udvardy frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2009
 

 
 
 
  kronológiák    » kisebbségtörténeti kronológia
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
helymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

 
 
 
   keresés
szűkítés        -        
      találatszám: 20 találat lapozás: 1-20
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Névmutató: Bálint József

1995. május 9.

Corneliu Balan egységpárti képviselő máj. 9-i sajtóértekezletén leszögezte: a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének ápr. 29-re tervezett klézsei ülése előtti napon Bákóban szállt meg Bálint József diplomata több személy kíséretében. A képviselő felszólította a román hírszerzést, hogy azonosítsák a külföldieket és állapítsák meg, milyen mértékben vettek részt magyar hivatalos személyiségek "a klézsei felforgató románellenes tevékenységben". /Romániai Magyar Szó (Bukarest), máj. 10., Népszabadság, máj. 10./

2000. augusztus 11.

A Kolozsvár-Belvárosi Református Nőszövetség aug. 3-án megemlékezett meg gróf Bánffy Miklós halálának 50. évfordulójáról. Bálint József nyug. bonchidai lelkipásztor ismertette a nagymúltú főúr életét és tevékenységét. Hangsúlyozta közéleti szerepléseit, politikai küzdelmeit, közbenjárásait, érdemeit, melyekről évszázadunk második felében hallgatni kellett. Bánffy Miklós tehetséges képzőművész is. Erdélyi írók műveit is szívesen illusztrálta. Színművei, elbeszélései mellett Kisbán Miklós (írói álneve) nevezetes nagylélegzetű regénye az Erdélyi Történet című trilógia. Önéletrajz, de hű korrajza is az első világháború előtti időknek. Jelentős pártfogója volt az erdélyi irodalomnak, megszervezte az Erdélyi Szépmíves Céh könyvkiadását, főszerkesztője volt a Helikonnak. /Csutor Éva: 50 éve halt meg Bánffy Miklós. Megemlékező ünnepség Kolozsváron. = Szabadság (Kolozsvár), aug. 11./

2000. szeptember 30.

Kiss András nyugalmazott főlevéltáros által válogatott kötet /Boszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús paráznák/ szervesen kapcsolódik a nagy sikernek örvendő Kolozsvári emlékírókhoz: a Pataki József-Bálint József páros által összeállított kötet csak 1603-tól követi Kolozsvár, a kincses város történéseit, ez a könyv a "hiányzó" 1500-as évek (végének) hangulatát is tükrözi. /Szabó Csaba: Boszorkányok márpedig vannak. = Szabadság (Kolozsvár), szept. 30./

2007. június 21.

A Marosvásárhelyi Napok keretében díszpolgári címet és Pro Urbe kitüntetést adnak át a város jeles személyiségeinek. A magyar kitüntetettek: Csató Béla főesperes, dr. Horváth Attila tanár, Weszely Tibor matematikus, Bolyai-kutató. Pro Urbe-díjat vett át az Amerikai Egyesült Államokba emigrált Bálint József. Csató Bélát /sz. Csíkszereda, 1944. máj. 26./ Gyulafehérváron 1967-ben szentelték katolikus pappá. 1992 óta Marosvásárhelyen plébános, 1997 óta főesperes. Dr. Horváth Attila /sz. Marosszentkirály, 1920/ 1944-ben doktorált vegytan-fizika és ásványtanból. 1948-ban egyike volt a marosvásárhelyi gyógyszerészeti kar megalapítóinak. A tanügyi intézményből 1952-ben elbocsátották azzal a kifogással, hogy „polgári-objektív” módon tartja az előadásokat. 1960-ban részt vállalt a hároméves Tanárképző Főiskola megalapításában, ahol hosszú évekig tanszékvezető, majd a fizika-kémia és a matematika szak dékánja volt. Weszely Tibor professzor /sz. Brád, 1936. jan. 16./ 1959-ben a Bukaresti Egyetem matematika karán diplomázott, majd 1971-ben megszerezte a matematika doktora címet. Több oktatási intézetben tanít: Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Líceumban, a Tanárképző Főiskolán, a Sapientia Egyetemen, valamint a rabati (Marokkó) Al Laymoune Középiskolában. Weszely professzor 31 tudományos dolgozat, két egyetemi kurzus, 8 kézikönyv és monográfia szerzője, több mint 80 szaklapban jelentek meg írásai. /Antalfi Imola: Marosvásárhelyi Napok. Díszpolgárokat avattak és Pro Urbe-díjakat adtak át. = Népújság (Marosvásárhely), jún. 21./

2008. január 31.

