udvardy frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2009
 

 
 
 
  kronológiák    » kisebbségtörténeti kronológia
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
helymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

 
 
 
   keresés
szűkítés        -        
      találatszám: 43 találat lapozás: 1-30 | 31-43
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

Névmutató: Nicolaescu, Eugen Gheorghe

2001. április 18.

A Demokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakciói ápr. 17-én óvást nyújtottak be az Alkotmánybíróságon az idei költségvetési törvénnyel kapcsolatban. A demokraták és a liberálisok szerint a törvénytervezet elfogadásakor nem tartották tiszteletben a szenátus és a képviselőház együttes üléseire vonatkozó szabályzatot sem. Az alkotmánybírósági döntésig a tavalyi költségvetési törvény van érvényben. Alexandru Sassu, a DP képviselőházi frakcióvezetője kijelentette: pártja elsősorban azt kifogásolja, hogy a jogszabály 41., 42., és 43. szakasza lehetővé teszi a költségvetés bármikor történő módosítását törvényerejű kormányrendeletekkel, vagy pénzügyminisztériumi rendeletekkel. Sassu kifogásolta, hogy a többség leszavazott minden demokrata és liberális módosító indítványt, ez, véleménye szerint, első lépés egy kormány-diktatúra felé. Hasonlóan vélekedett Eugen Nicolaescu (NLP) képviselő is. /Megóvta a költségvetést az "igazi ellenzék" Szorosabb NLP-DP együttműködést ígérnek. = Szabadság (Kolozsvár), ápr. 18./

2001. június 18.

Eugen Nicolaescu, Maros megye liberális képviselője sajtótájékoztatón jelentette be, hogy két RMDSZ-es, egy liberális és egy kormánypárti kollégájával tárgyalásokat folytattak a magyar Országgyűlés képviselőivel, azért, hogy közös lobbizást folytassanak a román félnél az autópálya ügyében. Az említett képviselők azt próbálják elérni, hogy a pálya átszelje a Nagyvárad-Kolozsvár- Marosvásárhely-Brassó vonalat, ne Szegedtől Nagylak, illetve Déva felé menjen, mert nem szeretnék, ha Erdélyt kihagynák az útvonalból. Nicolaescu bejelentette, hogy jún. 23-ára Félixfürdőre hívták a magyar, illetve a román gazdasági, a turisztikai, valamint a szállítási minisztereket, hogy nézzék át a terveket. A képviselő szerint a magyar fél egyetért a projekttel, és ha a román kormány illetékeseit nem sikerül meggyőzniük, az Európai Stabilitási Értekezlethez és az Európai Bizottsághoz fordulnak. Emellett bejelentette, hogy a nem régi országos tanácskozásukon elfogadták a Nemzeti Liberális Párt álláspontját a nemzeti kérdésről. /Közös lobbi az erdélyi autópályáért. = Krónika (Kolozsvár), jún. 18./

2002. június 24.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) Maros megyei szervezete és a Romániai Magyar Szabaddemokrata Párt (RMSZDP) intézményesíteni akarja együttműködését. "Románia polgárainak nemre, fajra, felekezeti hovatartozásra vagy nemzetiségre való tekintet nélkül egyetlen közös problémája van: a szegénység. A PNL és az RMSZDP megyei szintű együttműködése az első szakaszban életképes megoldások keresésében nyilvánul meg, hogy megállítsák a szociáldemokrata kormánypárt (PSD) agresszív előretörését. Júliustól állandó jellegű, intézményesített találkozókat készülünk tartani" – nyilatkozta Eugen Gh. Nicolaescu, a Nemzeti Liberális Párt Maros megyei szervezetének elnöke, országos alelnöke. /Bakó Zoltán: PNL–RMSZDP együttműködés. = Krónika (Kolozsvár), jún. 24./

2002. július 24.

Eugen Nicolaescu, a Nemzeti Liberális Párt Maros megyei elnöke és Kiss Kálmán a Romániai Magyar Szabaddemokrata Párt elnöke több ízben is tárgyalt egymással, megállapították: "a lakosság legnagyobb problémája a szegénység és a korrupció", amely románt és magyart egyaránt érint. Elhatározták, hogy "szembeszegülnek a kormány elszegényítési politikájával" és együtt keresik a megoldást. Így az RMSZDP és az NLP megyei vezetése elhatározta, hogy közösen, "nemzetiségre, nemre, vallásra való tekintet nélkül" hozzásegítik a megye lakosságát a boldoguláshoz. Ebbéli igyekezetükben máris létrehoztak egy konzultatív bizottságot, amelynek feladata a két párt politikai, gazdasági álláspontjának a harmonizációja lesz, és a pártok 5-5 képviselője lesz az alapító tagja annak az egyesületnek, amely programokat dolgoz ki a mikrorégiós fejlesztésre. Az NLP országos vezetés még nem tud a dologról, ugyanis "alulról kezdték a szervezkedést". Kiss Kálmán kijelentette, hogy nem ért egyet az RMDSZ-nek az alkotmány 1. cikkelyére vonatkozó módosítási javaslatával, mert "egy 5% alatti kisebbség, nem követelheti, hogy multinacionális ország legyen Románia". /(m): Kéz a kézben kívánnak boldogítani. = Népújság (Marosvásárhely), júl. 24./

2003. május 27.

A Nemzeti Liberális Párt (NLP) bátorítja, hogy Tőkés László református püspök vezetésével Magyar Nemzeti Tanács alakuljon - jelentette ki Eugen Nicolaescu, a párt szóvivője. Az NLP szóvivőjének Marosvásárhelyen tartott sajtóértekezletét máj. 26-i számában ismertette a Ziua című napilap. Nicolaescu hangsúlyozta, hogy a liberálisok ugyan nem értenek egyet a Magyar Nemzeti Tanács vezetői által megfogalmazott eszmékkel, de véleményük szerint "a magyaroknak is joguk van arra, hogy legyen politikai választási lehetőségük". Az RMDSZ a Szociáldemokrata Párttal (SZDP) kötött parlamenti együttműködéssel hozzájárul az egész nemzet elszegényítéséhez és a politikai parancsra történő korrupcióhoz - fogalmazott. /A liberálisok bátorítják a fórummozgalmakat. Az NLP egyetért a Magyar Nemzeti Tanács megalakulásával. = Szabadság (Kolozsvár), máj. 27./

2003. június 14.

Szélsőséges magatartásról" tett tanúbizonyságot a Szociáldemokrata Párt (SZDP) és az RMDSZ azáltal, hogy aláírta a marosvásárhelyi helyi együttműködési megállapodást, jelentette ki sajtótájékoztatóján Eugen Nicolaescu Maros megyei képviselő, a Nemzeti Liberális Párt (NLP) szóvivője. "A helyi SZDP-RMDSZ protokollum aláírása teljesen természetes, az viszont nem természetes, hogy külön beiskolázási számokat ír elő a románoknak és a magyaroknak", mondta Nicolaescu, utalva a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti és Orvosi Egyetemmel kapcsolatos kérdésre. A liberális képviselő "a szétválás felé tett első lépésnek" nevezte a marosvásárhelyi protokollumot, szerinte mindkét aláíró fél "szélsőséges magatartást" tanúsított. Az NLP-s képviselő rendkívül keményen bírálta az RMDSZ vezetőinek az utóbbi időszakban folytatott politikáját. "Az RMDSZ mindig európai szellemről beszél, amikor kifüggeszti a falra a kéréseit. Tulajdonképpen az RMDSZ által az utóbbi időszakban folytatott politika ellenkezik az európai szellemmel", mondta Nicolaescu. Elfogadhatatlannak minősítette azt, hogy az RMDSZ elutasítja az egységes román nemzetállam elvét, és európaiságról beszél, míg minden európai fórum legitim létezőknek tekinti a nemzetállamokat, és párbeszédet folytat velük. "Az RMDSZ tulajdonképpen az európaiság ellen harcol", szögezte le Eugen Nicolaescu. /Megtették az első lépést az etnikai szétválás felé. = Szabadság (Kolozsvár), jún. 14./

2003. július 9.

