udvardy frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2009
 

 
 
 
  kronológiák    » kisebbségtörténeti kronológia
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
helymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

 
 
 
   keresés
szűkítés        -        
      találatszám: 13 találat lapozás: 1-13
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Névmutató: Ceausu, Dumitru

1994. november 17.

Nov. 16-17-én folyt a magyar-román alapszerződéssel kapcsolatos szakértői tárgyalás Bukarestben. Az első napon a felek áttekintették az 1992. júniusában kidolgozott Emlékeztető összes pontját, másnap pedig megvizsgálták az alapszerződés vitatott pontjait. Geoana külügyi szóvivő kijelentette, hogy a román fél "mérsékelten optimista". A tárgyalásban részt vettek a Határon Túli Magyarok Hivatalának képviselői is. A felek egyetértettek abban, hogy új Emlékeztető összeállítása szükséges. Egyetértettek a határátkelők számának növelésében, a konzuli hálózat kiterjesztésében, az aradi emlékmű helyreállításának lehetőségében, az ekvivalencia-egyezményről folytatott tárgyalásban. Az alapszerződés ügyében 1993 januárja óta most először került sor érdemi eszmecserére. Mindkét fél új szövegjavaslatot nyújtott át. A román álláspontban módosulás tapasztalható, nem zárkóznak el olyan kisebbségvédelmi előirányzatok alapszerződésbe foglalásától, amelyeket nem írt alá Románia. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), nov. 18, 19-20./ Két párhuzamos tárgyalás folyt, az egyik az Emlékeztetőben rögzített pontokat tekintette át, ezt a szakértői bizottságot Szőcs Ferenc külügyminisztériumi főosztályvezető, illetve Nicolae Nitu főosztályvezető vezette. Az alapszerződéssel foglalkozó szakértői bizottságban Szénási György, a Külügyminisztérium nemzetközi jogi főosztályának vezetője, illetve Dumitru Ceausu, a Külügyminisztérium jogi és szerződési főosztályvezetője irányításával folyt a tárgyalás. /Erdélyi Napló (Nagyvárad), nov. 23./

1995. február 21.

Febr. 21-én megkezdődött Bukarestben, a külügyminisztériumban a román-magyar szakértői tárgyalás újabb fordulója. A magyar csoport élén Szőcs Ferenc, illetve Szénási György külügyminisztériumi főosztályvezetők állnak. A román csoportot Nicolae Titu, illetve Dumitru Ceausu főosztályvezetők irányítják. Előzőleg mindkét fél új szövegváltozattal állt elő. A felek parafálták a két ország intézményei közötti kapcsolatok témakatalógusát tartalmazó Emlékeztetőt. Az aláírásra a két fél óhaja szerint hamarosan közigazgatási államtitkári szinten kerül sor. /Szabadság (Kolozsvár), febr. 23., Népszabadság, febr. 22./Az Emlékeztető a két és fél évvel korábban aláírt okmány felfrissítése. Az alapszerződésről tovább folyt a vita. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), febr. 23./ Az Emlékeztető négy fejezetből áll és 46 témát foglal magában. Az első fejezet politikai és jogi, a második gazdasági, kereskedelmi és infrastruktúrával összefüggő, a harmadik tudományos, kulturális, oktatási, a negyedik konzuli kérdéseket ölel föl, megjelölve a két fél által közösen megoldandó feladatokat. Az alapszerződést illetően a határkérdésben sikerült megállapodni, a kisebbségi jogok ügyében azonban nem sikerült egyetértésre jutni. A magyar fél azt szorgalmazza, hogy bizonyos normák, amelyek csak ajánlásként jelennek meg a nemzetközi dokumentumokban, a román fél számára a belső törvénykezés szintjére emelkedjenek. Erre már van precedens, a román-német alapszerződés. Az alapszerződéssel kapcsolatban a magyar fél konzultált az RMDSZ-szel. /Székely László: Egyedülálló munkaokmány a két ország kapcsolataiban. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), febr. 24./

1995. március 11.