Új elnököt választott a Magyar Polgári Szövetség sepsiszentgyörgyi szervezete, és döntöttek arról is, hogy az új testület tiszte lesz levezetni a szervezet Magyar Polgári Párttá alakulását. A leköszönő öttagú elnökség nevében Fazakas Tibor tartotta a tevékenységi beszámolót. A közgyűlés megválasztotta az új vezető testületet: az elnök Bálint József mérnök-vállalkozó lett, alelnök: Bereczki Kinga, Kovács István unitárius lelkész, Pethő István és Fazakas Tibor. Gazda Zoltán sepsiszéki elnök elmondta, február második felében véglegesítik listáikat, és csak azután hozzák nyilvánosságra jelöltjeiket. Az MPSZ egyébként egész Sepsiszéken megújul. /Farkas Réka: Párttá alakul a szövetség (Tisztújítás a sepsiszentgyörgyi MPSZ-nél). = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), jan. 31./

2008. március 7.

Első nyilvános taggyűlését tartotta meg március 6-án Sepsiszentgyörgyön a Magyar Polgári Párt, 150 érdeklődő jelenlétében. Bálint József elnök kifejtette, céljuk a választás szabadságának megteremtése, hogy lehetőséget biztosítsanak az egypártrendszer felszámolására. Gazda Zoltán közölte, az első országos közgyűlésen módosítják az alapszabályzatot, és belekerül az autonómia is. Modern európai pártprogramot állítottak össze. Az MPP keresztény, konzervatív jobboldali pártként szólítja meg azokat, akik úgy érzik, az egyre inkább bal-liberális irányba tolódó RMDSZ nem képviseli őket – mondotta Fazakas Tibor. Három új elnökségi tagot választottak Fazakas Ágnes, Nemes Tibor és Ősz Erős Péter személyében, a városi szervezet elnöke továbbra is Bálint József lesz, az alelnök Fazakas Tibor, két elnökségi tagja Pethő István és Kovács István marad. /Farkas Réka: Megteremtenék a választás szabadságát (Megalakult a sepsiszentgyörgyi MPP). = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), márc. 7./

2008. június 24.

A Kovászna Megyei Tanácsnak június 23-tól két RMDSZ-es alelnöke van /Henning László és Demeter János/, míg a megyeszékhely Sepsiszentgyörgyön az egyik alpolgármesteri szék az RMDSZ-é, a másik az MPP-é lett: az RMDSZ-es Sztakics Éva, aki az előző mandátumban is alpolgármester volt, illetve az MPP-s Bálint József vállalkozó, a párt városi elnöke. Nem fogadta el az RMDSZ az MPP-nek azt ajánlatát, hogy a gyergyószentmiklósi alpolgármesteri székért cserébe megkaphassa a Hargita megyei tanács egyik alelnöki tisztségét. /Illyés Judit, Darvas Beáta: Alpolgármesterek: egy ide, egy oda. = Új Magyar Szó (Bukarest), jún. 24./

2008. június 24.

A Magyar Polgári Párt (MPP) léptette vissza, nem önként mondott le tanácsosi mandátumáról, állította Váta Lóránd sepsiszentgyörgyi színész. Azt hitte, ötletei kellenek, nem pedig csupán növelni akarják listájuk népszerűségi mutatóját az ő nevével. Végül frakciótársai az alakuló ülés előtt arról győzködték, mondjon le, mert túl elfoglalt. Bálint József, az MPP sepsiszentgyörgyi elnöke elmondta: nem igaz, hogy visszaléptették, Váta önszántából írta meg lemondását. /Kovács Zsolt: Az MPP léptette vissza Váta Lórándot? = Krónika (Kolozsvár), jún. 24./

2008. szeptember 6.

