udvardy frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2006
 

találatszám: 8 találat lapozás: 1-8

Névmutató: Hübner, Danuta

2005. július 16.

Eddig legalább 13 halálos áldozatot követelt az árvíz. A hatóságok több mint 12 ezer kitelepített személyt tartanak nyilván. Az egész román hadsereget, a felhasználható technikai eszközökkel együtt, bevetették a lakosság és az anyagi javak mentésére. Az államelnök és a kormányfő külföldi segélykérésével egyidejűleg a kormány felhatalmazta a külügyminisztert, hogy kérje a NATO fennhatósága alá tartozó katasztrófaelhárító struktúrák, illetve a nemzetközi segély- és civilszervezetek támogatását. A kormányfő intézkedett csaknem 360 millió dollár értékű költségvetési tartalék felhasználásáról a lakosság gyors segélyezésére és az árvízkárok csökkentésére. Az ideiglenes mérleg szerint az országban víz alá került több mint 20 ezer ház és gazdasági épület, több mint 100 ezer hektár termőföld és kaszáló. Súlyos károkat okozott a természeti katasztrófa az áram- és gázellátási, valamint a távközlési hálózatban. Több helyen földgáz- és kőolaj-fővezetékeket szakított el az árhullám, a kőomlás vagy a földcsuszamlás. Több helyen elmosta, elsodorta az ár a Bukarestet Moldvával, illetőleg Temesvárral összekötő vasútvonalakat. Az árvíz elmosott, súlyosan megrongált 76 országutat és egy európai útvonalat, tönkrement 425 híd és 749 gyaloghíd. Segélyfelhívást tett közzé az RMDSZ. A Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök által aláírt felhívásban az érdekvédelmi szervezet arra kér minden romániai magyart, találja meg a módját, hogy lehetőségeihez mérten segítse a bajbajutottakat. A pénzadományok fogadására az RMDSZ a következő bankszámlákat nyitott. A Magyar Vöröskereszt segélyszállítmányt küld a károsultaknak. A Magyar Vöröskereszt felhívással fordul Magyarország lakosságához és a magyarországi cégekhez, hogy további segítséget nyújthasson. /Víz alatt az ország. = Szabadság (Kolozsvár), júl. 16./ Basescu államfő Bukarestben találkozott Danuta Hübnerrel, az Európai Bizottság (EB) regionális politikáért felelős megbízottjával és Jonathan Scheelevel, az EB bukaresti képviseletének vezetőjével. A találkozón az államfő pénzügyi segélyt kért az EB-től. Calin Popescu Tariceanu miniszterelnök ismét felkereste a legválságosabb helyzetbe került dél-moldvai megyéket, majd kijelentette: véleménye szerint nincs szükség arra, hogy az árvíz sújtotta megyékben sürgősségi állapotot rendeljenek el, hiszen a hatóságok már megtették az ilyenkor szükséges intézkedéseket. /Az árvízi katasztrófa leküzdéséhez Románia nemzetközi segélyt kért. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), júl. 16./

2007. január 27.

A Középrégió tanácselnökei január 22-én részt vettek az Európai Régiók Gyűlése által Brüsszelben szervezett tanácskozáson, Danuta Hübner, az Európai Bizottság regionális politikáért felelős biztosának meghívására. Hargita Megye Tanácsának elnöke, Bunta Levente a valós megyei szintű pénzügyi autonómia létrehozásáról kérdezte Danuta Hübner biztost, illetve azokról az irányelvekről, amelyek a döntéshozatali kompetencia szintjét állapítják meg. /Megyevezetők Brüsszelben. = Hargita Népe (Csíkszereda), jan. 27./

2007. június 19.

Olyan új európai folyosó megrajzolását szorgalmazza a román közlekedési tárca, amely egy székelyföldi – Marosvásárhelyt és Iasi-t – összekötő székelyföldi szakaszt is magában foglalna, s amely ezáltal biztosítaná a magyar többségű romániai régió közvetlen beilleszkedését az uniós közlekedési infrastruktúrába – mondta el Tánczos Barna, szállítási minisztériumi államtitkár. Az államtitkár Ludovic Orban miniszterrel együtt május végén beszélt erről Brüsszelben Danuta Hübnerrel, az Európai Bizottság regionális politikáért felelős biztosával. /Székelyföldi autópályát szorgalmaznak. = Új Magyar Szó (Bukarest), jún. 19./

2007. július 13.

Calin Popescu-Tariceanu kormányfő és Danuta Hübner, az Európai Bizottság regionális politikáért felelős biztosa aláírta július 12-én az uniós alapok lehívásának alapját képező országos stratégiai keretprogramot. A következő időszakban Románia 19 milliárd euró támogatást kaphat az Európai Uniótól (EU) a strukturális és kohéziós alapok keretében. „A vissza nem térítendő uniós alapok Románia európai integrációjának legnagyobb előnyét képezik, a román kormány legfőbb prioritása pedig, hogy az összeg minél nagyobb hányadát tudja lehívni” – mondta Calin Popescu-Tariceanu. Az infrastruktúra fejlesztésére szánt összegek célja, hogy csökkenjen Románia lemaradása az uniós országokhoz képest. /Farcádi Botond: Milliárdok Romániának. = Krónika (Kolozsvár), júl. 13./ Az európai uniós alapok felhasználását lehetővé tevő országos keretstratégia aláírása után fel is lehetne lélegezni. Az Európai Unió közös kasszájából közel húszmilliárd eurós összeget szán arra, hogy az ország felzárkózhasson a fejlettebb tagállamok színvonalához. Valóban föl tudja-e használni az ország a rendelkezésére álló strukturális és kohéziós alapokat? Az eddigi tapasztalatok nem túl biztatóak. A három éve csatlakozott országok közül egyik sem éri el a harmincszázalékos felhasználási szintet. /Balogh Levente: Esély és kétely. = Krónika (Kolozsvár), júl. 13./

2007. július 16.

