udvardy frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2006
 

találatszám: 11 találat lapozás: 1-11

Névmutató: Fodor Alpár

1994. március 26.

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság márc. 26-án, Kolozsváron tisztújító közgyűlést tartott. Dr. Selinger László eddigi elnök már két mandátumot teljesített, a szabályzat értelmében leköszönt tisztségéről. Az új elnök, dr. Fodor Alpár az egyetem kémiai karának adjunktusa, analítikai kémiát ad elő magyar és román nyelven. Az alelnökök: dr. Csibi Vencel műegyetemi adjunktus, Székely Zsuzsa kft-igazgató, Kovács István mérnök, Furdek Tamás informatikus. /Szabadság (Kolozsvár), márc. 29./

1995. március 8.

Szeretnék a hatszázötvenes taglétszámot növelni, ismertette terveit dr. Fodor Alpár, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság elnöke. 1994-ben hat száma jelent meg a Tájékoztatónak. Sok rendezvényt szerveznek, így például az Országos gépésztalálkozó /Illyefalva, ápr. 7-9./, Számítógép az oktatásban /Illyefalva, máj. 12-14./ címűt. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), márc. 8./

1995. október 1.

Több mint 160 hazai és magyarországi szakember vett részt a szept. 29-e és okt. 1-je között Brassóban lezajlott Országos Szakmai Napokon. Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely után negyedik alkalommal Brassóban rendezték meg az EMT /Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság/ legrangosabb fórumát, amely a tudományosság szolgálatán túl az anyanyelvi szakszókincs elsajátítását is szorgalmazta. Az előadásokat a kétnyelvűség jellemezte, ugyanis a román szakemberek előadásait magyarul tolmácsolták, ugyanígy történt fordított esetben is. Befejezésként az EMT vezetősége sajtótájékoztatót tartott a brassói Református Keresztény Központban. Dr. Fodor Alpár, az EMT elnöke a célkitűzéseket ismertette. Székely Zsuzsanna gazdasági alelnök kifejtette, hogy az EMT a műszaki terminológia használatát a tanulóifjúság körében is szorgalmazza, ennek érdekében szakmai táborokat szervezett. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), okt. 5./

1996. április 4.

Márc. 29-én Székelyudvarhelyen újraalakult a kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság /EMT/ helyi fiókszervezete, megválasztották a fiókszervezet ügyvezetőjének Szász Ferenc matematikatanárt. Jelen volt Fodor Alpár, az EMT elnöke, aki elmondta: öröm volt, hogy ennyi lelkes ember jelent meg felhívásukra. /Udvarhelyi Híradó (Székelyudvarhely), ápr. 4./

1996. június 8.

Tisztújítási küldöttgyűlést tartott jún. 8-án Kolozsváron az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság. Az elnök továbbra is dr. Fodor Alpár, tudományos elnökhelyettes dr. Köllő Gábor, gazdasági elnökhelyettes Székely Zsuzsanna, kiadói elnökhelyettes Furdek Tamás, szervezési elnökhelyettes Nagy Károly. /Szabadság (Kolozsvár), jún. 10./

1996. október 16.

Dr. Fodor Alpár, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság /EMT/ elnöke emlékezett arra, hogy az EMT 1992 óta szervezi meg az Országos Szakmai Napokat. Az elsőt Székelyudvarhelyen, a következőt 1993-ban, Sepsiszentgyörgyön, 1994-ben Kézdivásárhelyen, ahol párhuzamosan termékbemutatót is tartottak, 1995-ben Brassóban, azzal a szándékkal, hogy újjászervezzék az EMT brassói fiókszervezetét. Az idei Marosvásárhelyen lesz, okt. 18-20-án. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), okt. 16./

1996. október 22.

Okt. 18-20-a között Marosvásárhely látta vendégül az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság /EMT/ Országos Szakmai Napok '96 elnevezésű konferenciáját, melyet Műszakiak jövőképe - informatizált társadalom címen rendeztek meg. Az ünnepélyes megnyitót a Bolyai Farkas Líceum dísztermében tartották, beszédet mondott Fodor Alpár, az EMT elnöke, a megjelenteket Csegzi Sándor, az EMT helyi elnöke köszöntötte. Elmondta, hogy a helyi EMT rögtön a kolozsvári után alakult meg, 1990. januárjában. A társaság egyik célja a magyar szaknyelv ápolása, amikor nincs intézményesített magyar nyelvű szakmai oktatás. A közel 200 hazai és mintegy 40 külföldi résztvevő értékes előadásokat hallgathatott meg. Átadták a Bardócz Lajos-díjat, amelyet a kuratórium erdélyi vonatkozású tudománytörténeti dolgozatáért Telegdi Csetri Kálmánnak ítélt. /Népújság (Marosvásárhely), okt. 22., Szabadság (Kolozsvár), okt. 25./

1997. január 7.

A múlt év végén egyéb elfoglaltságaira hivatkozva lemondott tisztéről dr. Fodor Alpár, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság elnöke. Helyébe, ideiglenes megbízatással, dr. Köllő Gábor tudományos elnökhelyettes lépett. /Szabadság (Kolozsvár), jan. 7./

1997. május 17.

