túli magyar Magyarországon tartózkodik, akkor a lehető legnagyobb mértékben megközelítse azt a helyzetet, amelyben a magyar állampolgárok vannak. Ugyanakkor azok a kedvezmények, amelyek őt magyarországi tartózkodása alatt megilletik, azt szolgálják, hogy otthon, a szülőföldjén könnyebben boldoguljon." A státustörvény előkészítése már olyan szakaszba érkezett, amikor konkrét kedvezmények, konkrét jogi megoldások vetődtek fel. Ezek megfogalmazása a határon túli magyar szakértők bevonásával történt. - Az MVSZ Budapesten ülésező elnöksége tapssal fogadta a hírt, miszerint Szabó Tibor HTMH-elnök a külhoni magyar állampolgárság mellett nyilatkozott. /Meg kell vitatni minden olyan javaslatot, amelynek megvalósítására a körülmények adottak. Szabó Tibor HTMH-elnök a külhoni állampolgárság kezdeményezéséről. = Szabadság (Kolozsvár), okt. 2/ "Nem valószínű, hogy még az idén megszületik a határon túli magyarok jogállásáról szóló törvény, mert csak a közigazgatási egyeztetés után kerülhet a kormány elé, s kezdődhet el a kodifikációs folyamat. A tervezetet még a MÁÉRT-nek is meg kell vitatnia, de az abban helyet foglaló határon túli magyar szervezetek jelenleg a választásokkal vannak elfoglalva" - nyilatkozta Szabó Tibor a Népszabadságnak. A HTMH-elnök szerint legkorábban november végén lehet az értekezletet összehívni. Markó Béla, az RMDSZ elnöke a Népszabadságnak elmondta: A romániai magyarságon belül a külhoni állampolgárságra valós igény van. Ez egyébként természetes is, hiszen akármilyen Magyarországról származó kedvezmény lehetőségét üdvözlik a romániai magyarok. Különösen akkor, ha ez egy, a világban a románnál sokkal jobban használható útlevél megszerzését is lehetővé teszi. Az RMDSZ vállalta, hogy összesíti a támogatók listáját és módot ad az igények kielégítésére, amikor erre megnyílik a lehetőség. /Megalapozatlan várakozások? = Szabadság (Kolozsvár), okt. 2/

2000. október 2.

Október 2-7. között Markó Béla szövetségi elnök és Eckstein-Kovács Péter kisebbségvédelmi miniszter az Amerikai Egyesült Államokba látogatnak a Hungarian Human Rights Foundation (HHRF) elnöke, Hámos László meghívására. A látogatás úticélja Washington, ahol a két magasrangú tisztségviselőt az adminisztráció vezetősége, a Fehér Ház, a Kongresszus, a Külügyminisztérium és Kereskedelmi Minisztérium képviselői fogadják. Az RMDSZ vezetői továbbá eszmecserét folytatnak a magyar emigráció képviselői és a washingtoni magyar és román nagykövettel. /Markó Béla és Eckstein-Kovács Péter az Egyesült Államokban. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), okt. 2./

2000. október 2.

Szept. 29-én tartotta a Partiumi Keresztény Egyetem tanévnyitó ünnepségét. Tőkés László püspök szólt az erdélyi magyar tannyelvű felsőoktatás helyreállításának fontosságáról. Tőkés püspök kijelentette, hogy a magyar kormánytól jelentős anyagi támogatást kaptak, és kérik a román kormány támogatását is, hiszen a tanügyi törvény ezt lehetővé teszi. Ehhez kérik az RMDSZ segítségét is. Dr. Kovács Béla rektor ismertette a Partiumi Keresztény Egyetem akkreditálási folyamatát, beszélt a további tervekről, elképzelésekről. Az egyetemnek 647 hallgatója van, közülük 212 elsőéves. A Debreceni Egyetem rektora, dr. Fésűs László a két tanintézmény közötti együttműködésről, a közös elképzelésekről beszélt, dr. Tonk Sándor, a Sapientia Alapítvány elnöke pedig arról, hogy a magyar kormánytól kapott költségvetési támogatás húsz százalékát a PKE fejlesztésére használják fel. /Haraji Tóth Hajnal: Partiumi Keresztény Egyetem. = Bihari Napló (Nagyvárad), okt. 2./ Dr. Kovács Béla rektor elmondta, hogy az új tanévben hat egyetemi és három főiskolai szak indult. Az egyetem 122 oktatójából 27-en főállásúak. /Partiumi Közlöny (A Királyhágómelléki Református Egyházkerület lapja, Nagyvárad), okt. 17. - 11. sz./

2000. október 2.

Szept. 30-án és okt. 1-jén ünnepelték a kolozsvári Református Kollégium újraindításának és az iskolakórus megalakulásának tizedik születésnapját. Az eseményre eljöttek az öregdiákok, jelen volt Kötő József oktatási államtitkár és Kónya-Hamar Sándor, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke is. Székely Árpád, a kollégium igazgatója köszöntője után dr. Anghi István, a Gheorghe Dima Zeneakadémia professzora tartott előadást. Az ünnepség a Farkas utcai református templomban istentisztelettel folytatódott: Székely Árpád igazgató elmondta: a kórus rendszeresen szolgált Kolozsvár gyülekezeteiben, sikeresen vendégszerepelt az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Németországban, Hollandiában, elnyerte a Romániai Magyar Dalosszövetség jutalmát. Felszentelték az énekkar zászlaját, amelynek zászlóanyjává a kollégium volt titkárát, Szabó Éva tanárt kérték fel. A Romániai Magyar Dalosszövetség részéről Major László elnök és Guttman Mihály tiszteletbeli elnök gratulált az elért sikerekért. A vasárnapi istentiszteleten dr. Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. A püspök hangsúlyozta: bár az iskolának nincs épülete, van lelke, szellemisége, amitől nem tudják megfosztani. /Papp Annamária: Ünnepelt az újraindult Református Kollégium. = Szabadság (Kolozsvár), okt. 2./

2000. október 2.

Szept. 30-án Kolozsváron, az unitárius püspökség dísztermében bemutatták az egyház gondozásában megjelent A szent szabadság oltalmában - Erdélyi unitáriusok 1848-1849-ben című tanulmánykötetetet. Dr. Szabó Árpád unitárius püspök kifejtette: 50 esztendő óta ez az első alkalom, hogy az erdélyi unitárius egyház könyvbemutatóval jelentkezik. A könyv közös munka gyümölcse. Dr. Gaal György, a könyv szerkesztője beszélt a kötetről: kétévi munka eredménye ez a könyv. /Horváth Gyöngyvér: Rendkívüli unitárius könyvbemutató. = Szabadság (Kolozsvár), okt. 2./

2000. október 2.

Szept. 30-án és okt. 1-jén tartották Gyergyószentmiklóson a VIII. MŰSZIT-et. /Műkedvelő Színjátszó Találkozó/. A legkiemelkedőbb volt a dicsőszentmártoni Népszínház előadása. /Bajna György: VIII. Műkedvelő Színjátszó Találkozó Gyergyószentmiklóson. = Hargita Népe (Csíkszereda), okt. 2./ A régebbi találkozók népesebbek voltak, idén a gyergyóiakkal együtt összesen öt társulat nevezett be, ezek közül is visszaléptek a marossármásiak. Az ok feltételezhetően a pénzhiány. Fellépett a gyergyószentmiklósi Fábián Ferenc Színjátszócsoport, az aradi Kölcsey Egyesület diákszínpada, a dicsőszentmártoni színjátszócsoport és az erdőszentgyörgyi társulat. A bemutatókat szakmai megbeszélés követte. A találkozó záróakkordjaként a Figura Stúdió Színház előadta Sütő András Káin és Ábel c. drámáját. /Gál Éva Emese: A VIII. Müszit. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), okt. 5./

2000. október 2.