Danuta Hübner uniós biztos egyetért a romániai fejlesztési régiók átrajzolásával Támogatja a jelenlegi romániai fejlesztési régiók átrajzolásának és átalakításának gondolatát Danuta Hübner. 2009-ig nem támogatja a nyolc romániai fejlesztési régió átrajzolását, de később mindenképp szükségesnek tartja ezek átalakítását. Hübner egyetértett azzal, miszerint a jelenlegi, túlméretezett, a történelmi hagyományokat és földrajzi logikát mellőzve kialakított régiók közép- és hosszú távon működésképtelenek. Borbély László miniszter örvendetesnek nevezte az európai biztos hozzáállását. /Szucher Ervin: Több régióra van szükség. = Krónika (Kolozsvár), júl. 16./

2008. április 16.

Románia jelenlegi regionális felosztásáról, az Európai Unió által finanszírozott Regionális Operatív Programról tárgyalt többek között április 15-én Winkler Gyula EP-képviselő Danuta Hübnerrel, az EU regionális politikákért felelős biztosával. Winkler Gyula ismertette az RMDSZ álláspontját, mely szerint át kell gondolni Románia fejlesztési regióinak jelenlegi felosztását, ugyanis ez szerint osszák el az uniós támogatásokat. Hübner értékelte Románia fejlődését ugyanakkor rámutatott a támogatások megpályázásánál várhatóan felmerülő problémákra is. /Winkler Gyula: kisebb régiókra van szükség. = Új Magyar Szó (Bukarest), ápr. 16./

2008. december 15.

A brüsszeli politikusok sokkal jobban ismerik a romániai helyzetet, politikai viszonyokat, mint ahogyan egyesek elképzelik Bukarestben – nyilatkozta Winkler Gyula EP-képviselő, miután a napokban tárgyalt Danuta Hübner EU-biztossal, akinek elmondta, hogy az RMDSZ a következő időszakban az új romániai fejlesztési régiók kialakítását tűzte ki célul. Az EU-tagságból kifolyólag kötelező módon konzultálni kell az Európai Unió illetékes szerveivel, az Európai Bizottsággal, az Eurostattal. A Demokrata Pártot az Európai Néppárt noszogatta Brüsszelből, a PSD-t az európai szocialisták, hogy vegyék be a kormányba az RMDSZ-t is. Mindkét román párt eleresztette a füle mellett az európai intést. A következmény a bizalomvesztés lehet. Winkler jövőre indulna egy újabb európai parlamenti mandátumért, reméli hogy az RMDSZ javasolni fogja őt egy újabb mandátumra. /Salamon Márton László: „Szófogadatlanságért” Brüsszelben bizalomvesztés jár. = Új Magyar Szó (Bukarest), dec. 15./

2010. február 3.

Románia és a Duna-stratégia
Románia számára elsődleges fontosságú egy koherens Duna-stratégia elkészítése, hiszen a 2007-es csatlakozás után a Duna az Unión belüli szállítás és közlekedés egyik legfontosabb tengelyévé vált – hangsúlyozta Borbély László környezetvédelmi és erdészeti miniszter február 2-án Ulmban, az Európai Uniós Duna-stratégiáról szóló nemzetközi tanácskozáson.
Az egy napos konferencián a Duna-völgyi országok ágazati miniszterei, az Európai Bizottság képviselői, valamint a Duna-stratégia egyik legfontosabb támogatója, Danuta Hübner, volt uniós regionális biztos vett részt.
Borbély László kiemelte: Románia azon Uniós tagországok közé tartozik, amelyek idejében felismerték, hogy a Duna-térségben indítandó regionális befektetések fenntarthatósága nagymértékben függ egy koherens Duna-stratégia elkészítésétől. Az ország 2008-ban, Ausztriával együtt, miniszterelnöki szinten kezdeményezte egy ilyen fejlesztési stratégia mihamarabbi kidolgozását. Szintén 2008-ban, régiófejlesztési miniszterként, a Duna-menti települések fenntartható fejlesztése érdekében két együttműködési szerződést írt alá Magyarországgal, valamint Bulgáriával – mondta a miniszter. A Duna-stratégiát 2011. első felében, a magyar elnökség ideje alatt fogja az Európai Bizottság uniós hivatalos stratégiává emelni - mondta a környezetvédelmi miniszter kiemelve, a konferenciasorozat júniusi záróeseményének gazdája Románia lesz.
(rmdsz.hírszerk.) Forrás: Nyugati Jelen (Arad)lapozás: 1-8
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék