udvardy frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2009
 

 
 
 
  kronológiák    » kisebbségtörténeti kronológia
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
helymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

 
 
 
   keresés
szűkítés        -        
      találatszám: 25 találat lapozás: 1-25
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Intézménymutató: Katolikus Egyetemi Lelkeszseg /KEL/ (Kolozsvar)

1996. június 7.

Nemzeti identitás és vallásosság címmel szervezett beszélgetést Kolozsváron a Pax Romana és az Aggiornamento Katolikus Kör, jún. 7-én. Az est vendége Gereben Ferenc budapesti szociológus, aki hét országban végzett felmérése alapján ismerteti tapasztalatait a magyarok közérzetéről és perspektíváiról. A találkozó színhelye a Katolikus Egyetemi Lelkészség Klubja. /Szabadság (Kolozsvár), jún. 7./

1999. november 19.

A Kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség keretén belül működő Marionett báboskör a dévai árvagyerekek számára indít gyűjtést. A dévai Szent Ferenc-kolostorban élő 170, 4-16 év közötti hátrányos helyzetű fiatalt Böjte Csaba ferences testvér irányítja nagy sikerrel. A Katolikus Egyetemi Lelkészség fiataljai önkéntesen immár a harmadik éve mikulásoznak Déván. /Szőcs Andrea Enikő: Mikulás. = Szabadság (Kolozsvár), nov. 19./

2000. április 23.

Idén harmadszor rendezték meg a KEL-napokat a kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészségen ápr. 7-9-e között. Brassóból, Marosvásárhelyről és Temesvárról is jöttek egyetemisták a találkozóra. Előadások hangzottak el, sportvetélkedő következett, de szonettírásban is versenyeztek. A vetélkedő eredményhirdetését már csak a Színi Kör előadása előzte meg. /Bereczki Gyöngyvér: KEL-napok a kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészségen. = Vasárnap (Kolozsvár), ápr. 23./

2001. április 12.

Dr. Vass Csaba egyetemi docens, a Duna Televízió kutatási igazgatója, a Római Katolikus Egyetemi Lelkészség meghívására előadást tartott Kolozsváron az általa megalkotott identitáshoz való jog és identitásválasztás szabadsága kérdéséről és a kommunikációs emberi jogokról. Az előadó elmondta, hogy a magyar kisebbségi törvény az Egyesült Nemzetek Szövetségénél is kedvező fogadtatásra talált. Az ENSZ tagállamainak javasolta, hogy a kisebbségi problémáikat az identitáshoz való jog és az identitásválasztás szabadsága alapján oldják meg, hogy ezzel is közelebb kerüljenek az etnikai türelmi viszonyok kialakulásához és az etnikai béke megvalósulásához. Dr. Vass Csaba e kérdésről szóló írásai a Magyar Kisebbségben, illetve a Magyarországon megjelenő Ökotáj című folyóiratban olvashatók. /Dr. Vass Csaba kolozsvári előadása. = Szabadság (Kolozsvár), ápr. 12./

2001. augusztus 26.

A brassó-belvárosi plébánia egyetemista ifjúsági közösségének eredete az 1990-91-es évekre vezethető vissza. Bara László káplán vállalta, hogy hetente a plébánián vezeti a találkozókat. Később Nagy-György Attila káplán bevonta a nem egyetemista fiatalokat is. 1996 őszén szervezték meg először brassói szinten az erdélyi egyetemista találkozót temesvári, vásárhelyi, kolozsvári fiatalok részvételével. 1999 őszén szervezték meg másodszorra Brassóban a Keresztény Egyetemisták Találkozóját. Az újonnan épülő Szentkereszt templom szolgálati lakásában helyet kapott nemcsak a főegyházmegyei Ifjúsági Iroda, hanem a Brassói Katolikus Egyetemi Lelkészség is, ahová várják a Brassóban tanuló egyetemistákat. /Egyetemisták brassó-belvárosi közössége. = Vasárnap (Kolozsvár), aug. 26./

2001. október 10.

