udvardy frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2009
 

 
 
 
  kronológiák    » kisebbségtörténeti kronológia
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
helymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

 
 
 
   keresés
szűkítés        -        
      találatszám: 12 találat lapozás: 1-12
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Intézménymutató: Bethania Alapitvany/Gyorgyterapias Napkoziotthon/Kozpont (Kolozsvar)

1996. augusztus 16.

Bilincseket és börtönt is címmel jelent meg Visky András szerkesztésében a CE Szövetség - régebben Bethánia Egylet - néven ismert kegyességi mozgalom tizenkilenc börtönviselt tagjának kötetbe gyűjtött vallomása. A hét lelkipásztorból és tizenkét világiból álló csoportot 1958-ban összesen 258 évre ítélték el "a szocialista közrend elleni cselszövés bűntettének elkövetéséért". A Katonai Törvényszék id. Visky Ferenc lelkipásztort 22 évre, Karczagi Sándor lelkipásztort 20, Dézsi Zoltán lelkipásztort 20, Szilágyi Sándor lelkipásztort 20, Papp Antal földműves 20 évre ítélte, a többieket is súlyos börtönbüntetéssel sújtották. /Bihari Napló (Nagyvárad), aug. 16./

1996. augusztus 16.

Bilincseket és börtönt is címmel jelent meg Visky András szerkesztésében a CE Szövetség - régebben Bethánia Egylet - néven ismert kegyességi mozgalom tizenkilenc börtönviselt tagjának kötetbe gyűjtött vallomása. A hét lelkipásztorból és tizenkét világiból álló csoportot 1958-ban összesen 258 évre ítélték el "a szocialista közrend elleni cselszövés bűntettének elkövetéséért". A Katonai Törvényszék id. Visky Ferenc lelkipásztort 22 évre, Karczagi Sándor lelkipásztort 20, Dézsi Zoltán lelkipásztort 20, Szilágyi Sándor lelkipásztort 20, Papp Antal földműves 20 évre ítélte, a többieket is súlyos börtönbüntetéssel sújtották. /Bihari Napló (Nagyvárad), aug. 16./

1997. július 1.

Júl. 1-jén ünnepélyes keretek között emlékeztek meg Kolozsváron a Bethánia gyógyterápiás kisegítő és nevelő napközi otthon fennállásának ötödik évfordulójáról. Zsúfolásig megtelt a györgyfalvi negyedben holland támogatással felépített székház, melynek hivatalos felavatása szeptemberben lesz. /Szabadság (Kolozsvár), júl. 2./

1999. június 4.

A kolozsvári Bethánia Gyógyterápiás Napköziotthon szakemberei kiadták Útmutató a szülőknek című kiadványukat. Ferenczy Melinda gyógypedagógus ismertette a kiadás gyakorlati indíttatását: a szülők hajlamosak későn fordulni szakemberhez, ha gyermeküknél fejlődési rendellenességet észlelnek. A magyarul és románul megjelent kiadvány célja tudatosítani a szülőkben az orvosokkal, pszichológusokkal, gyógytornászokkal stb. való együttműködés fontosságát és igényét, hiszen ez a különleges, korszerűen felszerelt óvoda 0-8 év közötti korban nagyon látványos eredményeket képes "kitermelni" a rászorult csöppségek körében. /Rendkívüli könyvismertető. = Szabadság (Kolozsvár), jún. 4./

1999. július 7.

Július elsején ünnepelte fennállásának hetedik évfordulóját a Kolozsváron működő Bethánia Gyógyterápiás Napközi Otthon. Mészáros Károly igazgató elmondta, hogy a napközi otthon a Bethánia Alapítvány segítségével jött létre. Ez az alapítvány a holland PCK (Protestants Christelijke Kindernitzending) Alapítvány és az erdélyi református egyház támogatásával született, elnöke Adorjáni László lelkész. Célja a különlegesen hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése. 1992. július 1-jén nyitotta meg kapuit a Bethánia, kezdetben két csoporttal, egy magyar és egy román anyanyelvűvel indult. A holland fél segítségével modern óvodát építettek, amely 1996 szeptemberétől áll a gyermekek és családtagjaik rendelkezésére. Jelenleg hatvan gyermeket és ezek családjait látják el. Tízen foglalkoznak a rehabilitációs tevékenységgel (pszichológus, logopédus, gyógytornász, általános gyermekorvos, családgondozó), négy busz reggel beszállítja a kicsinyeket, és délután hazaszállítja őket. Az idei tanévtől beindítják a magyar nyelvű "Baba?mama" csoportot. Ebbe olyan szülők jelentkezését várják, akiknek 0-3 év közötti gyermekük a születés előtti vagy a szülés folyamán elszenvedett értelmi és mozgásbeli problémákkal küszködik. /Hit, remény és szeretet. = Szabadság (Kolozsvár), júl. 7./

1999. november 24.