Szeptember végén a sepsiszentgyörgyi tanács elé terjeszti az MPP-frakció a népszavazás kiírásáról szóló határozatot – jelentette be Gazda Zoltán, a megyei MPP alelnöke. A megyei MPP-vezetők javasolják, hasonló módon járjon el minden MPP-frakció. Az MPP gyűlésén a helyi és megyei önkormányzati képviselők számoltak be a megválasztásuk óta eltelt időszakról. Gazda Zoltán számba vette a párt önkormányzati választásokon elért eredményeit, Háromszéken százhuszonhét helyi és kilenc megyei önkormányzati képviselőjük szerepelt sikeresen. Jelenleg minden településen a gondok feltérképezése folyik. A sepsiszentgyörgyi helyzetet Bálint József alpolgármester, városi alelnök ismertette. /Farkas Réka: Autonómia-népszavazást akarnak (Ülésezett az MPP) = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), szept. 6./

2009. június 5.

Hosszú percekig tartó harangzúgással kezdődött június 4-én a sepsiszentgyörgyi trianoni megemlékezés, több száz gyászszalagos volt jelen. A Magyar Polgári Párt által évek óta az egykori országzászló helyén szervezett rendezvényen ezúttal az RMDSZ helyi vezetői is részt vettek. A trianoni döntés kapcsán bűnöst nem keresünk, ám az akkor megígért önkormányzati jogokat követeljük – fejtette ki Gazda Zoltán, az MPP megyei alelnöke. Az Erdélyi Magyar Ifjak szónoka, Simon Lehel a második Trianonra, 2004. december ötödikére emlékeztetett, majd hangsúlyozta, hogy az unió nem, csakis az autonómia jelenti a valós megoldást. Albert Álmos szenátor leszögezte: az RMDSZ a határok fölötti nemzetegyesítésnek, az európai integrációnak vetette alá politikáját. Máthé Sándor, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom képviseletében tizenkét pontos petíciót olvasott fel. Az autonómia kivívása, a kettős állampolgárság idő kérdése – mutatott rá a megemlékezés díszvendége, Kiszely István történész professzor. Bálint József alpolgármester, az MPP sepsiszentgyörgyi elnöke a magunkba vetett hitről beszélt, amellyel ezt a földet a magunkénak tudhatjuk. /Ferencz Csaba: Jogaink követelésével kell fellépnünk (Trianoni megemlékezés). = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), jún. 5./

2009. augusztus 5.

A Magyar Polgári Párt színeiben megválasztott háromszéki önkormányzati képviselők és tisztségviselők azzal a felhívással fordultak az MPP, RMDSZ, más pártok színeiben, vagy függetlenként megválasztott minden székelyföldi önkormányzati képviselőhöz, hogy vegyenek részt 2009 szeptember 5-én Székelyudvarhelyen, az önkormányzati nagygyűlésen. Felkérik az EMNT, az egyház és a civil szféra képviselőit, hogy támogassák a székely önkormányzati nagygyűlést. Aláírók: Rácz Károly, Nagy István polgármester, Bálint József alpolgármester, Tulit Attila megyei és Kovács István sepsiszentgyörgyi frakcióvezető, valamint az MPP megyei és háromszéki települési önkormányzati képviselői. /MPP-felhívás. = Nyugati Jelen (Arad), aug. 5./

2009. szeptember 12.

Csak részben megfelelő az RMDSZ–MPP együttműködés a sepsiszentgyörgyi önkormányzatban – vélte Bálint József, a polgári oldal által választott alpolgármester. Meglátása szerint személyekkel jól szót tudnak érteni, de ha csapatban kell dönteni, az RMDSZ-nél százszázalékosan működik a fentről való beintés. Volt példa rá, hogy a közös egyezség jegyében az RMDSZ-es és az MPP-s tanácstagok egyöntetűen megszavazták Tóth Birtan Csaba igazgatói tisztségének meghosszabbítását, de amikor az MPP-s Kulcsár Terza József kinevezéséről kellett dönteni, az RMDSZ-esek ellene voksoltak. /Farkas Réka: Elégedetlen az alpolgármester (Akadozó RMDSZ–MPP együttműködés). = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), szept. 12./

2009. október 6.