A KEL /Katolikus Egyetemi Lelkészség/ 1993-ban katolikus egyetemisták kezdeményezésére jött létre, Kolozsváron tevékenykednek. Vezetőik Balla Árpád lelkész és Hegedűs Enikő pasztorál asszisztens - Budapesten végzett művészettörténész. A csoport tagjai számára, érdeklődési kör szerint, éneklési, kirándulási, közös imádkozási lehetőségeket teremt, előadásokat, diáktalálkozókat szervez. Ezeken kívül segíti a szociálisan rászoruló diákokat, lakáshoz juttatják őket és ugyanakkor idős embereket támogatnak és látogatnak meg. Több mint 300 tagjuk van, de szívesen látnak diákokat is. Támogatóik a Főegyházmegye, Szent Mihály-plébánia, a Caritas, a plébániák, ahol kihirdetik a híveknek a KEL programjait és az éppen szükséges segítségnyújtást. /Lukács Éva: Mi a KEL? A falunapok szervezésében segítenének. = Szabadság (Kolozsvár), okt. 10./

2002. március 24.

A Marosvásárhelyi Egyetemi és Főiskolai Lelkészség (Ma-Fia) meghívást kapott a kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészségtől (KEL) a három hétvégét magába foglaló ifjúsági csoportvezető tanfolyamra. Az első hétvége március 8-10-e között egy kis mezőségi faluban, Kidén került sor. Kolozsvárról és Temesvárról érkeztek hallgatók. Az előadók a közösségépítésről beszéltek, de hallhattak az alapítványok, egyesületek és más szervezetek jogviszonyairól is. /Közösségépítő hétvége Kidén. = Vasárnap (Kolozsvár), márc. 24./

2002. október 15.

A KEL, a Katolikus Egyetemi Lelkészség lelkes csapata okt. 12-én rendezte meg a gólyabált Kolozsváron, a Brassai Sámuel Elméleti Líceum dísztermében. /Kiss Olivér: KEL a jó Gólyabál. = Szabadság (Kolozsvár), okt. 15./

2003. május 12.

Máj. 9-11-e között Kolozsváron a Katolikus Egyetemi Lelkészség (KEL) az erdélyi és magyarországi vallásos huszonévesek részére "Kereszttel Európában" mottóval Országos Katolikus Egyetemista Találkozót (OKET) szervezett. Volt zsíros kenyér, bükki kirándulás, Noé bárkája, tánciskola, kosárlabdázás, asztalitenisz, városnézés, szentmise, filmvetítés, kiscsoportos beszélgetés, előadás, színi kör és természetesen buli. A találkozót évente két alkalommal szervezik meg az ország különböző részén lévő egyetemi lelkészségek. A fiatalok felépítették Noé bárkájának kicsinyített változatát. Elekes András csíkszeredai lelkész Isten országa közöttünk van - még az Európai Unióban is, Lukács Imre Róbert gyulafehérvári lelkész pedig Neveden szólítottalak vagy nyájszellem? címmel tartott előadást. Máj. 11-én a KEL Színi Körének előadására került sor. A rendezvény főtámogatója: Dr. Czirják Árpád pápai prelátus, érseki helynök és főesperes (Szent Mihály Plébánia). /Kiss Olivér: Kolozsvárra költözött Isten országa. Országos Katolikus Egyetemista Találkozót tartottak. = Szabadság (Kolozsvár), máj. 12./

2003. október 29.

Kolozsváron az egyetemistákat várja az unitárius ODFIE-, a református FIKE és a római katolikus KEL. Az ODFIE /Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet/ az unitárius egyház keretén belül működő szervezet, amelynek székhelye Kolozsváron van. Minden évben szerveznek színjátszó találkozót, szórványban élő gyermekeknek táborokat, szavaló- és népdalversenyeket.Az egyetemistákat várják szeretettel minden csütörtökön este a belvárosi unitárius templom tanácstermébe egyetemista körre, és havonta egyszer a Brassai Sámuel Líceumban egyetemista istentiszteletre. A református FIKE /Főiskolások Ifjúsági Keresztyén Egyesülete/ számtalan rendezvényt szervez. Vasárnaponként este a Farkas utcai református templomban ifjúsági istentiszteletet tartanak. Csütörtökönként az érdeklődők bibliaórán vehetnek részt, péntekenként pedig dicsőítő istentiszteletre mehetnek, szintén a Farkas utcába. A FIKE lehetőséget nyújt idegen nyelv tanulására és gyakorlására is. A mintegy 250-300 taggal rendelkező Katolikus Egyetemi Lelkészség (KEL) idén is számos programmal rukkol elő, a már ismert csoportok is heti rendszerességgel működnek. A Peda, Színi és Bábos körhöz lehet csatlakozni, vagy részt venni a Gólyák baráti körének és az idős személyeket látogató Parázs ökumenikus és önismereti csoportnak a tevékenységében. A KEL idén tavasszal ünnepli fennállásának 10 éves évfordulóját - tájékoztatott Balla Árpád egyetemi lelkész, aki immár két éve szervezi a kolozsvári katolikus egyetemistákat. /Évkezdéskor az egyházi ifjúsági szervezetek. = Szabadság (Kolozsvár), okt. 29./

2004. március 31.