Máj. 17-én Kolozsváron, a Protestáns Teológia Bethlen Gábor termében tartotta rendkívüli küldöttgyűlését az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság /EMT/. Jelen voltak a magyarországi testvérszervezetek, továbbá a Bolyai Társaság és az Erdélyi Múzeum-Egyesület , sőt a Romániai Mérnökök Egyesülete helyi fiókjának képviselői is. A tavaly júniusi küldöttgyűlés óta megalakult az EMT brassói fiókszervezete, fejlődött a sepsiszentgyörgyiek és marosvásárhelyiek infrastruktúrája, megalakult az Országos Bányász és Kohász Szakosztály, nemsokára létrejön a Kertészeti Szakosztály is. Az információáramlást segítik a rendszeres kiadványok EMT Tájékoztató, Háromszéki Műszaki Krónika, Intarzia, Firka/, előkészületben van egy ötnyelvű kémiaszótár és egy építészeti szakkönyv, hamarosan az EMT is olvasható lesz az Interneten. Gazdasági téren is sikeres évet zártak, bevételeik meghaladták a kiadásaikat. Fodor Alpár, az EMT mandátuma lejárta előtt lemondott elnöke megindokolta döntését: nem kapott elég segítséget elképzelései megvalósításához, például ahhoz hogy az EMT konferenciaközpontot hozzon létre Kolozsváron. Megválasztották az EME új elnökének dr. Bíró Károlyt, a kolozsvári Műszaki Egyetem villamosmérnöki szakának professzorát. /Szabadság (Kolozsvár), máj. 19./

1998. június 26.

A Babes-Boyai Tudományegyetem /BBTE/ mai és egykori magyar tanárai fejtették ki véleményüket a multikulturalitásról. Dr. Kása Zoltán egyetemi tanár, a BBTE dékán-helyettese szerint a több kultúra egyidejű és egyenrangú jelenléte helyett a BBTE gyakorlatában valójában nem, vagy csak formálisan érvényesül a multikulturalitás. Szerinte az egyetem monokulturális jellegét bizonyítja az is, hogy sohasem vállalta sem az 1872-ben alapított magyar egyetem, sem az 1945-1959 között működő Boyai Tudományegyetem hagyományait. A rektori hivatal folyosóján csak a román egyetem rektorainak képmását lehet látni. Az 1959-es egyesítés valójában a magyar egyetem felszámolása volt. Dr. Gábos Zoltán egyetemi tanár: "Gyakran hangoztatják, hogy az egyetem keretében létezik magyar tagozat. Ez nem igaz. Léteznek magyar tanulmányi csoportok, de ezek sem minden karon, és azok létezését miniszteri rendelet biztosítja. Tehát a csoportok engedélyezése a miniszter jóindulatára van bízva, az évenként megállapított beiskolázási számot adományként kapjuk. Az egyetemi autonómiát sok esetben fegyverként használják jobbító szándékú javaslataink elvetésére. Javaslataink nem számíthatnak elfogadásra a kari tanácsokban, az egyetem szenátusában, ahol 20 százalékban vagyunk képviselve. Az egyetem központi épületében nincsenek magyar nyelvű feliratok, és semmi jelét nem találjuk annak, hogy a kolozsvári egyetemnek voltak neves, nemzetközi szinten is számon tartott magyar nemzetiségű egyéniségei". Dr. Kékedy László nyugalmazott egyetemi tanár, az MTA külső tagja szerint a BBTE túlnyomó részt románokból álló szenátusa megakadályoz minden olyan kezdeményezést, amely a multikulturalitást igyekszik kiszélesíteni. Dr. Fodor Alpár, volt adjunktus, egy nemzetközi érdekeltségű vállalat marketing-igazgatója azt vallja, hogy a századok során az erdélyi ember egyik sajátos vonása éppen az volt, hogy elfogadta és magáévá tette a másik kultúráját is. Az erdélyi magyarság ma is elfogadja és magáévá teszi a magyar és a román kultúrát is, mert Erdélyben igazi multikulturalitás az, hogy ha mindenki legalább két nyelven beszél, és elfogadja a másik fél kultúráját is. /Tisztázás szándékával. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), jún. 26./

2001. január 20.

Jan. 18-án a Brassai Sámuel Líceum 38-as terme Berde Áronnak, az iskola egykori jeles személyiségének, Erdély első közgazdász professzorának nevét vette fel. Egyúttal bemutatták a KÖZMAG-ot, ezt a Páll Gyöngyvér közgazdász tanárnő ötletéből megvalósult első ilyen középiskolai kiadványt. /Közgazdasági diáklap indult. = Szabadság (Kolozsvár), jan. 20./ A KÖZMAG az első erdélyi magyar nyelvű közgazdasági diáklap. Az első szám beszélgetést közölt Kósa Mária igazgatónővel, méltatták a közgazdász Brassai Sámuelt, interjút készítettek az egykori brassais Fodor Alpár sikeres üzletemberrel. /Ilyen még nem volt: Középiskolai gazdasági magazin. = Szabadság (Kolozsvár), jan. 22./


lapozás: 1-11
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék