udvardy frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2009
 

 
 
 
  kronológiák    » kisebbségtörténeti kronológia
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
helymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

 
 
 
   keresés
szűkítés        -        
      találatszám: 128 találat lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-128
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Intézménymutató: Roman Radio /Roman Kozszolgalati Radio/

1991. január 16.

Andrei Plesu oktatásügyi miniszter két napig Moldvában tartózkodott, tárgyalt Mircea Snegur elnökkel is. /Román rádió/

1991. február 26.

Adrian Nastase külügyminiszter febr. 26-a és márc. 2-a között Malajziába és Thaiföldre látogat, a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokról fog tárgyalni. /Román rádió/

1991. március 4.

Petre Roman miniszterelnök márc. 4-12-e között latin-amerikai körútra indult, Chilébe, Ecuadorba és Brazíliába látogat. /Román rádió/

1991. március 7.

Adrian Nastase külügyminiszter kétnapos /márc. 7-8./ hivatalos munkalátogatáson volt Jugoszláviában. Fogadta Jovic államelnök, Milosevics szerb elnök és Markovics szövetségi miniszterelnök. Kölcsönösen tájékoztatták egymást a két országban végbemenő folyamatokról. /Román rádió/

1991. április 15.

Petre Roman miniszterelnök ápr. 15-én Washingtonba utazott, kongresszusi képviselőkkel, üzletemberekkel találkozott, ápr. 16-án pedig Baker külügyminiszterrel tárgyalt. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), ápr. 18./ Bush elnök nem fogadta Petre Romant, a román miniszterelnök április 18-án érkezett haza Washingtonból. /Román rádió, MTI/

1991. április 22.

Ápr. 22-én kormányellenes tüntetőkre támadt Bukarestben a gumibottal, pajzzsal felfegyverzett rendőrség. /Szabadság (Kolozsvár), ápr. 25./ A bukaresti rendőrség közleménye minderről ennyit hozott nyilvánosságra: "néhány száz fővárosi tüntető" akadályozta a forgalmat és a rendőri erők távozásra felszólító fellépése hiábavalónak bizonyult. /Román rádió/

1991. április 25.

A román külügyminisztériumban létrehozták a Moldovai Köztársasághoz fűződő kapcsolatokkal foglalkozó alállamtitkárságot. Feladata a Moldovai Köztársaság figyelemmel kísérése, a szuverenitást célzó nyilatkozat megvalósulásának nyomon követése. /Román rádió/

1991. április 27.

A Besszarábiáért és Bukovináért Társaság munkatalálkozót tartott Bukaresten. A felszólalók javasolták a külföldön tanuló egyetemisták Romániába hívását, egy román-besszaráb közös ifjúsági szenátus létrehozását, ösztöndíjak nyújtását Romániában tanuló fiatal "moldovánok" számára. /Román rádió/

1991. május 9.

Entz Géza államtitkár interjút adott a román hírügynökség különtudósítójának, ebben utalt romániai látogatására és a magyar kisebbségek helyzetére. Az államtitkár feladatának tekinti az egyazon nemzetiséghez tartozó állampolgárok közti szabad kapcsolatok intézményesítését. /Román rádió/

1991. május 16.

A romániai Zsidó Közösségek Szövetsége /FCE/ sajtóértekezletet rendezett Bukaresten az Europa című lap antiszemita cikke miatt. Felszólalt Moses Rosen főrabbi is, aki a múltbeli pogromokat említette, hozzátéve, hogy a legnagyobb veszélyt a mételyezett sajtó jelenti. A zsidók kicsúfolása, beszennyezése folyamatos 1990. februárja óta, különösen az idei évben erősödött meg az antiszemita hang. /Román rádió/

1991. június 10.

Doru-Viorel Ursu belügyminiszter Kisinyovba látogatott, Iliescu elnök és Petre Roman miniszterelnök üzenetét tolmácsolta. Az üzenet kifejezte a kölcsönös kapcsolatteremtés vágyát. A belügyminiszter egy ezzel kapcsolatos intézkedéscsomagot is vitt magával. /Román rádió/

1991. június 20.