Ráduly Levente Markó Béla szövetségi elnökkel keveredett nyilvános vitába. Amióta életbe lépett a közigazgatási törvény, mely lehetővé teszi az anyanyelv használatát, Ráduly az egyetlen, aki következetesen elmond néhány magyar mondatot Marosvásárhelyen, a románul zajló közgyűléseken, amelyeket a jelen levő Kolcsár Magdolna tolmácsnő le is fordít az állam nyelvére. A reakció román oldalról - a merev elutasítás. Volt már emiatt kirohanás, ajtócsapkodás, miegyéb. Legutoljára a román tanácsos kifejtette: amit Ráduly tesz: pimaszság, tiszteletlenség, a jelenlevők semmibe vétele, és szerinte a törvény nem arra vonatkozik, hogy a tanácsosok megszólalhassanak magyarul is. Aki egyetemi diplomát szerzett, történetesen éppen az orvosit végezte el, annak kötelessége volt megtanulni románul, tehát a doktor úr csakis rosszindulatból akar mindenáron magyarul felszólalni. A román tanácsosnak eszébe sem jut az, hogy az utóbb évtizedekben talán éppen ők voltak a tapintatlanok, amiért eszük ágában sem volt megtanulni a többség nyelvét, mely egy ideje sajnos kisebbség lett a városban. A tanácsos úr számára csak egyfajta önérzet létezik: az övé és nemzettársaié. A kisebbségnek csak ne legyen önérzete, és ha már volt olyan pimasz, hogy kiharcolta a nyelvhasználati jogot, akkor legyen már olyan tapintatos, és legalább ne éljen e jogával. A többi magyar tanácsos az incidens során mélyen hallgatott. Mivel más kezdeményezés nem született az anyanyelv használatára a marosvásárhelyi tanácsban, ezt az egyet üdvözölnünk kell, írta Máthé Éva. Eugen Gh. Nicolaescu Maros megyei liberális képviselő odáig jutott el a magyarellenességben, hogy kijelentette: Adrian Paunescutól és "jó román" társaitól várja el: a szenátusban akadályozzák meg, hogy az alkotmány szavatolja majd az anyanyelvhasználatot az igazságszolgáltatásban. Merthogy nagy lenne ám a veszély: magyar enklávé jönne létre Romániában. Hogy ezt miként kell elképzelni, nem magyarázta meg. /Máthé Éva: Ne mondd! = Romániai Magyar Szó (Bukarest), júl. 9./

2005. február 22.

Frunda György RMDSZ-szenátor kijelentette: elrugaszkodottnak tartja a Székely Nemzeti Tanács kérését a román–magyar jószomszédi szerződés felülvizsgálatára. Hasonló álláspontot képviselt Eugen Nicolaescu képviselő, a PNL szóvivője is. Nicolaescu kifejtette: a román– magyar alapszerződés a gyakorlatban nagyon jól működik, és tekintettel arra, hogy Magyarország az EU tagja, Románia pedig nemsokára csatlakozik az unióhoz, nem lehet prioritás a szerződés felülvizsgálata. /Itthon történt. = Erdélyi Napló (Kolozsvár), febr. 22./

2005. március 26.

Eugen Nicolaescu liberális képviselő, a PNL szóvivője sajtótájékoztatón kijelentette: az észak-erdélyi autópálya ügyét a kormány az idén levette napirendről, mivel nincs pénz rá. Legkorábban 2006-ban beszélnek majd róla. A képviselő elmondta, hogy Calin Popescu Tariceanu miniszterelnök Brüsszelben tárgyalt Philippe Maystadttal, az Európai Beruházási Bank (BEI) igazgatójával ebben az ügyben, illetve arról, hogy csökkent a pénzintézet által Romániának folyósított kölcsönök volumene. Az észak-erdélyi autópálya az RMDSZ választási programjának része volt, Markó Béla miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke azóta is több nyilvános szereplésen hangsúlyozta, hogy az RMDSZ ragaszkodni fog a dologhoz, és mint legutóbb Marosvásárhelyen is mondta: „lesz erdélyi autópálya”. /Mózes Edith: Veszélyben az észak-erdélyi autópálya ügye! = Népújság (Marosvásárhely), márc. 26./

2005. november 15.

Korábban konszenzus alakult ki a kormánykoalíció vezető tanácsában a kisebbségi törvénytervezettel kapcsolatban, ennek ellenére a vitatott jogszabályt a testület ismét napirendre tűzte. Eugen Nicolaescu, a D. A. Szövetség szóvivője közölte, hogy a szóban forgó gyűlésen összevetik a Velencei Bizottság ajánlásait a tervezet szövegével. A parlamentben csakis támogatni lehet egy olyan tervezetet, amelyet a kormány megvitatott és elfogadott – szögezte le Calin Popescu Tariceanu kormányfő a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezetre utalva. /Ismét koalíciós tárgyalások a kisebbségi törvénytervezetről. = Szabadság (Kolozsvár), nov. 15./

2005. november 24.

November 23-án Kézdivásárhelyen Markó Béla miniszterelnök-helyettes, szövetségi elnök, Eugen Nicolaescu egészségügyi miniszter, Székely Ervin egészségügyi államtitkár, valamint Tamás Sándor parlamenti képviselő jelenlétében felavatták az anya- és gyerekközpontot. Az épület még nincs befejezve, eddig sikerült használhatóvá tenni a harmadik emeletet, ahol a gyermekosztály néhány hónapja otthonra talált. Szinte teljesen elkészült az első és a második emelet is. Itt a szülészet- nőgyógyászat, szülőszobák, műtők, az újszülöttosztály, intenzív terápia, vérközpont, és a központi sterilizáló egység fog néhány nap múlva beindulni. A 260 ággyal működő kórház nemcsak Kézdivásárhely, hanem a környező falvak lakosságát is ellátja. /Egy évtized munkájának gyümölcse a kézdivásárhelyi Anya- és gyerekközpont. = Népújság (Marosvásárhely), nov. 24./

2005. december 7.

Vegyes bizottságot hoz létre a D.A. Szövetség, amely a Velencei Bizottság ajánlásai alapján kidolgozza a demokraták és liberálisok módosítási javaslatait a kisebbségi törvény kapcsán – jelentették be a kormánykoalíció vezetői december 5-én. Az RMDSZ által már megfogalmazott módosítások tartalmazzák a Velencei Bizottság ajánlásainak jó részét, de ugyanazon ajánlások alapján további módosítások dolgozhatók ki. Eugen Nicolaescu liberális szóvivő bejelentette: december 20-ig kell a közös bizottságnak kidolgoznia a javaslatokat, amelyeknek „teljes egészében” összhangban kell lenniük a Velencei Bizottság kifogásaival. A kisebbségi törvény szóba került Calin Popescu Tariceanu brüsszeli látogatásán is. A miniszterelnök a romániai euró-parlamenti megfigyelőkkel találkozva kifejtette: a kisebbségi törvény ugyan nem feltétele Románia EU-csatlakozásának, de egyike a kormányígéreteknek. December 6-i sajtóértekezletén Emil Boc DP-elnök csodálkozásának adott hangot Markó Béla erélyes válaszával kapcsolatban. Markó ugyanis szabályosan kitessékelte a koalícióból a demokratákat, akik – bár aláírták azt a koalíciós megállapodást, miszerint lényeges módosítások nélkül támogatják a kisebbségi törvény elfogadását – most éppen az ellenkezőjét cselekszik. A DP egyik javaslata arra vonatkozik, hogy az autonómia tanácsok csak konzultatív joggal rendelkezzenek, ami a kulturális autonómia ellehetetlenítését jelentené. Boc szerint a koalíció pártjainak joguk van módosító indítványt benyújtani. Nem kívánnak „túllicitálni” kisebbségi jogok terén, hangoztatta a demokraták elnöke. Elemzők szerint a demokraták attól tartanak, ha kiállnak a törvény mellett, szavazókat veszítenek. /N.-H. D., Sz. K.: Boc: nem kívánunk „túllicitálni” a kisebbségi jogok terén. = Szabadság (Kolozsvár), dec. 7./

2005. december 13.

Kiiktatná a készülő kisebbségi törvényből a kulturális autonómiatanácsokra vonatkozó cikkelyeket a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Demokrata Párt (PD). A kormánykoalíció két legerősebb pártjának a vezetői erről december 12-én állapodtak meg. A megegyezésről Eugen Nicolaescu, a PNL szóvivője számolt be. Azt javasolják, hogy azokat a hatásköröket, amelyek a tervezetben a kisebbségek kulturális autonómiáját megtestesítő autonómiatanácsoknak szántak, ruházzák át az Országos Diszkriminációellenes Tanácsra. /NL–PD-összefogás az autonómia ellen. = Krónika (Kolozsvár), dec. 13./

2006. február 2.

“Illegitim érdekcsoportok erős befolyást fejtenek ki kormányszinten Romániában” – jelentette ki február 1-jén a Belügyminisztérium évi értékelőjén tartott beszédében Traian Basescu államelnök. Az elnök szerint a maffia típusú szervezkedések odáig mennek, hogy törvényeket fogadtatnak el a kormánnyal, ez a maga során pedig a parlamenttel, álindokokat hozva fel. Az államfő kemény támadást intézett a Calin Popescu-Tariceanu-kormány két minisztere ellen. Codrut Seres minisztert felkérte, hagyjon fel az előző kormányra emlékeztető gyakorlattal, ne próbáljon meg szerződéseket kötni anélkül, hogy tendert hirdessen rá. Basescu elnök kemény szavakkal bírálta Eugen Nicolaescu egészségügyi minisztert is. Az államelnök ugyanakkor megvédte Monica Macovei igazságügy-minisztert. /I.I.CS.: Tüzet nyitott a kormányra Traian Basescu. = Új Magyar Szó (Bukarest), febr. 2./

2006. március 17.

Amennyiben érdeklődés van a román fél részéről a Magyarországon kifejlesztett madárinfluenza elleni oltóanyag iránt, akkor fölajánljuk azt a lehetőséget, hogy a meglévő vakcinából vásároljanak, illetve a gyártási technológiát átvehesse az arra jelentkező romániai gyógyszergyártó cég” – közölte Rácz Jenő magyar egészségügyi miniszter. A kétnapos budapesti látogatáson tartózkodó Eugen Nicolaescu román egészségügyi miniszter és kísérete a vakcinát gyártó vállalathoz is ellátogat. Nicolaescu jelezte: a magyar gyártóval megbeszélést fognak folytatni az esetleges vásárlásról, illetve gyártásról. A két miniszter azokról a határon átnyúló egészségügyi együttműködésekről tárgyalt, melyekről formailag már megállapodtak a tavaly októberi közös kormányülésen. /Guther M. Ilona, Budapest: „Egészséges” együttműködés. = Új Magyar Szó (Bukarest), márc. 17./

2006. május 3.

A rászorulóknak minden hónapban hosszú sorokat kell állniuk a patikák előtt azért, hogy a jogosan járó kedvezményükhöz jussanak. Eugen Nicolaescu egészségügyi miniszter szerint a lakosság bizalmatlan. Visszatérő jelenség ugyanis, hogy az egészségbiztosító által a patikáknak juttatott ártámogatási keretösszeg már a hónap első napjaiban elfogy. A miniszter szerint májusban nagyobb ártámogatott gyógyszerkeretet osztottak szét, ez elég lesz a hónap végéig. /Benedek István, Cseke Péter Tamás: Ha hónap eleje, akkor irány a patika. = Új Magyar Szó (Bukarest), máj. 3./

2006. május 6.

Eugen Nicolaescu egészségügyi miniszter hangoztatta, bizonyos szolgáltatások ingyenességéről semmiképpen nem mondanak le. Ezeket belefoglalják az orvosi alapszolgáltatás csomagjába. A biztosított egyre nehezebben igazodik el a szabályozások sűrűjében. A betegellátás ingyenessége, azon is múlik, hogy mennyi pénzzel rendelkezik adott hónapban az intézmény, vagy hogy azt az adott szolgáltatást megtéríti-e a biztosító. A háziorvosi rendelőkben kifüggesztik a térítéses tevékenységeket is. /Ú. I.: Egyre kevésbé ingyenes a betegellátás. = Szabadság (Kolozsvár), máj. 6./

2006. május 10.