Budapesten harmadik alkalommal rendezték meg az Egyetemi Lapok Nemzetközi Konferenciáját. A konferencián a 12 anyaországi és erdélyi egyetemista kiadvány került versenyhelyzetbe. Lapot kellett szerkeszteni, a versenyen a különdíjat a Campus /a Szabadság melléklete/, az első helyet a KMDSZ Perspektíva című lapja szerezte meg, ezenkívül számos egyéni díjat is elnyertek. /(póka): "Olimpiai siker" Budapesten is. Különdíj a Campusnak. = Szabadság (Kolozsvár), okt. 2./

2000. október 2.

A Nagy-Románia Párt országos tanácsa hivatalosan is bejelentette, hogy Corneliu Vadim Tudor szenátort, a párt elnökét indítja jelöltként a novemberi elnökválasztáson. Tudor leszögezte: ő nem szélsőséges politikus. "Csak a becsületesség és az igazságosság fanatikusa, felvilágosult nacionalista vagyok" - állította. Legfontosabb feladatainak azt tekinti, hogy Románia visszaszerezze Oroszországtól a második világháború idején elhurcolt nemzeti kincseket, csökkentse az élelmiszerek, az italok és az üzemanyagok árait. Az NRP a román állam védelmében újratárgyalná a Nemzetközi Valutaalappal és a Világbankkal kötött megállapodásokat. Kiutasítják az országból azokat a személyeket, akik szabotálják Románia területi integritását és egyesülését a Moldovai Köztársasággal. /C. V. Tudor a Nagy-Románia Párt elnökjelöltje. = Szabadság (Kolozsvár), okt. 2./

2000. október 2.

A Nagykároly környéki magyar tanítók tanácskoztak szept. 18-án. Gábor Zsuzsanna szakfelügyelő beszámolt a tanítói közösség munkájának pozitív és negatív oldalairól. Pozitívum: segédfüzeteket készítettek a félévet záró felmérő időszakra, ugyanakkor munkafüzeteket jelentettek meg az új tanévre. Az elmúlt tanévben 372 magyar tanító dolgozott Szatmár megyében, melyből 102 szakképesítés nélkül. Számos anyanyelvű osztály megszűnt Szatmárnémetiben, Tasnádon és egyes falvakban, a tanulóhiány miatt. A román tagozaton sok a magyar gyerek, és évente sokan távoznak az anyaországba. /Tordai József-Jenő: Egy tanügyi tanácskozás margójára. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), okt. 2./

2000. október 2.

A hét végén Budapesten harmadszor rendezte meg az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület az egyházi konferenciát, melyre Ausztriából, Németországból és Erdélyből is eljöttek a magyarörmények. A Magyarörmény kulturális napok keretében fellépett a szamosújvári örmény katolikus székesegyház jól ismert kórusa is, majd Lászlóffy Aladár mondott beszédet. A budapesti rendezvényen részt vett a szamosújvári Pro Armenia Alapítvány is, élén Tarisnyás Csilla tanárnővel. /Erkedi Csaba: Örmény konferencia szamosújvári részvétellel. = Szabadság (Kolozsvár), okt. 2./

2000. október 2.

A Nagykároly és Vidéke regionális hetilap a szűkebb pátria életére helyezi a hangsúlyt: betekintést nyújt a Nagykároly Napok 2000, a Kölcsey-ünnepség, avagy a Mezőpetri Napok eseményforgatagába. A Besztercei Híradó (közéleti havilap, júniusi és júliusi szám) a helyi és összmagyar hagyományok ápolása vonalán halad tartalma összeállításakor. Hírt adott például a magyarnemegyeiek világtalálkozójáról és a cegőtelkei Cserhalom Művelődési Egyesület tevékenységéről. A Civil Fórum (civil társadalmi havilap, az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány kiadványa, július- augusztusi szám) foglalkozott a civil szféra finanszírozásának lehetőségeivel, a Székelyföldi Civil Fórummal és a Nemzeti Kisebbségvédelmi Hivatal programjával. Az Önkormányzati Hírlevél (RMDSZ-kiadvány, szeptember 1-jei és 18-i szám) aktuális pályázati kiírásokat is tartalmaz, továbbá Pete István mezőgazdasági államtitkár tájékoztatott a SAPARD-programról. A Kis Tükör (református missziói lap, a romániai CE Szövetség kiadványa, szeptemberi szám) az oroszországi evangélikusokról adott beszámolót. A Barátság-Prietenie (a pécsi alapítású Magyar-Román Baráti Társaság lapja, augusztusi szám) Göncz Árpád volt köztársasági elnök életútját ismertette. /Mit írnak a lapok? = Romániai Magyar Szó (Bukarest), okt. 2./