Idén ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját a kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség (KEL). Az 1994 tavaszán útnak induló közösség ma már közel 350 tagot számlál. Az évfordulós ünnepség májusban lesz. /10 éves a KEL. = Szabadság (Kolozsvár), márc. 31./

2004. május 16.

Kolozsváron több évtizedes múltra tekint vissza az egyetemi ifjúság pasztorációja. A kommunizmus idején sem szünetelt az egyetemistákkal való foglalkozás, általában a Szent Mihály plébánia papjai szerveztek számukra hittanórákat és más tevékenységeket. 1993-ban két pap kapott megbízást az egyetemi lelkészi teendők ellátására: Nóda Mózes akkori kolozsmonostori káplán és Köllő Gábor szászfenesi plébános. Nóda Mózes 1994-ben kapott főállású egyetemi lelkészi kinevezést. A kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészég /KEL/ minta volt: nyomán alakultak az ország más központjaiban is a lelkészségek. /Tíz éve kell a KEL. = Vasárnap (Kolozsvár), máj. 16./

2004. október 20.

Októberben a különböző ifjúsági szervezetek kiértékelik az előző év történéseit. A Katolikus Egyetemi Lelkészségen (KEL) a nyár folyamán immár hagyományos módon megszervezték a KEL tábort, amelynek helyszíne ez alkalommal a Nagyhagymás és környéke volt. Ezenkívül román katolikusok 30-40 fős csoportjával közösen a KEL részt vett a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozón (CSIT), ahol közös lelki gyakorlat tábort tartottak. Novemberben a KEL részt vesz az Országos Katolikus Egyetemista Találkozón, Temesváron. A KEL hétről hétre várja az érdeklődőket a csoportfoglalkozásokra, mint például az angol teaklub, a társasági táncoktatás, a bábos kör, hittanóra, román és magyar nyelvű karizmatikus imacsoport, az önismereti, zene és ökumenikus csoport, a társalgó, valamint a színi kör. A KEL tagsága 350-400 főt számlál, ezek közül 60-an az idei tanévben lettek tagok. /Sólyom István: Látogatóban a KEL-nél. = Szabadság (Kolozsvár), okt. 20./

2005. május 24.

Kolozsváron a Katolikus Egyetemi Lelkészség (KEL) a piarista templom felszentelésének 280. évfordulója alkalmával Barokk-napokat rendezett. Hegedűs Enikő művészettörténész vezetésével az érdeklődők meglátogatták a templomot és kriptát. A jezsuiták jelentősége kultúrtörténeti és vallási szempontból témával dr. Balázs Mihály szegedi és dr. Gábor Csilla kolozsvári irodalomtörténész tartott előadást. Fellépett a szatmárnémeti katolikus líceum kórusa, magyar és latin nyelven énekelve, továbbá a KEL színjátszó csoportja, a Passamezzo Historikus Együttes barokk táncai után következett a kolozsvári Transylvania Barokk Együttes zárókoncertje. /Fodor György: Barokk-napok. = Szabadság (Kolozsvár), máj. 24./

2005. október 7.

A református egyetemi közösség, a FIKE ősztől kissé más alapokon fog működni – tájékoztatott Bartos Károly lelkész, a közösség vezetője. A jövőben az emberi kapcsolatokra, a közösségépítésre kerül a hangsúly. Havonta előadások lesznek, amelyeken egy-egy megadott témáról értekeznek a meghívott előadók. Bartos Károly említett is néhány példát: Kuklay Antal magyarországi katolikus pap a „humán forradalom”-ról tart előadást. A téma alapgondolata: képes-e az ember a saját lelki fejlődésében követni azt az átalakulást, ami a technológiában, az iparban-mezőgazdaságban, információáramlásban végbement? Veress László református lelkész A keresztyén ember és a humor címmel tart előadást, Salat Enikő pszichológus pedig Keresztény és nő címmel. Idén is indulnak a szokásos foglalkozások: színjátszó- és irodalmi kör, nyelvklubok, barkácsműhely. A Katolikus Egyetemi Lelkiség (KEL) az ünnepélyes Veni Sancte szentmisét október 9-én, vasárnap este tartja a piarista templomban. A különböző kiscsoportos foglalkozások alapgondolata itt is a közösségépítés, jelezte Nap Katalin programfelelős. Idén is lesz „Napfény” önismereti csoport, a karizmatikusok „Mécses” csoportja, Taizé-csoport, zene, kórus, színjátszó kör, angol teaklub. Természetesen nem maradhat el az egyetemi katekézis, az öregeken-utcagyerekeken segítők csoportja, a „Parázs”, és a román nyelvű csoport, amelyben a román nemzetiségű katolikusok vállalják fel sajátosan kisebbségi szerepüket. A KEL-nek körülbelül 350 beiratkozott tagja van. /Ercsey-Ravasz Ferenc: Keresztény közösségépítés az egyetemi lelkiségeknél. Vasárnap kezdi el őszi tevékenységét a FIKE és a KEL. = Szabadság (Kolozsvár), okt. 7./