Marosvásárhelyen egyfajta felvonulás volt. Dorin Florea polgármester megmutatta, milyen népszerűségnek örvend a megyében. Kisbuszok hozták a szolgálatos tapsolókat, ordítozókat, a Demokrata Párt megyei konferenciájára, onnan a vendéglőbe, majd haza. Volt párthimnusz, vastaps, nagyotmondás, fenyegetés. Dorin Florea, a szavazás eredményének bejelentése után (egyetlen jelölt volt a megyei elnöki tisztségre) elemében volt és minden „léhűtőnek” bosszút esküdött. Florea halálos ellenségeinek listáján az „ejtőernyős” liberális Eugen Nicolaescu mellett az „etnikai alapon szerveződött”, szerinte az „asztal alatt – lakkcipőben – rugdosódó” RMDSZ is első helyen van. /Mózes Edith: Erődemonstráció. = Népújság (Marosvásárhely), máj. 10./

2006. május 20.

Traian Basescu államfő arra kérte Radu Timoftét, a Román Hírszerző Szolgálat igazgatóját, hogy ellenőrizze, miért „sétáltatták” egyik kórházból a másikba, mielőtt elment volna Bécsbe, hogy megoperálják. Radu Timofte szerint az, ami az államfő Bécsbe távozása előtt történt, „összevisszaság”. Eugen Nicolaescu egészségügyi miniszter és Sorin Oprescu igazgató üdvözölte a döntését, hogy kivizsgálást végeznek az elnök „sétáltatása” ügyében. /Basescu arra kérte Timoftét, hogy tudja meg, miért „sétáltatták” a kórházak között. = Népújság (Marosvásárhely), máj. 20./

2006. június 8.

Sürgősen ki kell üríteni Sepsiszentgyörgyön a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Kórház felújítás alatt levő C-épületszárnyát, mert az építő nem vállalja a felelősséget az épület biztonságáért, közölte György Ervin, Kovászna megye prefektusa. György megkereste Eugen Nicolaescu egészségügyi minisztert, akivel ismertette a kórház veszélyeztetett állapotát, s kérte a tárca közbelépését. A minisztérium azonban csak a megerősítésre vonatkozó kivitelezhetőségi tanulmányt hajlandó finanszírozni. A kórház tatarozási munkáit nemrég leállították. /Domokos Péter: Kórházvész Szentgyörgyön. = Új Magyar Szó (Bukarest), jún. 8./

2006. június 13.

Június 12-én a szenátus visszautasította az ellenzék bizalmatlansági indítványát, az eredmény rendkívül szoros volt. Ötvenhét igen, ugyanannyi nem szavazattal és egy tartózkodással bukott el az Egészségügyi reform – a nagy átverés címmel a Szociáldemokrata Párt (PSD) benyújtotta indítvány. A PSD és Nagy-Románia Párt 54 szenátora által aláírt indítvány az egészségügyre vonatkozó jobboldali reformelképzeléseket taglalta és Eugen Nicolaescu miniszter lemondását követelte. /I. I.Cs.: Borotvaélen a parlamenti többség. = Új Magyar Szó (Bukarest), jún. 13./

2007. január 17.

Romániában ötezer kórházi ágy felszámolásáról döntött január 16-án az Egészségügyi Minisztérium. A szaktárca azzal nyugtatta a közvéleményt, hogy az ágyszámcsökkenést a betegek nem fogják érzékelni, mert elsősorban azokon az osztályokon csökken a befogadóképesség, amelyeken amúgy sincs beteg. Az egészségügyi reform részeként feltüntetett átszervezés keretében országosan hét kórház megszüntetését, illetve más egészségügyi egységhez való csatolását is bejelentette Eugen Nicolaescu egészségügyi miniszter. /Reformként feltüntetett ágyszámleépítés. = Új Magyar Szó (Bukarest), jan. 17./

2007. január 29.

Határozati indítványt nyújtott be az Európa Tanács huszonnégy képviselője a romániai magyar kisebbség által a felsőoktatásban elszenvedett diszkrimináció ügyében. A január 24-ikei keltezésű dokumentum benyújtását Göran Lindbad svéd képviselő javasolta, a magyar képviselők közül pedig aláírásával támogatta többek között Frunda György (RMDSZ) és Németh Zsolt (Fidesz). A Bolyai Kezdeményező Bizottság alelnöke, dr. Hantz Péter 24-én és 25-én az Európa Tanács számos képviselőjét tájékoztatta a Babes–Bolyai Tudományegyetemen kialakult helyzetről. Az állásából elbocsátott egyetemi oktató találkozott az Európa Tanács kisebbségügyi és oktatási szakbizottságainak vezetőivel is. Eugen Nicolaescu, Maros megyei PNL-elnök, képviselő kijelentette: politikai kampányeszköznek tartja az indítványt. /ET határozati indítvány BBTE ügyben. = Szabadság (Kolozsvár), jan. 29./

2007. április 11.