Márc. 11-én Dumitru Ceausu külügyminisztériumi igazgató tájékoztatta az RMDSZ küldöttségét az alapszerződés előkészítésével kapcsolatban. /RMDSZ Tájékoztató (Bukarest), márc. 13., 490. sz., Népszabadság, márc. 13./ Ceausu Melescanu külügyminiszter nevében tartotta a tájékoztatást, mert Melescanu Koppenhágában van. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 14./

1995. június 19.

Jún. 19-én Bukarestben megkezdődött a román-magyar alapszerződésről folyó szakértői tárgyalások újabb fordulója. A magyar csoport élén dr. Szénási György a külügyminisztérium nemzetközi jogi főosztályának vezetője és Rátkai Ferenc, a területi főosztály helyettes vezetője áll, a román delegációt Dumitru Ceausu, külügyminisztériumi jogi főosztályvezető irányítja. A román fél a magyar oldalról tett korábbi javaslatokat véleményezte, majd a román fél mutatta be újabb szövegjavaslatait. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), jún. 21., Magyar Nemzet, jún. 20./

1996. január 18.

A kormány szócsöve, a Vocea Romaniei jan. 18-i száma folytatja az EBESZ-főbiztos kioktatását az RMDSZ állítólagos szeparatista törekvéseiről, ugyanakkor a Petre Roman vezette Demokrata Párthoz közel álló Azi hasábjain a magyar-román alapszerződés tárgyalását vezető szakértői küldöttség vezetője, Dumitru Ceausu külügyminisztériumi igazgató azt fejtegette, hogy Románia állami ereje megengedi, hogy toleránsabb, nagylelkűbb legyen: az euroatlanti törekvések miatt "más megközelítésből mérjék fel a román-magyar kapcsolatok kérdéseit". Az európai betagozódás elsősorban a Magyarországgal való integrációt jelenti, hangsúlyozta Ceausu. Magyarország biztosan csatlakozik az Európai Unióhoz és a NATO-hoz. Románia nem engedheti meg magának, hogy kimaradjon ebből. /Népszabadság, jan. 19./

1996. január 22.

A nemzeti összetartás és az állam ereje feljogosít arra, hogy toleránsabbak és nagylelkűek legyünk cím alatt a román-magyar alapszerződés problémáiról közölt kétrészes, terjedelmes interjút az Azi című ellenzéki lap Dumitru Ceausuval, a külügyminisztérium jogi osztályának igazgatójával. Az Azi a jelenleg ellenzékben lévő Petre Roman Demokrata Pártjának lapja. Dumitru Ceausu írásában hangsúlyozza azokat a közös érdekeket, amelyek az alapszerződés megkötésére irányulnak. A szerző leszögezte: "Európába történő integrálódásunk elsősorban és főleg a Magyarországgal való integrációt tételezi fel". A nemzetközi jogász több más érvet is felsorolt annak bizonyítására, hogy Romániának egyrészt érdekében áll, másrészt megengedheti magának, hogy nagyvonalúbb legyen a kisebbségekkel kapcsolatos szabályozást illetően. /Dumitru Ceausu a román-magyar tárgyalásokról. = Szabadság (Kolozsvár), jan. 22./

1996. március 13.