2000. október 2.

Csoóri Sándor, Görgey Gábor, Kányádi Sándor és Mezei András vette át a CET Közép-európai Irodalmi és Kulturális Társaság millenniumi különdíját Az elismeréseket Nemeskürty István millenniumi kormánybiztos nyújtotta át a fővédnökségével rendezett ünnepségen. A CET Közép-európai Irodalmi és Kulturális Társaság és a Demján Sándor Alapítvány ez évi, sorrendben immár harmadízben kiosztott irodalmi díjait Dusan Dusek és Bari Károly kapta. Az elismeréseket minden esztendőben egy magyar és egy külföldi (közép-európai) író, költő nyerheti el. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), okt. 2./

2000. október 3.

Okt. 2-án elfogadták az 1945. március 6. után államosított házak visszaszolgáltatásáról rendelkező törvénytervezetet. A jogszabály kompromisszumos változatának elfogadásáról a múlt héten megegyeztek a kormányerők a legnagyobb ellenzéki alakulattal. A Romániai Társadalmi Demokrácia Pártja csak azzal a feltétellel volt hajlandó támogatni a tervezetet, ha az kiköti, hogy a tulajdonukat nem, csupán az érte járó kárpótlást kaphatják meg azok a károsultak, akiknek egykori ingatlanában most egészségügyi, kulturális intézmények, iskolák működnek, illetve pártok, szakszervezetek, civil szerveződések székhelye van bennük. A hétpárti megállapodás szerint a parlamenti alakulatok azt is vállalják, hogy a törvény felsőházi formáját tekintik mérvadónak a két ház közötti egyeztetéskor, a képviselők ugyanis más változatban fogadták el a jogszabályt. Az RMDSZ már az egyezség létrejöttekor kijelentette: elfogadhatatlannak, a tulajdonhoz való alapvető jogot sértőnek tartja az említett megszorító kitételt. Ezt az álláspontot a tegnapi általános vitában is kifejtette a Szövetség nevében Frunda György. A szenátor az Európa tanácsi küldöttség tagjaként is figyelmeztetett arra, hogy a jogorvoslattól elesők nemzetközi fórumokon keresik majd igazukat, és Romániát kártérítésre fogják kötelezni. A szavazáskor az RMDSZ-frakció tagjai tartózkodtak. /Elfogadták az államosított házak törvényét. = Bihari Napló (Nagyvárad), okt. 3./

2000. október 3.

Amerikai Egyesült Államokba utazása előtt Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke interjút adott a Romániai Magyar Szónak utazása céljairól. Elmondta, hogy az utóbbi időben ritkán utazott külföldre, mert itthon volt dolga. Fontosnak tartotta, hogy részt vegyen a helyhatósági, majd a parlamenti választások előkészítésében. A választási kampány beindulta előtt közvetlenül fontosnak tartotta, hogy Eckstein-Kovács Péterrel együtt eleget tegyenek a Hámos László által vezetett Magyar Emberjogi Alapítvány által még a tavasz folyamán hozzánk eljuttatott meghívásnak. Az amerikai látogatás idején hitelesen fogják tájékoztatni az amerikai politikai élet képviselőit, a kormányt, a kongresszust és szenátust arról, "miként látjuk mi a választások előtti romániai helyzetet, erőviszonyokat, esélyeket, de arról is, hogy az RMDSZ miként értékeli az elmúlt négy esztendőben történteket, s melyek a szándékai a következő négyre, úgy is, hogy továbbra is elvárja az Egyesült Államok támogatását." /Markó Béla: Tájékoztatnunk kell az amerikai politikai élet képviselőit. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), okt. 3./

2000. október 3.