Április 11-én tartja első ülését a második Tariceanu-kormány. A Nemzeti Liberális Pártból és az RMDSZ-ből újraalakult kabinetnek április 3-án szavazott bizalmat a parlament, a miniszterek pedig április 5-én esküdtek fel a Cotroceni-palotában. Adrian Cioroianu külügyminiszter az államfő és a kormányfő közötti „ütköző” szerepét kívánja felvállalni. Varujan Vosganian gazdasági és pénzügyminiszter fő gondja a tárca új struktúrájának kidolgozása. Tudor Chiuariu igazságügyi tárcavezető leszögezte, nem kíván például elődje, Monica Macovei nyomdokain haladni, vagyis egy ellene a parlamentben elfogadott egyszerű indítvány esetén nyomban leköszönne tisztségéből. Cristian David belügyminiszter a decentralizációra, a közigazgatási rendszer korszerűsítésére törekszik. Védelmi miniszterként Teodor Melescanu első útja Irakba vezetett, ahol a román katonai egységet kereste fel. Egyetért Calin Popescu-Tariceanu kormányfővel a román haderő visszahívásában, de csak a partnerekkel való egyeztetés után. Ludovic Orban szállítási miniszteri fontos teendőjeként nevezte meg az európai fejlesztési pénzalapokhoz való hozzájutás megkönnyítését, az autópályák építésének felgyorsítását, a vasúti közlekedés és a dunai hajózás fejlesztését. Cristian Adomnitei oktatási tárcavezető a minisztérium politikamentessé tételét ígérte. Szeptembertől 3-5 százalékkal nőnek a nyugdíjak – biztosított Paul Pacuraru munkaügyi miniszter. Ovidiu Silaghi az általa irányított területeken, a kis- és középvállalatok, az idegenforgalom, a kereskedelem és a szabadfoglalkozások esetében ígér előrelépést. Decebal Traian Remes mezőgazdasági miniszter gyökeresen átalakítaná a tárcát. Eugen Nicolaescu az eddigi vonalat viszi tovább az egészségügyi tárcánál, de nagyobb hangsúlyt helyez a decentralizációra,. A művelődési tárcavezetői tisztségben szintén megmaradó Adrian Iorgulescu is eddigi elképzeléseinek kiteljesítésén dolgozna. Mihai Voicu, a kormány és a parlament közötti kapcsolattartással megbízott miniszter azt kívánja, hogy: ez a kapcsolat minél olajozottabb legyen. /Bogdán Tibor: II. Tariceanu kabinet: van aki újít, van aki nem. = Új Magyar Szó (Bukarest), ápr. 11./

2007. május 17.

Jóváhagyta a kormány május 16-i ülésén az új regionális és megyei kórházak megépítésére, illetve a régebben épült intézmények rehabilitálására vonatkozó ütemtervet. Eugen Nicolaescu egészségügyi miniszter bejelentette, a tárca júliusban írja ki a nyolc regionális kórház és húsz megyei sürgősségi kórház megépítésére vonatkozó pályázatot. Regionális kórház épül többek között Kolozsvárott, Marosvásárhelyen és Temesváron, míg új megyei sürgősségi kórházat Aradon, Nagyváradon, Gyulafehérváron, Besztercén, Brassóban, Déván és Nagyszebenben hoznak létre. Emellett megújul többek között a csíkszeredai, a sepsiszentgyörgyi, a nagybányai, a szatmárnémeti és a zilahi megyei kórház. Emellett több mint 233 ezer tanügyi alkalmazott kap százeurós tankönyv- és szoftvervásárlási támogatást. /Balogh Levente: Új kórházak épülnek. = Krónika (Kolozsvár), máj. 17./

2007. június 11.