Visszatért Párizsból Victor Stanculescu ipari miniszter /előzőleg védelmi miniszter/, ahol román-francia repülőgépipari együttműködésről tárgyalt. /Román rádió/

1991. július 24.

Adrian Nastase külügyminiszter Loncsar külügyminiszter meghívására júl. 24-én Belgrádba érkezett. /Szabadság (Kolozsvár), júl. 25./ A román külügyminiszter nyilatkozott a román rádiónak: reméli, hogy nőni fog az együttműködés Románia és Szerbia között. /Román rádió, MTI/

1991. augusztus 21.

Bush elnök jóváhagyta a szükséges intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy az USA garanciát ad a Romániának nyújtott hitelekre. A legnagyobb kedvezmény elvét még nem kapja meg Románia. /Román rádió, MTI/

1991. augusztus 26.

Iorgovan, a román parlamenti küldöttség vezetője Washingtonban nyilatkozott amerikai megbeszéléseikről. Washingtonban óvatosságot tapasztaltak, olyan Románia-képpel kellett szembenézniük, amely Ceausescu idején alakult ki. Az antiszemitizmus és nemzeti intolerancia csak mondvacsinált ürügy, az antiszemitizmus és magyarellenesség a sajtónak csak töredék részében van jelen. A magyarellenesség "elszigetelt és a román kormány által is kritizált" szórvány-jelenség. /Román rádió, MTI/

1991. szeptember 4.

A külügyminisztériumi szóvivő újból visszautasította a jugoszláv lapok azon állításait, hogy Románia fegyvert szállít Jugoszláviába, valamint azt, hogy román zsoldoskatonák is harcolnak Jugoszláviában. /Román rádió, MTI/

1991. szeptember 7.

Husi romániai kisvárosban Petre Roman miniszterelnök találkozott Snegur moldáviai elnökkel és Muravski kormányfővel. A két ország által aláírt kormányközi egyezmény életbe léptetéséről tárgyaltak, a vegyesvállalatokról, a gazdasági egységek kapcsolattartásáról, amely "megvalósíthatóvá vált Moldova függetlenségének kikiáltása következtében." /Román rádió, MTI/

1991. szeptember 12.

Petre Roman szept. 12-én egynapos hivatalos látogatásra Szófiába érkezett. Az előző napon Ruszéban hatalmas tömegtüntetést tartottak a román környezetszennyezés miatt, amelyet a Giurgiuban levő vegyi kombinát okoz. A bolgár parlament pedig a román parlamenthez intézett felhívásában a kombinát leállítását szorgalmazta. Petre Roman hangoztatta, hogy az előző kormánytól örökölték ezt a problémát és a jövőben közösen kell küzdeni a problémák megoldásáért. /MTI/ Nastase külügyminiszter villámlátogatást tett Vilniusban, Rigában és Tallinban. A három balti fővárosban egyezményeket írt alá a balti államok és Románia közötti diplomáciai kapcsolatok felvételéről. /Román rádió, MTI/

1991. szeptember 13.

Eugen Dijmarescu pénzügyminiszter szept. 13-i napon Athénbe utazik, a román-görög gazdasági kapcsolatok okmányát írja alá. /Román rádió, MTI/

1991. október 10.

A Román Nemzeti Egységpárt /PUNR/ közleményében az irredenták újabb szeparatista cselekményének nevezte az úgynevezett Székelyország autonómiájának kinyilvánítását. A párt ezért követeli, hogy a Védelmi Tanács azonnal üljön össze és hozzon intézkedéseket, az ügyészség kezdjen büntetőjogi eljárást a szeparatista cselekmények kezdeményezői és szervezői ellen, a Legfőbb Ügyészség vizsgálja ki az RMDSZ működésének törvényességét, mivel a román nép érdekei ellen cselekszik. /Román rádió, MTI/

1991. október 13.

A Nemzeti Megmentési Front /NMF/ közleményében "mély aggodalom fejeződik ki egy székely ország követelt autonómiája miatt". Ez a terv az ország egysége és méltósága elleni súlyos merénylet, alapvetően törvénytelen, kihívó támadás, eltekintés a román állam megalapítása óta adott nemzeti, egységes, oszthatatlan jellegétől. Az NMF felelősséget vállal a román állam egysége ellen irányuló bármely merénylet elítéléséért, az ilyen megnyilvánulások határozott elfojtásáért. /Román rádió, MTI/

1992. január 23.