A román külügyminisztérium okt. 2-án közleményben fejezte ki felháborodását amiatt, hogy a moldovai testvérország parlamentjében szept. 29-én egy kommunista képviselő, Vlagyimir Voronyin a Kereszténydemokrata Párt nevében fasisztának nevezte a trikolórt. Az incidens után 26 képviselő kivonult a kisinyovi parlamentből, s bűnvádi eljárás megindítását követelt a honatya ellen /A trikolórgyalázás ellen. = Nyugati Jelen (Arad), okt. 3./

2000. október 3.

Szeptember 24-29. között tartották a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye zsinatát. Az előkészítő munkálatok során huszonkét dokumentumtervezetet ismertettek és bocsátottak vitára minden egyházközségben. A zsinaton 72 pap és 37 világi hívő vett részt. Az elfogadott dokumentumokat dr. Czirják Árpád zsinati megbízott, érseki helynök a szeptember 29-én Gyulafehérváron tartott szentmisén adta át a főpásztornak. A zsinat határozatainak gyakorlatba ültetésével dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek dr. Czirják Árpád érseki helynököt bízta meg. /Gyakorlatba ültetik a zsinat határozatait. = Krónika (Kolozsvár), okt. 3./ Tamás József segédpüspök elmondta, hogy az egyházmegyében 1913-ban volt az utolsó zsinat. A mostani zsinat célja volt, hogy szélesebb körben megismertessék az emberekkel a II. Vatikáni Zsinat tanítását, amely a ma embere számára fogalmazta újra az egyház tanítását. 1996-ban hirdette meg Jakubinyi György érsek a zsinatot, melyet négyéves előkészítő munka után most tartottak meg. A dokumentum nagyon széles kört fogott át. Ezek között van az evangelizáció: újra kell evangelizálni Európát, mert ha az gyökereiben keresztény is, de az utóbbi idők folyamán Kelet-Európa a kommunizmus, Nyugat-Európa pedig a kapitalizmus igája alatt eltért a keresztény eszméktől. Ehhez kapcsolódik egy másik téma: a katekézis, vagyis a hitoktatás. Olyan témák is szerepeltek, mint a világiak szerepe az egyházban: a világiakat jobban be kell vonni az egyház életébe. Terítékre került a papi élet, a szerzetesi élet megújítása. Foglalkoztak az erdélyi sajátosságokkal, és megfogalmazták, hogy a hagyományokat át kell menteni. Megfogalmazták továbbá, hogy miként alakuljon a katolikus egyház más vallásúakkal való kapcsolata. Fontos téma volt az ifjúság nevelésének kérdésköre, a lelkiségi mozgalmak kérdése, a szórványpasztoráció, a szórvány felmérése és segítése. /Sarány István: A kor követelményeihez alkalmazkodva. = Hargita Népe (Csíkszereda), okt. 3./

2000. október 3.