Lemondásra szólította fel Bálint Józsefet, Sepsiszentgyörgy MPP-s alpolgármesterét Antal Árpád. A város RMDSZ-es polgármestere Gazda Zoltán lemondását is kéri, akit korábban politikai egyezség során alkalmaztak a Kovászna megyei turisztikai ügynökségnél. Antal Árpád szerint a sepsiszentgyörgyi tanács MPP-s frakciója „ellenzékként viselkedik”, semmiben nem segítik munkáját. A nyílt vita múlt héten robbant ki, amikor Antal Árpád a város vagyonkezelő cége, az Urban Locato a felszámolását kezdeményezte, de ezt ellenezte az MPP-s frakció, mert a párt megyei elnöke vezeti a céget. /Kovács Zsolt: Újabb RMDSZ–MPP-csörte. = Új Magyar Szó (Bukarest), okt. 6./

2009. október 7.

A Magyar Polgári Párt (MPP) sepsiszentgyörgyi önkormányzati frakciója nem mond le az alpolgármesteri tisztségről, viszont továbbra is együttműködne Antal Árpád polgármesterrel és az RMDSZ-el. Előzőleg Antal Árpád RMDSZ-es polgármester lemondásra szólította fel Bálint József alpolgármestert, mivel pártja tanácstagjai kormányon vannak, de mégis ellenzékként viselkednek. /Kovács Zsolt: Békülne az MPP. = Új Magyar Szó (Bukarest), okt. 7./

2009. november 21.

Miután felszólította Bálint Józsefet, hogy mondjon le alpolgármesteri tisztségéről, mert véleménye szerint a Magyar Polgári Párt ellenzéki szervezetként működik a városi tanácsban, gátolva az önkormányzat munkáját, az e havi rendes tanácsülésen napirendre tűzi leváltását – jelentette be Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester. Az RMDSZ és az MPP közötti, a tavalyi önkormányzati választások után kialakított összefogás jól működött az ez évi költségvetés elfogadásáig, amikor az MPP, változtatva az addig közösen kialakított álláspontjukon, a költségvetési vitán más változatot terjesztett elő, s azt – véleményükről meggyőzve a román képviselőket – sikerült is elfogadtatniuk. Később a tanácsülések személyeskedésbe is torkolló veszekedésekig fajultak. Bálint József alpolgármester elmondta, a sajtóból értesült arról, hogy mi készül ellene. Kovács István, az MPP önkormányzati frakcióvezetője sajnálatosnak tartja, hogy Antal Árpád a románokkal akar többséget létrehozni. /Váry O. Péter: Az MPP-s alpolgármester leváltására készülnek (Sepsiszentgyörgy). = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), nov. 21./

2009. november 30.

Jobb lesz az együttműködés az MPP-vel, ha ellenzékbe vonulnak – vélte Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester. Hozzátette, hogy az intézkedés nem az alpolgármester személye ellen irányul, hanem a polgári frakciónak azon törekvése ellen, hogy akadályozza a városfejlesztő munkát. Az MPP bebizonyította, hogy senkivel sem tud együttműködni, hiszen szembefordultak mind Tőkés Lászlóval, mind az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal és kimaradtak minden olyan összefogási projektből, mely az erdélyi magyarok javát és érdekeit szolgálja, érvelt Antal Árpád. /Antal Árpád kezdeményezi Bálint József alpolgármester leváltását. = Nyugati Jelen (Arad), nov. 30./ Sepsiszentgyörgy önkormányzatában először valósult meg igazi pluralizmus: két magyar párt képviselői jutottak be a tanácsba, kiegyenlített erőviszonnyal: az RMDSZ-nek polgármestere, az MPP-nek több, de az abszolút többséghez nem elegendő tanácstagja van. Ahogy elkezdődött a valós munka, szaporodtak az ellentétek is. Antal Árpád ötletekkel teli, de autoriter polgármester, aki gyorsan és változtatás nélkül kívánja megvalósítani terveit, és egy bizonyítani akaró, elképzelésekben szintén bővelkedő MPP-frakció, mely úgy érzi, kívülálló, szemlélődő szerepbe kényszerült. A polgármester szakítani akar, egyértelművé tenné: ki van hatalmon és ki ellenzékben. Az MPP-sek azonban úgy érzik, a rájuk leadott több szavazat feljogosítja őket az alpolgármesteri tisztség megtartására. Ha Antal Árpádnak sikerül az RMDSZ mellé állítania a román tanácstagokat, leválthatják Bálint Józsefet. /Farkas Réka: Demokratikus viszály. = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), nov. 30./

2009. december 3.

