udvardy frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2009
 

 
 
 
  kronológiák    » kisebbségtörténeti kronológia
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
helymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

 
 
 
   keresés
szűkítés        -        
      találatszám: 11 találat lapozás: 1-11
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Intézménymutató: George Emil Palade Elelmiszeripari Szakkozepiskola/Iskolakozpont (Szatmarnemeti)

1990. szeptember 20.

Szatmárnémetiben a Kölcsey Ferenc Líceumban 11 kilencedik osztály indul, de máshol is van magyar tagozat a városban, indul a tanító- és óvónőképző is egy-egy osztállyal. Bura László igazgató ipariról az elméleti jellegűvé alakította át a középiskolát, ezzel megoldotta a tanárhiányt is. Az Élelmiszeripari Líceum igazgatósága viszont fel kívánja oszlatni a tavasszal megalakult magyar osztályt, a szülők az RMDSZ-hez fordultak segítségért. /Gál Éva Emese: Becsengetés a szatmári Kölcsey Ferenc Líceumban. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), szept. 20./

1990. szeptember 23.

Szatmárnémetiben az Élelmiszeripari Líceum udvarán ácsorgott harminc magyar gyermek, a februárban újonnan indult X-es magyar tagozat tanulói, akiket most román osztályokba szétosztottak. Tóth Zoltán aligazgató ismertette helyzetüket: a 30 tanulóból 12 élelmiszeripari tagozaton van, 18 pedig elekrotechnikán. Tavaly ez nem okozott gondot, idén viszont a két profil eltérő tanterve az iskola vezetője szerint lehetetlenné teszi az osztály megtartását. Végül a sztrájkoló diákok elfogadták a felkínált megoldást: ha az elekrotechnikára járó tanulók átjelentkeznek az élelmiszeripari tagozatra, maradhat a magyar osztály. Azonnal átjelentkeztek. /Gál Éva Emese: Sztrájkoló diákok Szatmáron. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), szept. 23./

1990. október 30.

Szatmárnémetiben az Élelmiszeripari Líceumban mindent megtesznek, hogy ne szerepeljen a nyilvántartásban a magyar osztály. A magyar irodalomórákat reggel 7 és 8 között tartják, de ez a tárgy nem szerepel a naplóban. A szülői értekezletre meghívták Maiorescu főtanfelügyelőt, de nem jött el, meghívták az RMDSZ képviselőjét, de Kurtinecz, az iskola igazgatója nem volt hajlandó belépni a teremben, amíg az RMDSZ jelen van. A szülők hiába próbálkoznak mindennel, Maiorescu főtanfelügyelő azt mondta, hogy a tanügyminisztériumi rendelet nem elég konkrét. /Gál Éva Emese: A minisztériumi rendelet a tanfelügyelőséget nem utasítja semmire! = Romániai Magyar Szó (Bukarest), ok. 30./

1999. június 25.

A IX. osztályosok hétvégén lezajlott felvételi vizsgáján nagyon kevés olyan jelentkező volt, aki valamelyik Szatmár megyei szakközépiskolában szeretett volna továbbtanulni. Az iskolaigazgatók a 7-es számú Élelmiszeripari Líceumban, jún. 26-án kezdődő átirányítástól várják legkorábban a magyar nyelvű osztályok beindításához szükséges, legalább 16 fős létszám elérését. - A Kölcsey Ferenc Kollégiumban /Szatmárnémeti/ 241-en felvételiztek a 150 meghirdetett helyre, így innen várhatóan 91 tanuló fog megjelenni az átirányításon. A Hám János Katolikus Iskolaközpont /Szatmárnémeti/ matematika-fizika osztálya 25 helyére végül a vizsgák után 24 jutott be. A teológia szak 25 helyére pedig 23 tanuló. A Református Gimnáziumban /Szatmárnémeti/ teológiára 18, filológiára 13, kémia-biológiára pedig 17 diák iratkozott be. A Zene- és Képzőművészeti Líceumban /Szatmárnémeti/ egy - 22 fős -, magyar nyelvű osztály indul. A Tasnádi Iskolaközpont egyetlen magyar nyelvű osztályába 24 bejutott. Az autószerelő-iskolába viszont nem volt magyar jelentkező. Ugyancsak nem volt magyar jelentkező a Sárközújlaki Mezőgazdasági Líceumban sem. Az Erdődi Líceumban meghirdetett 25 helyre összesen két magyar gyermek jelentkezett, ugyanennyien voltak a Nagykárolyi Agráripari Iskolaközpontban. Ugyanilyen rossz a magyar nyelvű szakoktatás helyzete a Nagykárolyban, a Iuliu Maniu Iskolaközpontban: a 25 meghirdetett helyre 11 diák iratkozott be, míg a készruhagyártó képzésben 3 tanuló szeretett volna részt venni. Más iskolákban is ilyen rossz volt a helyzet. /Veszélyben a magyar nyelvű szakközépiskolai osztályok indulása. = Szatmári Friss Újság (Szatmárnémeti), jún. 25./