A temesvári küldöttgyűlés bizalmi szavazással úgy döntött, hogy Toró T. Tibor, a Reform Tömörülés elnöke áll majd a Temes megyei RMDSZ képviselői listájának első helyén. Toró T. Tibor kifejtette: elsősorban azt kifogásolja, hogy felerősödött az RMDSZ pártjellege, és elnyomja a többi jellemzőit. "Olyan módon kellene az RMDSZ-nek összefognia a magyar társadalmat, ahogyan keretet adnak egy társadalomnak a helyi önkormányzatok, illetve a központi kormányzat, parlament." Szavazással kell kialakulnia annak a csoportnak, amely megkapja időnként a vezetés felelősségét. "Ez jelenleg nem így van, leginkább egypárt-rendszerhez hasonlít a szövetség szerkezete." A régi gárda, a még tisztségben levő képviselők foglalták el a listák befutó helyeinek nagy részét, ennek ellenére az RT néhány jelentős sikert is elért: Csíkszeredán a fiatal református lelkész Sógor Csaba Hajdú Gábort, a tisztséget viselő államminisztert győzte le. A sepsiszentgyörgyi kampány sikeres volt, Tamás Sándor RT-alelnök megnyerte az előválasztást, Bihar megyében pedig Szilágyi Zsolt listavezető. Ők mind a Reform Tömörülés tagjai. Ami Mátis Jenő esetét illeti, Kolozsváron egy erős mezőny van, ilyen mezőnyben harmadiknak lenni nem szégyen. Temesváron a kereszténydemokrata mozgalom politikai alelnöke és a Reform Tömörülés elnöke mérkőzött meg. Itt a két legerősebb politikai platform és a két politikai filozófia állt szemben egymással. Toró szerint az Iliescu-vezette RTDP-vel semmi esetre sem kellene kormányt alakítania az RMDSZ-nek. Az "RMDSZ-nek, amely önmagát jobb-közép szövetségként meghatározó politikai érdekvédelmi szervezet, nincs mit keresnie egy baloldali koalícióban." Toró hangsúlyozta: az RMDSZ egy szigorú és nemzetközi garanciákkal alátámasztott szerződést írjon alá koalíciós partnereivel, amelyben rögzítendők lennének azok a minimálfeltételek, amelyek nem teljesítése esetén semmisnek tekinthető a koalíció. Az RT eleinte Kolumbán Gábor személyére gondolt, de ő nem vállalta a jelölést, "viszont úgy látjuk, hogy amennyiben Frunda György felvállalja mindazt, amit az RMDSZ programja tartalmaz, akkor nincs semmi okunk arra, hogy ne támogassuk választási kampányát." /Salamon Márton László: RT: Az RMDSZ szerkezete egypártrendszerre emlékeztet. Exkluzív interjú Toró T. Tiborral, a Reform Tömörülés elnökével. = Szabadság (Kolozsvár), okt. 3./

2000. október 3.

Kolumbán Gábor nem tudja elfogadni az Operatív Tanács elutasító (és meg nem indokolt) döntését, ezért úgy döntött, hogy elindítja az aláírásgyűjtést a független szenátorjelöltséghez. Ha összegyűl a szükséges számú aláírás, egyeztető tárgyalásokba kezd illetékes RMDSZ- tisztségviselőkkel, egyházakkal stb. a jelöléssel kapcsolatban. /Komoróczy György: Aláírásgyűjtést kezd Kolumbán Gábor. = Hargita Népe (Csíkszereda), okt. 3./

2000. október 3.

Zsombori Vilmos, Hargita megye tanácselnöke, magyarországi megbeszéléseiről biztató ígéretekkel tért haza: Németh Zsolt államtitkárral folytatott megbeszélése során ígéretet kapott a csíkszeredai egyetem létrehozásának támogatására, a gyergyószárhegyi Lázár-kastély felújítása érdekében elkezdett együttműködés folytatására. A Csíkszentmártonban elképzelt, három funkciót ellátó szociális központ létrehozásához Kövér László Fidesz-elnök ígért segítséget. A tanácselnök beszámolt arról, hogy a megyén átvezető utak modernizálása céljából a Szállításügyi Minisztériumnak benyújtottak egy 17 milliárd lej értékű beruházás tervét. - A megyei tanács tagja lett a több magyarországi és hazai megyét tömörítő Kárpátok Eurorégiónak. /Támogatási ígéretek a megyének. = Hargita Népe (Csíkszereda), okt. 3./

2000. október 3.