Sepsiszentgyörgyön az RMDSZ-es és román tanácstagok összesen tizenegy szavazatával, a polgári frakció kivonulását követően a testület menesztette a tizenhat hónappal ezelőtt túlnyomó többséggel megválasztott alpolgármestert.,,Ebben az intézményben az RMDSZ magyar vezetőt váltott le, román segítséggel” – feliratú gyásztáblával tiltakozott az MPP Bálint József alpolgármester leváltása miatt. Az ülésen ellenséges volt a hangulat, nem hiányzott a vádaskodás, az emelt hang, a diktatúra, a kettős mérce emlegetése. Antal Árpád polgármester szükségesnek tartja az MPP ellenzékbe vonulását, mert így megszűnik az a tudathasadásos állapot, mely a polgáriak frakcióját jellemzi. A jövőben egyetlen alpolgármesterrel, kisebbségben kíván kormányozni – mondotta. Antal Árpád leszögezte, nem Bálint József személye ellen van kifogása, hanem a frakció ellen, két örökös konfliktusgeneráló személyiség akadályozza a normális munkát. Végül a nyolc RMDSZ-es és három román tanácstag szavazata elegendő volt az alpolgármester leváltásához. /Farkas Réka: Leváltották Bálint József alpolgármestert (Sepsiszentgyörgy). = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), dec. 3./

2009. december 4.

Gazda Zoltán sepsiszentgyörgyi városi tanácsos, a Magyar Polgári Párt (MPP) Kovászna megyei szervezetének alelnöke kijelentette, az alakulat képviselői megtámadják a közigazgatási bíróságon a sepsiszentgyörgyi tanács határozatát, amelynek értelmében menesztették tisztségéből Bálint József MPP-s alpolgármestert. Gazda szerint Bálint Józsefet „politikai hovatartozása” miatt szankcionálták. /Az MPP visszavág. = Nyugati Jelen (Arad), dec. 4./

2009. december 22.

A sepsiszentgyörgyi városi tanács elutasította a városközpont felújítását vizsgáló bizottság jelentését. Az öt tanácstagból álló testületnek a városközponti utcák felújítására elköltött pénz elköltésének törvényességét és a felújítás időszerűségét kellett megállapítania. Az erről szóló zárójelentést két polgári és egy liberális párti tanácstag írta alá, ez utóbbi azonban csak részben értett egyet vele. Nem írta viszont alá a bizottság RMDSZ-es és Demokrata-Liberális párti tanácstagja, akik szerint a jelentés szakmaiatlan és rosszhiszemű. Bálint József kifejtette: alpolgármesteri tisztségből való leváltása is azért történt, mert nem vett részt abban felelőtlen pénzköltésben amely során a pénzek „egyik zsebből a másikba vándorolnak”. Antal Árpád polgármester válaszában kifejtette: kirakatper zajlik ellene. /Kovács Zsolt: Kirakatper Háromszéken? = Szabadság (Kolozsvár), dec. 22./

2009. december 24.

,,Ebből az intézményből az RMDSZ magyar vezetőt váltott le román segítséggel” – hirdeti az a gyásztábla, amelyet a sepsiszentgyörgyi önkormányzat MPP-s frakciója a városháza bejárata előtt elhelyezett. Kovács István frakcióvezető emlékeztetett arra, hogy nemrég közösen helyeztek el hasonló táblákat intézmények előtt, hogy mutassák: a román hatalom magyar vezetőt váltott le. Most az RMDSZ-re jellemző irányváltással a polgármester saját frakciójával és megvásárolt román szavazatok segítségével eltávolította Bálint József alpolgármestert. /Szekeres Attila: Gyásztábla a kapu alatt. = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), dec. 24./


lapozás: 1-20
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» az adatbázisról
» írok a szerzőnek  
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998