Borbély László miniszter szerint az a tény, hogy azon a vidéken avatták díszpolgárrá, ahonnan a fekete márciusi pogromot előidéző Görgény-völgyiek beözönlöttek Marosvásárhelyre, azt bizonyítja, hogy túl lehet lépni a feszültségen, a mesterségesen keltett ellentéteken. A minisztert Görgényszentimre község díszpolgárává avatták. „Ugyanezen a vidéken van Görgényüvegcsűr, ahol komoly magyar közösség küzd a fennmaradásért, s az ő megsegítésük az egész völgy fejlődését is szolgálja” – magyarázta a miniszter. Az idei díszpolgári címek leginkább a pénzről szóltak. Laurentiu Boar polgármester ezt be is ismerte. A díszpolgári cím adományozásával az anyagi támogatást jutalmazták, melyhez a kitüntetettek – Borbély László mellett Lokodi Edit Emőke, a megyei tanács elnöke, dr. Kelemen Atilla képviselő, Eugen Nicolaescu egészségügyi miniszter a községet hozzásegítették. /Bögözi Attila: Magyar díszpolgárok a Görgény völgyében. = Új Magyar Szó (Bukarest), jún. 11./

2007. június 29.

Június 28-án a szenátusban nem gyűlt össze elég szavazat ahhoz, hogy elfogadják Szociáldemokrata Párt (PSD) Eugen Nicolaescu egészségügyi miniszter elleni beadványát. Decebal Traian Remes mezőgazdasági miniszternek már nem volt ekkora szerencséje, mivel a képviselőházban átment a PSD javaslatait tartalmazó parlamenti irat. Az egyszerű indítvány elfogadása arra kötelezi az érintett tárcavezetőt, hogy vegye figyelembe a dokumentum szerzőinek javaslatait. /Négy egyszerű indítványból egyet fogadtak el. = Szabadság (Kolozsvár), jún. 29./

2007. július 12.

Traian Basescu államelnök panaszt tett a bíróságon Eugen Nicolaescu egészségügyi miniszter ellen. Az elnök 50 ezer lejes kártérítést követel, az egészségügyi miniszter ugyanis a kijelentette: „az elnök számos olyan betegségben szenved, amelyek a pszichikai bajok kategóriájába tartoznak. ” A panasz szerint Basescut erkölcsi kár érte, mivel a vádlott kijelentése „tisztességében és jó hírnevében sértette meg”. A polgári per tárgyát képező kijelentést június 9-én Marosvásárhelyen tette az egészségügyi miniszter, aki meglepőnek tartja hogy éppen az államfő indít eljárást, aki „a sértegetések és politikai színezetű nyilatkozatok bajnoka”. Véleménye szerint az államfő sokadik alkalommal próbál ütni egyet a Nemzeti Liberális Párton. „Ha mindenki, akit valaha Basescu megsértett, perbe fogta volna az elnököt, minden idejét a bíróságokon kellene töltenie. Úgy gondolom, az okosabb enged, és minden jót s egészséget kívánok neki. ” – nyilatkozta Eugen Nicolaescu. /Basescu beperelte Nicolaescut. = Szabadság (Kolozsvár), júl. 12./

2007. július 12.

A Román Elmegyógyász Társaság, a Magyar Pszichiátriai Társaság, a Hargita Megyei Orvoskollégium és a Cry For Help Alapítvány szervezésében zajlik a II. Nemzetközi Román–Magyar Pszichiátriai Konferencia a csíkszeredai Sapientia – EMTE aulájában. A szimpózium fővédnökei és meghívottjai: Nicolaescu Eugen, Románia egészségügyi minisztere és Horváth Ágnes magyar egészségügyi miniszter. /II. Nemzetközi Román–Magyar Pszichiátriai Konferencia. = Hargita Népe (Csíkszereda), júl. 12./

2007. július 16.

Eugen Nicolaescu egészségügyi miniszter bejelentette, hogy szeptember 1-jétől a felírt gyógyszerek ára 15 százalékkal csökkenni fog. /borbély: Őszi gyógyszerár-csökkentést ígér Nicolaescu. = Szabadság (Kolozsvár), júl. 16./


lapozás: 1-30 | 31-43
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» az adatbázisról
» írok a szerzőnek  
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998