Csíkszeredában második éve működik a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem kihelyezett informatika főiskolai tagozata. Dr. Oláh Gál Róbert frissen kinevezett adjunktus, a tagozat igazgatója elmondta, hogy másodévet 30 hallgató kezdett a magyar és 11 a román csoportban, első évet pedig 26-an a magyar, illetve 7-en a román csoportban. A Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány idén is teret biztosít a különböző magyarországi egyetemek távoktatási tagozatainak. A gödöllői Szent István Egyetem agrárközgazdász szakán 5 évfolyam, a soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem vadgazda-mérnöki és környezetmérnöki szakán két-két évfolyam működik, mintegy 341 hallgatóval - tájékoztatott dr. György Antal, az alapítvány vezetője. Gyergyószentmiklóson dr. Pándi Gábor docens, a főiskola igazgatója nyitotta meg a tanévet. Többek között elmondta, hogy 284 diák tanul a három évfolyamon, s a 4. tanév kezdésével új lépcsőfokra lépett a főiskola: erős helyi tanári közösséget kell létrehoznia. /Tanévkezdés a főiskolákon. = Hargita Népe (Csíkszereda), okt. 3./

2000. október 3.

Ma Hargita megyében a legelőrehaladottabb az oktatási reform. Beder Tibor főtanfelügyelő elmondta: a megye legnagyobb gondja, hogy rengeteg a nehezen ellátható, akadozva működő iskola. A meglévő 627 intézmény nagy részében szakképzetlen munkaerővel pótolják a hiányzó pedagógusokat, a falvakban tanuló gyerekek megközelítően sem részesülnek olyan színvonalú oktatásban, mint városi társaik. - A meglévő több mint félezer intézmény helyett elegendő lenne csupán húsz iskolaközpont. A központosítás révén megoszlana az a pénzügyi teher, amely az önkormányzatokra hárul, hiszen a társult településeknek közösen kellene fenntartani egyetlen intézményt. Fel kell kutatni azokat az országos és uniós alapokat, pályázati lehetőségeket, amelyekből támogatható az átalakulás. /Parászka Boróka: Folytatódik a reform. = Hargita Népe (Csíkszereda), okt. 3./

2000. október 3.

Déván a 3-as Számú Általános Iskola hosszas huzavona után végre megkapta az Eminescu-Petőfi Általános Iskola nevet. Patrascu Magda aligazgatónő hivatkozott arra, hogy alig pár évtizede volt itt egy oktatási intézmény, amely Petőfi Sándor nevét viselte: az 1960-as évek második felében Déván önálló magyar középiskola viselte a nagy magyar költő nevét. Az iskola tanárai, diákjai az alkalomhoz méltó műsorral idézték a két nagy költő szellemét. A Dévai Művelődési Ház nagytermében előadott műsorban követték egymást a román, magyar és német néptánc, a kedves gyermekkórusok előadásai. /Gáspár-Barra Réka: Névadó ünnepség a dévai magyar oktatásnak otthont adó általános iskolában. = Nyugati Jelen (Arad), okt. 3./

2000. október 3.

Század- és ezredvégi tanácskozásra hívják össze a magyar művelődési élet jeles képviselőit Sepsiszentgyörgyre, a hétvégére. A visszajelentkezések alapján a legtöbben a Mítoszok és realitások, eszmék és téveszmék az erdélyi magyar kultúrában és közgondolkodásban témakört találták a legérdekesebbnek. /Tudományos, kulturális konferenciát tartanak Sepsiszentgyörgyön. = Krónika (Kolozsvár), okt. 3./

2000. október 3.

Tavaly karácsonykor leégett a biharvajdai református templom. Megkezdődött a felújítás, már ismét áll a torony. A templom külső felújításához szükséges állványzat elkészült. A helyreállítás során megtalálták a hajdani templom alapzatát. Azóta régészek vizsgálják a helyszínt, több kort rejt magában a fal, egymásra épített templomról van szó, tájékoztatott Balogh Barnabás református lelkész. Eredetileg a 12. vagy 13. században épült a templom. /Dérer Ferenc: Vajdán már helyén a torony. = Bihari Napló (Nagyvárad), okt. 3./

2000. október 3.