Magyar-román szakértői tárgyalások folytak márc. 12-13-án Budapesten. Az első napon a két ország közötti alapszerződésről tárgyaltak a szakértők, tájékoztatott Szentiványi Gábor külügyi szóvivő. A magyar küldöttséget Szénási György, a Külügyminisztérium nemzetközi jogi főosztályának vezetője, a román delegációt Dumitru Ceausu, a román külügyi tárca jogügyi igazgatója vezette. A felek újabb szövegjavaslatok kicserélésével próbálták kiküszöbölni az alapszerződés véglegesítése előtt álló akadályokat. Az ET 1201-es ajánlása értelmezése körül fennmaradtak az elvi különbségek. Márc. 13-án a történelmi megbékélési dokumentumok közül a közös politikai nyilatkozatról tárgyaltak, a magyar küldöttség élén itt Bagi Gábor külügyi főosztályvezető állt. /Szabadság (Kolozsvár), márc. 14./ A román fél újabb javaslatot terjesztett elő a kisebbségek jogait tartalmazó fejezet kapcsán. Sorin Ducaru román külügyi szóvivő hangsúlyozta: a román fél mindent megtesz, hogy az alapszerződést még ebben az évben kidolgozzák és aláírják. A korábban emlegetett márciusi időpontról, amelyről Horn Gyula és Iliescu elnök 1995. decemberi madridi találkozóján volt szó, nem esett említés. /Népszava, márc. 14./

1996. augusztus 22.

A megállapodásnak megfelelően Budapesten folyt szakértői tárgyalás két munkacsoportban, Bagi Gábor helyettes államtitkár, illetve Szénási György nemzetki jogi főosztályvezető, román részről Dumitru Ceausu és Florin Rusu főosztályvezető vezetésével. Szakértői szinten véglegesítették a szöveget. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), aug. 24-25./

1996. augusztus 22.

A megállapodásnak megfelelően Budapesten folyt szakértői tárgyalás két munkacsoportban, Bagi Gábor helyettes államtitkár, illetve Szénási György nemzetki jogi főosztályvezető, román részről Dumitru Ceausu és Florin Rusu főosztályvezető vezetésével. Szakértői szinten véglegesítették a szöveget. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), aug. 24-25./

1996. augusztus 29.

A fő kormánypárt, a Szociális Demokrácia Pártja aug. 28-án kiadott közleményében határozottan kiállt az alapszerződés mellett. A közlemény keményen bírálta kisebbik koalíciós partnerét, Funar Román Nemzeti Egységpártját, amely Melescanu távozását és Iliescu államelnök felfüggesztését követeli. A román külügyminisztériumban aug. 28-án sajtóértekezletet tartottak az alapszerződésről a román tárgyalóküldöttséget vezető Dumitru Ceausu, a jogi igazgatóság vezetőjének részvételével. A román diplomata szerint az alapszerződés szavatolja a kisebbségek jogait. /Magyar Hírlap, aug. 29./

1996. augusztus 29.

A fő kormánypárt, a Szociális Demokrácia Pártja aug. 28-án kiadott közleményében határozottan kiállt az alapszerződés mellett. A közlemény keményen bírálta kisebbik koalíciós partnerét, Funar Román Nemzeti Egységpártját, amely Melescanu távozását és Iliescu államelnök felfüggesztését követeli. A román külügyminisztériumban aug. 28-án sajtóértekezletet tartottak az alapszerződésről a román tárgyalóküldöttséget vezető Dumitru Ceausu, a jogi igazgatóság vezetőjének részvételével. A román diplomata szerint az alapszerződés szavatolja a kisebbségek jogait. /Magyar Hírlap, aug. 29./

1996. augusztus 30.

A Romania Libera ellenzéki lap aug. 29-i száma közölte az alapszerződés teljes szövegét. A magyar külügyminisztérium illetékesei súlyos indiszkréciónak, a megállapodás megsértésének értékelték a román lépést. Dumitru Ceausu, a román delegáció vezetője aug. 29-i sajtóértekezletén részletesen ismertette az alapszerződés tartalmát. /Népszabadság, aug. 30./

1996. augusztus 30.

A Romania Libera ellenzéki lap aug. 29-i száma közölte az alapszerződés teljes szövegét. A magyar külügyminisztérium illetékesei súlyos indiszkréciónak, a megállapodás megsértésének értékelték a román lépést. Dumitru Ceausu, a román delegáció vezetője aug. 29-i sajtóértekezletén részletesen ismertette az alapszerződés tartalmát. /Népszabadság, aug. 30./


lapozás: 1-13
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» az adatbázisról
» írok a szerzőnek  
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998