2001. augusztus 27.

Reizer Pál megyéspüspök az elmúlt napokban Szatmárnémeti polgármesterével, Horea Andercoval találkozott. A megbeszélés kapcsán a román helyi lapok azt írták: a két fél megegyezett abban, hogy a püspökség lemond az egykori konviktus, a mai Unio iskola épületéről, s helyette megkapja a püspöki palota keleti részében működő 7-es számú Ipari Liceum, közismertebb nevén Élelmiszeripari Líceum épületét. Reizer Pál püspök elmondta: szó sincs a tulajdonjog feladásáról, csupán a használati jogot cserélték meg. Az érvényes jogszabály értelmében az egyház nem teheti ki a konviktusból az Unió iskolát. Anderco polgármester megígérte, hogy a város állja az Élelmiszeripari Líceum elköltöztetésének költségeit, s mindent megtesz, hogy ez még az elkövetkező hetekben megtörténjen. /(Sike Lajos): Szó sincs a konviktus épülete tulajdonjogának feladásáról! = Romániai Magyar Szó (Bukarest), aug. 27./

2002. június 22.

Az RMDSZ és az SZDP megyei szervezetei között 2002. április első felében aláírt protokollum szerint intézkednek a 7–es számú Ipari Líceum és a Hám János Római Katolikus Iskolaközpont épületei közti csere lebonyolításáért. A helycserének a megállapodás szerint a 2002/2003–as tanév megkezdése előtt kellene megtörténnie, de mindmáig egyik iskolaigazgató sem tudja, hogy erre pontosan mikor kerül sor. Reszler Mihály, a Hám János Római Katolikus Iskolaközpont igazgatója azt nyilatkozta, hogy ő mindent megtesz az ügy sürgetése érdekében, a püspökség is elküldte a tanfelügyelőségre a szükséges iratokat, de nem reagáltak rá, úgyhogy előrelépésről nem tud beszámolni. Reszler szerint az RMDSZ–nek tartania kell magát ehhez az ígérethez, annál is inkább, mert a protokollum szerkesztésekor ők maguk ajánlották fel akkor még Reizer püspöknek a segítségüket. /(anikó): Lesz–e épületcsere a 7–es számú Ipari Líceum és a Hám János Római Katolikus Iskolaközpont között? = Szatmári Friss Újság (Szatmárnémeti), jún. 22./

2003. május 18.

Egy éve elhunyt Reizer Pál püspök. Ardai L. Attila szatmári ordinárius elmondta, hogy a jövő nyáron lesz az egyházmegyei zsinat. Ardai az új püspök - Schönberger Jenő - beiktatásáig az egyházmegye hivatalos vezetője. Jövőre ünneplik az egyházmegye 200 éves fennállását. A közeljövőben tervezik az egyházmegyei múzeum és könyvtár létrehozását. Ezeknek az államtól visszaperelt kanonoki ház ad majd otthont. Másik fontos teendő a Hám János katolikus iskola átköltöztetése. A püspökség épületébe szeretnék áthozni, ahol jelenleg egy élelmiszeripari líceum működik. Ebben az ügyben már másfél - két éve tárgyalnak. Megoldásra vár a nagykárolyi Kalazanci Szent József Líceum épület-ügye is. Egyetlen új - levéltárosi - munkakört hoztak létre, aki rendbe teszi az egyházmegye anyakönyveit és egyéb fontos iratait. Az egyházmegye életéről tudósít a rendszeresen frissített www.szatmar.catholic.ro honlap. /Ozsváth Judit: A várakozás feszültségében élve és dolgozva. Látogatóban Ardai L. Attila szatmári ordináriusnál. = Vasárnap (Kolozsvár), máj. 18./

2003. december 29.