Nagyváradon a várad-ősi plébániatemplom búcsúünnepén, október 1-jén zsúfolásig megtelt a templom, Fejes Rudolf-Anzelm, a Váradhegyfoki Szent István első vértanúhoz címzett premontrei prépostság főapátja volt a szónok. /Tüzes Bálint: Katolikusok ünnepe Ősiben. = Bihari Napló (Nagyvárad), okt. 3./

2000. október 4.

A Romániai Társadalmi Demokrácia Pártja bejelentette, hogy hatalomra kerülése esetén elsőként a 2000/1-es földtörvényt módosítaná sürgősségi kormányrendelettel, mert a mostani koalíció által elfogadott jogszabály, úgymond, alkalmazhatatlan, perek sokaságát indítja el. Az ellenzéki pártokból alakult helyi polgármesteri hivatalok lépten-nyomon szabotálják a jogszabály életbe ültetését. Ugyanez történik Kolozsváron is. A Gheorghe Funar polgármester elnökletével megalakult helyi földosztó bizottság visszautasította a szakemberek által összeállított tulajdonba helyezési dossziét a kolozsvári földekről, amelyek jogos tulajdonosai elsősorban a helyi hóstátiak. A szakemberek az elutasítás ellenére dolgoznak a földmérésen. /Makkay József: Elkezdődött a földkimérés. A polgármester szabotálja a földtörvény alkalmazását. = Szabadság (Kolozsvár), okt. 4./

2000. október 4.

Markó Béla, az RMDSZ elnöke és Eckstein-Kovács Péter kisebbségügyi miniszter amerikai látogatásuk első napján találkoztak Joseph Liebermann, Edward Kennedy és Robert Torricelli tanácsadói testületének tagjaival. Az RMDSZ vezetői ugyanakkor hosszabb megbeszélést folytatattak Tom Lantos kongresszusi képviselővel, aki elmondta: egyetért az RMDSZ törekvéseivel. Az RMDSZ vezetői arról tájékoztatták Tom Lantost, hogy a romániai magyar közösség helyzetének javítása terén elindult néhány pozitív folyamat az anyanyelvi oktatás, a tulajdon-visszajuttatás és a nyelvhasználat engedélyezése a közigazgatás terén. Ez a folyamat azonban még nem visszafordíthatatlan. "Alapvető célkitűzéseink közül nem sikerült megvalósítani az önálló állami magyar egyetem létrehozását, az egyházi és közösségi javak visszaszolgáltatását, az anyanyelv közigazgatásban való használatának törvénybeiktatását, a közigazgatás decentralizálását és a többségében magyarok lakta régiók gazdasági fejlesztését" - tájékoztatott a szövetségi elnök. Elmondta, hogy az RMDSZ súlyos mulasztásnak tekinti, hogy Románia szenátusa ilyen formában fogadta el az államosított ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló törvénytervezetet. Tom Lantos és más amerikai tisztségviselők egyetértettek az RMDSZ vezetőivel abban, hogy ezeknek a folyamatoknak a választások után is folytatódniuk kell, az égető kérdések megoldása érdekében. A folyamán Markó Béla szövetségi elnök és Eckstein-Kovács Péter még megbeszélést folytat a magyar származású Ernest Istook képviselővel, a Helsinki Bizottság, illetve a Külügyminisztérium és a Nemzetbiztonsági Tanács tisztségviselőivel. Markó Béla beszámolt arról: eddigi találkozóikon kedvezően fogadták azt a kérésüket, hogy amerikai részről is kísérjék figyelemmel a romániai kisebbségi ügyekben elért eredmények megőrzését. /RMDSZ Tájékoztató (Bukarest), okt. 4. - 1817. sz./


lapozás: 1-30 | 31-60 ... 391-412
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» az adatbázisról
» írok a szerzőnek  
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998