2005. december 6.

A Katolikus Egyetemi Lelkészség és az Erdélyi Ifjúsági Keresztény Egyesület szervezésében került sor december 2-án Kolozsváron a Várom az Urat ötödik adventi keresztény zenefesztiválra. Fellépett a marosvásárhelyi MIFIKE, a Törpike gyermekkórus, a kolozsvári Nazirock együttes, a marosvásárhelyi Reménység együttes, az Élesztő – FIKE színjátszó csoport, a Magvető és a Szikra együttes, végül a KEL zenecsoport (Katolikus Egyetemi Lelkészség). /Dézsi Ildikó: Várom az Urat – ötödször. = Szabadság (Kolozsvár), dec. 6./

2005. december 6.

A Katolikus Egyetemi Lelkészség és az Erdélyi Ifjúsági Keresztény Egyesület szervezésében került sor december 2-án Kolozsváron a Várom az Urat ötödik adventi keresztény zenefesztiválra. Fellépett a marosvásárhelyi MIFIKE, a Törpike gyermekkórus, a kolozsvári Nazirock együttes, a marosvásárhelyi Reménység együttes, az Élesztő – FIKE színjátszó csoport, a Magvető és a Szikra együttes, végül a KEL zenecsoport (Katolikus Egyetemi Lelkészség). /Dézsi Ildikó: Várom az Urat – ötödször. = Szabadság (Kolozsvár), dec. 6./

2005. december 20.

Désen december 11-én megáldották a ferences templom felújított orgonáját, majd Lászlóffy Árpád dési származású orgonaművész orgonakoncertjére került sor. Désen a polgármesteri hivatal dísztermében szervezték a Keresztény Zenefesztivált. Fellépett a felőri gyermekkórus, a kolozsvári belvárosi református egyházközség ifjúsági színjátszó csoportja, a dési katolikus ifjúsági énekkar, a várkudui református ifjúsági énekkar, végül a dési, rettegi és felőri zenészek közös együttese, a Pelikán. A rendezvényt a Katolikus Egyetemi Lelkészség (KEL) és az Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE) szervezte. /Lukács Éva: Adventi kulturális hét Désen. = Szabadság (Kolozsvár), dec. 20./

2006. november 11.

Ünnepelt Kolozsváron mind a Protestáns Teológiai Intézet, mind a Babes–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Hittudományi Kara. Az előbbi intézmény esetében az épület felújítása és tatarozása, az utóbbinál a kar fennállása óta eltelt tíz év adott alkalmat az ünnepségre. A katolikus teológusok által szervezett eseménysor november 9-én kezdődött a Nyitott Kapuk Napjával, illetve azzal az előadás-sorozattal, amelyet fiatal kutatók, diákok, magiszteri hallgatók és doktorandusok tartottak. A Protestáns Teológia dísztermében tudományos ülésszak kezdődött, Keresztyén és nemzeti önazonosságunk címmel. Kozma Zsolt professzor vitaindító előadása után számos hozzászólás bővítette a témakört, német és svájci teológusok is bekapcsolódtak. A Római Katolikus Hittudományi karon november 9-én rockopera-előadásra került sor: a Katolikus Egyetemi Lelkészség (KEL) Andrew Lloyd Webber: József és testvérei című musicaljét adta elő. Másnap tudományos ülésszak következett. Az előadások az erdélyi és a kolozsvári egyházi tudományosság különböző szakterületeit ölelték fel. Egy kiállítás is nyílt, amely a kolozsvári jezsuita kollégium történetét mutatta be. /Ünnepel a két kolozsvári magyar teológia. = Szabadság (Kolozsvár), nov. 11./

2007. december 10.