A Perspektíva (a Kolozsvári Magyar Diákszövetség lapja, november 4-i és 11-i szám) hasábjairól megtudható, hogy a KMDSZ közgyűlésén a diákszervezet új elnököt választott Boda Szabolcs Levente közgazdász hallgató személyében. A Suli Lapi (Baróti Szabó Dávid Középiskola, Barót diáklapja, novemberi szám) nyári élménybeszámolóknak és irodalmi próbálkozásoknak adott helyet. A Nagykároly és Vidéke (regionális hetilap, november 3-i szám) az 1956-os magyar forradalom romániai "elszenvedőire" emlékezett. - A Kis Tükör /a romániai CE Szövetség kiadványa, református missziói lap/ szeptember-októberi száma hírt adott arról, hogy közös táborozást szerveztek a magyarországi Bethánia CE szövetséggel. A Besztercei Híradó (közéleti havilap, idei június-szeptemberi, összevont szám) beszámolt a Beszterce-Naszód megyei RMDSZ küldöttgyűléséről. /Hónapzáró lapszemle. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), nov. 23., folyt. : nov. 24./

2000. szeptember 18.

Szept. 16-án Erdély minden részéből, Magyarországról és számos nyugati államból egybesereglett sokaság részvételével avatták fel Nagyvárad legújabb szeretetotthonát. A háromszintes (alagsort, földszintet és emeletet magában foglaló) épület a CE (Krisztusért és Egyházért) Szövetség soktevékenységű centruma. A Bethánia-ház ünnepélyes megnyitása alkalmából ifj. Adorján Kálmán lelkipásztor hirdetett igét. Az árva és elhagyott gyermekek otthonába egyelőre hét gyermeket fogadtak be, később tizenhat fősre bővítik a menhelyet. A Bethánia Központ folytatja az úgynevezett "utcagyerek-akciót": ősztől tavaszig kétnaponta meleg teát és szendvicseket osztogatnak, szombaton egész napos programot kínálnak, havonta rendszeres segélyben részesítik a szegény sorsú nagycsaládokat, és távlati elképzeléseik között szerepel egy napközi otthonnak, egy 150 fős ingyenkonyhának, valamint egy öregek otthonának a beindítása is. /Szilágyi Aladár: Új szociális központ Váradon. = Bihari Napló (Nagyvárad), szept. 18./

2002. november 22.

Nov. 21-én ünnepelte tizedik évfordulóját a Bethánia Alapítvány /Kolozsvár/ és az általa működtetett Bethánia Gyógyterápiás Napközi Otthon Adorjáni László református lelkipásztor, alapítványelnök tartotta a nyitóbeszéde. A gyógyterápiás óvoda holland segélyekből indult, és mai napig is ezeknek köszönheti működését. Jelenleg három magyar és három román csoportot működtet. A holland küldött megjegyezte, ideje, hogy a román kormány és a hivatalok is felismerjék a civil szervezetek fontosságát, és felelősséget vállaljanak ezekért. /Herédi Zsolt: Tizedik születésnapját ünnepelte a Bethánia. Az óvoda holland segélyeknek köszönheti működését. = Szabadság (Kolozsvár), nov. 22./

2002. november 27.

A Bethánia Gyógyterápiás Napközi Otthon /Kolozsvár/ fennállásának tizedik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen az intézmény holland támogatói is jelen voltak. A holland protestáns szervezet mindenkin segíteni próbál. Az óvodában valóban minden kétnyelvű. Mindenki anyanyelvét tiszteletben tartva szeretnének segíteni a gyermekeken. A hollandok remélik, hogy a romániai kormányzati szervek is felismerik a civil szféra fontosságát, és anyagilag is felelősséget vállalnak ezek tevékenységéért. Tíz év alatt ennek az óvodának csupán tavaly sikerült 600 eurót kapnia a helyhatóságtól. Az intézménynek csak az idei költségvetése 85 ezer euró. Hóka Hédi, az intézmény igazgatónője emlékezett: 1992-ben öt gyerekkel indult az óvoda. Jelenleg külön épülete van a Bethániának, ahol hatvan gyerekkel foglalkozik 32 alkalmazott, a terápiás szakemberekkel együtt. A gyerekekkel egyéni foglalkozásokat tartanak: beszédterápia, gyógytorna, gyógymasszázs, pszichológia és ezenkívül van a csoportos foglalkozás. Többnyire szellemi fogyatékos és mozgássérült gyerekekkel foglalkoznak. Jelenleg három magyar és három román csoportunk van. A költségvetés nyolcvan százalékát holland támogatók biztosítják, hét százalék a szülői hozzájárulás, és a fennmaradó részt egyéb jövedelmekből állják. Létezik ugyan egy törvény, hogy az ebéd költségeihez hozzájárul a helyi tanács: tavaly 21 millió lejt kaptak egész évre. Idén még semmit sem kaptak. /Herédi Zsolt: Tízéves a Bethánia Gyógyterápiás Napközi Otthon. Hollandok éltetik a reményt több sérült gyermek családjában. = Szabadság (Kolozsvár), nov. 27./

2003. október 16.

A fogyatékkal élő, hátrányos helyzetű gyermek foglalkoztatását, nevelését végzi a független, keresztyén, nemkormányzati, nonprofit szervezet, a Bethánia Alapítvány. Az alapítvány óvodája speciális nevelést nyújt 60 testi, lelki, mozgásbeli, értelmi vagy pszichoszociális fejlődési problémákkal küzdő gyermeknek. Az oktatás a gyermekek anyanyelvén folyik, 3 román és 3 magyar csoport működik az óvodában. A foglalkozások mellett, a gyermek szükségleteinek megfelelően orvosi ellátást, gyógytornát, logopédiai, gyógypedagógiai és pszichoterápiás foglalkozásokat is biztosítanak. Az alapítvány tizenegy éve működik. Ezalatt a román állam egyszer sem segített a gyermekek ellátási költségeinek fedezésében. Egyetlen gyermek költsége havi 30 euróra rúg. Az alapítvány segítségért fordul azokhoz, akik vállalni tudnák egy vagy több gyermek óvodadíjának rendszeres támogatását. /(béva): Ők is hozzánk tartoznak. Bethánia a fogyatékos gyermekekért. = Szabadság (Kolozsvár), okt. 16./

2006. július 15.

Kolozsváron anyagi támogatás hiányában bezárták fogyatékos gyermekek fejlesztésével foglalkozó Bethánia Gyógyterápiás Napközi Otthont. Július elsején lett volna az otthon működésének 14. évfordulója. Ez az otthon főként mozgássérült gyermekek fejlesztésére jött létre, a holland PCK (Protestáns Keresztény Gyermekmisszió) anyagi támogatásával. A támogatást 5 évre ígérték, azzal a reménnyel, hogy az állam fokozatosan átvállalja majd a szociális intézmények fenntartását. Idővel a mozgássérült gyermekek mellé felvettek értelmi fogyatékos, beszédhibás, autisztikus, krónikus betegségekben szenvedő és hátrányos helyzetű családok gyermekeit is, mivel magyar anyanyelvű, óvodás korú gyermekek számára más intézmény nem volt, és ma sincs. Az évek folyamán az intézet munkatársai képzésben részesültek, a fejlesztés egyre szakszerűbb lett. 1996-ban megépült az intézet új székhelye, az épület 60 gyermek befogadására volt alkalmas. A szakemberek – orvos, orvosi asszisztens, gyógytornász, gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, szociális munkás és óvónő – heti közös megbeszélések során együtt dolgozták ki valamennyi gyermek terápiás fejlesztési tervét. 1997-ben ünnepelte a Bethánia fennállásának és működésének 5 éves évfordulóját. Elindult és évi háromszori rendszerességgel jelent meg az óvoda lapja, a Rügyecske. Az anyagi támogatás idejét a holland intézmény, látva az itteni politikai és gazdasági helyzetet, meghosszabbította. 1998–2001 között az óvodai tevékenység kibővült egy korai fejlesztési programmal is. 2003-ban az intézet megkapta a tanügyi akkreditációt és kezdett jó kapcsolat kiépülni a különböző hivatalos szervekkel is. 2004–2005-től a városháza által kiírt és megnyert pályázatból származó pénzből az intézet fedezni tudta a gyermekek étkeztetését és szállítását. A holland alapítvány bejelentette, hogy anyagi támogatását beszünteti. A gyerekek szétszóródnak különböző intézményekbe. A szakemberek új munkahelyet keresnek. /Egy elmaradt évforduló emlékére. = Szabadság (Kolozsvár), júl. 15./

2007. július 4.

Tizenöt éve foglalkozik sérült kisgyermekek fejlesztésével Kolozsváron a Bethánia Alapítvány által működtetett óvoda. Ez idő alatt mintegy félezer (magyar és román) gyermek fordult meg az intézményben, akiknek a fele később képes volt beilleszkedni a hagyományos iskolai oktatásba. Tavaly a fennmaradás érdekében önállósodniuk kellett, az önfenntartás érdekében pedig egészséges gyermekek számára is megnyitották az intézményt. A Bethánia Óvoda igazgatója, Hóka Hédi elmondta, a Bethánia Alapítvány 15 évvel ezelőtt holland támogatással jött létre, azzal a céllal, hogy szellemi fogyatékos és mozgássérült gyerekeknek biztosítson oktatást és terápiát. Tavalyig csak sérült gyerekekkel foglalkoztak, 2,5 évestől egészen 6,5 évesekig. Az óvodai tevékenység mellett biztosították a gyógypedagógiai, logopédiai, orvosi ellátást. Mindez a holland anyagi támogatásnak köszönhetően valósulhatott meg, idén azonban már nem kaptak támogatást, 14 évi segítség után már önállósulni kellett. Az lett volna természetes, ha kapnak elegendő állami támogatást ennek a missziónak a fenntartására, ez azonban nem történt meg. /A nehézségek ellenére is működik a Bethánia Óvoda. Mintegy félszáz sérült gyermekkel foglalkoztak eddig. = Szabadság (Kolozsvár), júl. 4./


lapozás: 1-12
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» az adatbázisról
» írok a szerzőnek  
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998