Moldova Köztársaság parlamentje úgy döntött, hogy nemzeti pénznemként a moldovai lejt vezetik be a rubel helyett. A hatóságok egyelőre nem szorgalmazzák a valutáris egyesülést Romániával. /Román rádió, MTI/

1992. január 23.

40.504 román állampolgár kért politikai menedékjogot 1991-ben Németországban. /Román rádió, MTI/

1992. március 3.

Adrian Nastase külügyminiszter Genfben részt vett az Emberi Jogok ENSZ-bizottsága ülésén. A román rádiónak adott interjút, melyben úgy értékelte, hogy márc. 3-án az Emberi Jogok ENSZ-bizottsága Genfben Magyarország kivételével minden felszólaló pozitívan értékelte az emberi jogok helyzetét Romániában. Románia az elfogadott európai elvek alapján áll és Magyarországnak is el kell fogadni az EBEÉ és az Európa Tanács dokumentumaiban megfogalmazott elveket. Szerinte nincs szó szándékos félremagyarázásról, ahogy Magyarország külügyminisztériumának szóvivője nevezte a román külügyminisztérium nyilatkozatát a két kormánytag /Für Lajos és Entz Géza/ állásfoglalásával kapcsolatban. Nastase szerint Magyarországon azért beszélnek rendszeresen a magyar kisebbség jogfosztásáról, hogy ezzel álcázzák a területi revizionizmus igényét. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 7-8./

1992. március 5.

Adrian Nastase külügyminiszter márc. 5-én a román rádiónak adott interjút, melyben úgy értékelte, hogy márc. 3-án az Emberi Jogok ENSZ-bizottsága Genfben Magyarország kivételével minden felszólaló pozitívan értékelte az emberi jogok helyzetét Romániában. Románia az elfogadott európai elvek alapján áll és Magyarországnak is el kell fogadni az EBEÉ és az Európa Tanács dokumentumaiban megfogalmazott elveket. Nastase szerint egyes magyarországi erők olyan nemzetközi helyzet kialakítására törekednek, amely "indokolttá" tenné a határ "békés" módosítását. Azt a benyomást akarják kelteni, hogy az erdélyi magyar kisebbség üldözésnek van kitéve. Szerinte nincs szó szándékos félremagyarázásról, ahogy Magyarország külügyminisztériumának szóvivője nevezte a román Külügyminisztérium nyilatkozatát a két kormánytag /Für Lajos és Entz Géza/ állásfoglalásával kapcsolatban. Nastase szerint Magyarországon azért beszélnek rendszeresen a magyar kisebbség jogfosztásáról, hogy ezzel álcázzák a területi revizionizmus igényét. Nastase szerint "olyan helyzettel van dolgunk, amelyek az ország területi integritását teszik kockára" és ilyenkor világosan állást kell foglalni. /Adrian Nastase külügyminiszter rádióinterjúja. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 7-8./

1992. március 12.

A kisinyovi parlament kizárta tagjai sorából I. Szmirnovot, a Dnyeszteri Köztársaság elnökét és néhány képviselőtársát. Kilátásba helyezték, hogy közülük egyesek ellen bírósági eljárást indítanak. /Román rádió, MTI/

1992. március 13.

Adrian Nastase külügyminiszter villámlátogatása keretében Moszkvában tárgyalt A. Kozirev orosz külügyminiszterrel, többek között a Moldovában kialakult feszült helyzetről. /Román rádió, MTI/

1992. március 14.

Moldovában fegyveres összetűzés volt az orosz gárdisták és a moldovai milicisták között. /Román rádió, MTI/

1992. március 17.

Nastase külügyminiszter márc. 17-én Athénben utazott a görög-szerb-román szövetség kérdéseinek megtárgyalására. Márc. 19-én fogadta Karamanlisz görög államfő is. /Román rádió, MTI/

1992. március 21.

Mircea Snegur moldovai elnök Bukarestben tárgyalt Iliescu elnökkel a két ország közötti együttműködésről. /Román rádió, MTI/


lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-128
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» az adatbázisról
» írok a szerzőnek  
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998