Hetedik alkalommal szervezte meg a Katolikus Egyetemi Lelkészség és az Erdélyi Ifjúsági Keresztény Egyesület december 8-án adventi keresztyén zenefesztiválját Kolozsváron a BBTE-n. A megnyitót követően a rendezvény elmaradhatatlan fellépői a TörpIKE-TinIKE kórus fiataljai felléptek. A Szikra együttes is tartogatott meglepetéseket. A Fike Band néhány zeneszámát a Reménység együttes saját szerzeményei követték. /Dézsi Ildikó: Várom az Urat – adventi keresztyén zenefesztivál. = Szabadság (Kolozsvár), dec. 10./

2008. május 19.

Kolozsváron a Barokk Napokat a Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezte. A főtéri Szent Mihály-templomban vokál-szimfonikus hangversenyre került sor. Kovács Zsolt művészettörténész a Barokk arcok fotópályázatra beérkezett alkotásokat mutatta be. A hangversenyek mellett számos előadás és fotókiállítás várta az érdeklődőket. Kovács Zsolt előadást tartott a kolozsvári Mária oszlopról. A város első köztéri emléke eredetileg a piarista templom előtt állt, most pedig a Szent Péter és Pál templom mögötti részen található. A szobrot 1744-ben állíttatták, az 1738 óta tartó pestisjárvány elmúltakor. /Dézsi Ildikó, Nagy-Hintós Diana: Negyedszerre rendeztek Barokk Napokat Kolozsváron. = Szabadság (Kolozsvár), máj. 19./

2009. május 9.

Kolozsváron 15 napon keresztül, május 10–24. között színes programmal emlékeznek arra, hogy 15 éves a Katolikus Egyetemi Lelkészség /KEL/. Május 19-én közösségi szentmise lesz Dr. Jakubinyi György érsek celebrálásával, de lesz fotókiállítás, lesznek csoportos beszélgetések, kreatív programok, nosztalgiabál és sok más érdekesség. /15 éves a Katolikus Egyetemi Lelkészség. = Szabadság (Kolozsvár), máj. 9./

2009. május 22.

Kolozsváron a Bánffy-palotában megrendezett fotókiállítás megnyitójával kezdődtek el május 19-én az V. Barokk Napok. „A Barokk Bonyodalom című fotópályázatra beérkezett képeket egy szakemberekből álló zsűri bírálta el, a díjazásra viszont vasárnap kerül majd sor” – nyilatkozta Fekete András főszervező, a Katolikus Egyetemi Lelkészségtől. A fényképezés, azaz a pillanat megragadásának művészetéről Pethő Ágnes zsűritag, a Sapientia Egyetem oktatója értekezett. /N. -H. D. : Elkezdődtek a Barokk Napok. = Szabadság (Kolozsvár), máj. 22./

2009. szeptember 29.

Sas Péter budapesti művelődéstörténész szeptember 28-án tartott előadásával zárult a Gyulafehérvári Főegyházmegye által tavaly meghirdetett Millenniumi Év Kolozsváron. Kovács Sándor főesperes elmondta, helyi szinten a millenniumi év legjelentősebb megvalósítása Márton Áron szobrának a felállítása volt a 660 esztendős templom kertjében. Felújították többek között a Katolikus Egyetemi Lelkészség székhelyét, a Szent Mihály-templom órája pedig újból mutatja az időt. Elkezdődtek a Donát utcai templom befejezési munkálatai. Sas Péter előadásában kitért a Szent Mihály-templom és a Szent Jakab kápolna felújítására is. /Nagy-Hintós Diana: Lezárult Kolozsváron a Millenniumi Év. = Szabadság (Kolozsvár), szept. 29./

2009. december 11.

Kolozsváron tartották meg az elmúlt hétvégén a Várom az Urat adventi keresztény zenefesztivált, az Erdélyi IKE szervezésében. A fesztivál kilencéves fennállása alatt a program évről évre gazdagodott, idén kilenc együttes lépett színpadra Erdély minden régiójából és Magyarországról. Az ökumenizmus jegyében az évek során az unitárius Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) és a Katolikus Egyetemi Lelkészség (KEL) is bekapcsolódott a szervezésbe. Utóbbi idén is társszervező volt. /Fodor Enikő: Kolozsváron tartották meg a Várom az Urat keresztény ifjúsági rendezvényt. = Krónika (Kolozsvár), dec. 11./


lapozás: 1-25
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» az adatbázisról
» írok a szerzőnek  
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998