Dec. 27-én évbúcsúztatót tartott Szatmárnémetiben, a Corso étteremben az RMDSZ megyei szervezete, melyre meghívta polgármestereit és alpolgármestereit, valamint a parlamenti képviselőket, tanácsosokat. Ilyés Gyula megyei elnök köszöntőbeszédében kiemelte: a választásokra való felkészülés az egyik legfontosabb feladat. Az elnök úgy értékelte, hogy nem voltak komolyabb gondok a szervezet működésében. Egyértelműen az RMDSZ sikere a Csanálos-Vállaj határátkelő megnyitása. A Hám János és az Élelmiszeripari Iskolaközpontok épületének cseréje december végére megoldódott. A Hám János Iskolaközpont a püspökség felújított épületszárnyába kerül, s ezáltal akár az ország első számú önálló felekezeti tanintézményévé válhat. A nemrég nyugdíjba vonult Muzsnay Árpádot köszöntötték, méltatták a tizenhárom év alatt szervezett kulturális események, megemlékezések, szoborállítások terén kifejtett tevékenységét. /(bi): Évbúcsúztató az RMDSZ-nél. = Szatmári Friss Újság (Szatmárnémeti), dec. 29./

2004. január 10.

Január 9-én Szatmárnémetiben a Hám János Katolikus Gimnázium birtokba vehették új helyüket, a Püspöki Palota szárnyépületét, amelynek egy részéből elköltözködött az Élelmiszeripari Líceum, mely évtizedeken át használta az épületet. Az RMDSZ megyei vezetése ragaszkodik egy olyan „szalagvágáshoz", melyen minden fél, így a prefektus is jelen lesz, mert ez már egyértelműen visszafordíthatatlanná teszi a költözést. /(Sike Lajos): Beköltözött a Hám János. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), jan. 10./

2004. szeptember 16.

Szatmárnémetiben a Hám János Katolikus Iskolaközpont most is a székesegyházban tartotta az ünnepélyes tanévnyitót, melyen Schönberger Jenő megyéspüspök mondott imát. Az iskola ez év elején költözött végleges helyére, a püspöki palota ama szárnyába, amelyben korábban az Élelmiszeripari Líceum működött. Az épületrészt már-már romos állapotban kapták vissza, így a januári beköltözésig csak hat tantermet sikerült rendbe tenni. A nyári vakációban az építők vették birtokukba az egész épületszárnyat. Felújítottak újabb 10 tantermet és előrehaladott állapotban van az étkezde és a fűtési rendszer korszerűsítése, s teljes gőzzel dolgoznak a könyvtár, a tornaterem és a díszterem felújításán. Idén elemi első osztály is indult a Hám Jánosban. /(Sike Lajos): Napközis étkezdével és első osztállyal bővült a Hám János. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), szept. 16./

2004. december 23.

Szatmár megyében jövőre 400-zal kevesebb fiatal végzi a VIII. osztályt, mint az idén végezte. Ebből 300 román, 100 magyar. A legutóbbi népszámlálás szerint a megye lakosságának 33,5 százaléka magyar, tehát a magyaroknál kisebb a csökkenés, mint a többségieknél. Kónya László megyei főtanfelügyelő-helyettest jelezte, hogy a csökkenő diáklétszám miatt átszervezéseket kell végezni, elsősorban a szakoktatásban. Csökkentik azon osztályok számát, amelyek olyan szakmákban nyújtanak képzést, amelyek iránt az utóbbi időben visszaesett a kereslet. Ugyanakkor magyar tejfeldolgozó osztályt terveznek indítani a szatmári Élelmiszeripari Líceumban és vendéglátóiparit a nagykárolyi katolikus Kalazanczi Szent József Iskolában. /(Sike Lajos): 400-zal kevesebb VIII. osztályos! = Romániai Magyar Szó (Bukarest), dec. 23./


lapozás: 1-11
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» az adatbázisról
» írok a szerzőnek  
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998