udvardy frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2006
 

találatszám: 5 találat lapozás: 1-5

Névmutató: Fodor Lajos

1999. november 18.

Fodor Lajos vezérezredes, magyar vezérkari főnök Aradra utazott és nov. 17-én tárgyalásokat kezdett Constantin Degeratu tábornok román vezérkari főnökkel. Megvitatják a jövő évi katonai együttműködés programját, a magyar-román közös zászlóalj helyzetét. A tárgyalás után Fodor Lajos megtekinti a közelmúltban megalakított magyar-román közös békefenntartó zászlóalj első parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatát. - Szomszédai közül Románia a legszorosabb és legaktívabb kétoldalú katonai kapcsolatokat Magyarországgal építette ki. 1998-ban összesen 77 közös katonai akciót rendezett a román és a magyar hadsereg. Ugyanebben az évben Bulgáriával 40, Ukrajnával 14, Moldovával 18 közös katonai akciót tartott a román hadsereg. /Fodor Lajos aradi tárgyalásai. = Szabadság (Kolozsvár), nov. 18./

2000. augusztus 31.

Aug. 30-án Nagyváradon tartott megbeszélést dr. Mircea Chelaru dandártábornok és Fodor Lajos vezérezredes. A két vezérkari főnök a román-magyar közös katonai hadgyakorlatok programját beszélte meg és a közös zászlóalj felkészülési stádiumát elemezte. Kölcsönösen beszámoltak a két hadseregen belüli reformról és a fejlesztési, korszerűsítési tervekről. A közös zászlóaljra vonatkozóan Chelaru dandártábornok kijelentette: a román rész fenntartási költségei évente 720 000 dollárra rúgnak. A két fél megállapodott: a közös zászlóaljat nem csupán a NATO és ENSZ kérésére fogják bevetni, hanem a Romániában vagy Magyarországon kialakult krízishelyzetek megoldására is. /Andó András: Évente 720 000 dollárjába kerül a román államnak. = Nyugati Jelen (Arad), aug. 31./

2001. május 2.

Fodor Lajos tábornok, magyar vezérkari főnök meghívására Mihail Popescu hadseregtábornok, vezérkari főnök máj. 2-5. között hivatalos látogatást tesz Magyarországon. A látogatás alkalmat nyújt a kölcsönös tájékoztatásra a két hadsereg átszervezéséről és korszerűsítéséről, a közép- és délkelet-európai térség biztonsági környezetének közös értékeléséről, valamint a NATO bővítési folyamatával kapcsolatos eszmecserére. A két vezérkari főnök ezenkívül megbeszélést folytat a román-magyar békefenntartó közös zászlóaljról, továbbá a tervezett Tisza elnevezésű közös, többnemzetiségű műszaki zászlóalj létrehozásáról. /Román vezérkari főnök Magyarországon. = Szabadság (Kolozsvár), máj. 2./

2004. augusztus 31.

Aug. 27-én került sor a Szatmár megye földrajzi területén működő két református egyházmegye tisztújító közgyűlésére. A Szatmári Egyházmegye esperese Sipos Miklós, a főjegyző Fodor Lajos, az egyházmegyei főgondnok Bara Csaba maradt. A Nagykárolyi Egyházmegyében az esperesi székben Barcza Dánielt Nagy Sándor lelei lelkipásztor váltotta fel, Fóris Károly szaniszlói lelkipásztor lett a főjegyző és Geréb Miklós, Ákos község polgármestere az egyházmegyei főgondnok. /E. Gy.: Tisztújító közgyűlés Szatmár megye két református egyházmegyéjében. = Szatmári Friss Újság (Szatmárnémeti), aug. 31./

2008. október 24.

Több éve hagyománynak számít az ugocsai presbitertalálkozó, amelyet ebben az évben Halmiban rendeznek meg. Október 26-án, vasárnap ismét találkozóra gyűlnek egybe a történelmi Ugocsa területén található református egyházközségek presbiterei. Balogh Béla nyugalmazott nagybányai levéltáros a hajdani Ugocsáról tart előadást, Fodor Lajos a halmi református templom tornyának 150 évvel ezelőtti építését eleveníti fel. A szomszédos kárpátaljai egyházközségek presbitereit is várják a találkozóra. /(fodor): Ugocsai Presbitertalálkozó. = Szatmári Magyar Hírlap (Szatmárnémeti), okt. 24./


lapozás: 1-5
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék