udvardy frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2006
 

találatszám: 7 találat lapozás: 1-7

Névmutató: Tanase, Laurentiu

2001. február 28.

A készülő kultusztörvényről folytattak nemrég megbeszélést az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői. Szabó Árpád unitárius püspök elmondta: az Erdélyi Magyar Történelmi Egyházak Elöljáróinak Állandó Értekezletének ülésére azután került sor, hogy Laurentiu Tanase új vallásügyi államtitkár elküldte a kultusztörvény-tervezetet az egyházaknak azzal a kéréssel, hogy alakítsák ki álláspontjukat a jogszabállyal kapcsolatban. A magyar egyházfők csak aktualizálták korábbi álláspontjukat. Kérték, hogy a jogszabályban szentesítsék az elkobzott egyházi javak visszajuttatásának kérdését. Mint ismeretes, az államosított ingatlanok visszaadásáról szóló törvény ezzel kapcsolatban előírja, hogy az egyházi javak kérdését külön jogszabályban kívánják rendezni. A magyar egyházfők kérik, hogy a felekezeti oktatást ismerjék el az állami és magánoktatás mellett, és a többi állami oktatási intézményhez hasonlóan az egyházi iskolák is részesüljenek anyagi támogatásban. A magyar egyházak nem értenek egyet azzal, hogy az ortodox egyházat államegyháznak minősítsék. A magyar egyházi vezetők azt a szakaszt is kifogásolják, amely szerint egy új egyház létrehozásához az egyházközösség híveinek létszáma el kell hogy érje az ország lakosságának 0,5 százalékát. Ennek következtében az unitárius, a magyar és német evangélikus egyház léte könnyen veszélybe kerülhet. /Papp Annamária: Nastaséhoz készülődnek az egyházfők A kultusztörvény-tervezettel kapcsolatos álláspontjára kíváncsiak. = Szabadság (Kolozsvár), febr. 28./

2002. október 30.

Laurentiu Tanase vallásügyi államtitkár okt. 29-én fogadta hivatalában Nagy Károly Zsoltot, a bukaresti magyar nagykövetség diplomatáját, akit a hazai vallásügyi helyzetről tájékoztatott. A megbeszélésen az egyházi vagyon visszaszolgáltatásával kapcsolatos kérdésekről, az ezzel kapcsolatban a közelmúltban elfogadott jogszabályokról, illetve a görög katolikus és a román ortodox egyház közötti vagyonvita jelenlegi helyzetéről tárgyaltak. Tanase úgy vélekedett, hogy ez utóbbi kérdést kizárólag a két egyház közötti párbeszéd útján kell rendezni, annak az egyházközi vegyes bizottságnak a keretében, amely legutóbb október 1-jén, Aradon ülésezett. - A görög katolikusok okt. 29-én Kolozsváron bejelentették: ha vagyonukat nem kapják vissza, a román állam ellen a strasbourgi emberjogi bíróságon indítanak eljárást. /Magyar-román egyházügyi megbeszélés. = Szabadság (Kolozsvár), okt. 30./

2006. augusztus 10.

Több csoport alakult ki a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Bizottságban (CNSAS). A radikális csoport tagjai – az elnök Claudiu Secatiu, Mircea Dinescu és Constantin Ticu Dumitrescu – az iratok teljes felderítését akarják, és szigorú intézkedések foganatosítását azokkal szemben, akik együttműködtek a Szekuritátéval. A mérsékeltek – Cazimir Ionescu (SZDP), Csendes László (RMDSZ) és Corneliu Turianu (DP) – az együttműködés árnyaltabb elemzését kívánják, Laurentiu Tanase (SZDP), Florin Chirisescu (SZDP), Dragos Petrescu (az államelnök jelöltje) a láthatatlanok csoportjába tartozik, míg Constantin Buchet, a Nagy-Románia Párt képviselője az Onisoru idejében meghonosodott gyakorlatot szeretné folytatni, tudósított az Evenimentul Zilei című bukaresti lap. /Hírsaláta. = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), aug. 10./

2006. október 18.

Markó Béla, az RMDSZ elnöke, miniszterelnök-helyettes és Borbély László szállítási, középítkezési és turisztikai megbízott miniszter nem működött együtt a volt Szekuritátéval, döntött október 17-én a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Bizottsága (CNSAS). Laurentiu Tanase, az átvilágító bizottság tagja azért kérte a döntés elhalasztását Markó Béla ügyében, mivel „elég terjedelmes” az iratcsomója. Hangsúlyozta: Markó Bélának megfigyelési dossziéja is van. Markó Bélát augusztusban hozta gyanúba a román média, azt sejtetve, hogy az RMDSZ vezetője együttműködött a volt Szekuritátéval. /Nem működtek együtt a Szekuritátéval. = Szabadság (Kolozsvár), okt. 18./

2007. június 13.

Létszámhiány miatt harmadszorra sem sikerült megválasztani a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Bizottság (CNSAS) vezetőségét. Az elnöki széket elfoglaló Claudiu Secasiu személyi okokra hivatkozva nem vállal újabb mandátumot. A tisztségre Csendes László, az RMDSZ, illetve Laurentiu Tanase, a Szociáldemokrata Párt jelöltje pályázik. Nem tanúsít érdeklődést viszont a vezetői tisztségre Ticu Dumitrescu, mivel megcsömörlött az egy évvel ezelőtti cirkusztól. Arra a kérdésre, hogy miért vállalná az elnöki tisztséget, Csendes László kijelentette: „Én most alelnök vagyok. Ha az elnök lemond, akkor az alapszabályzat értelmében át kell vennem a hatáskörét”, közölte, majd hozzátette: nem „töri magát” a CNSAS-elnöki tisztségéért. /N. – H. D. : Újból elmaradt a tisztújítás a CNSAS-ban. = Szabadság (Kolozsvár), jún. 13./ Mircea Dinescu emlékeztetett, hogy a múlt héten ketten szándékosan nem vettek részt a tisztújító ülésen. /Cs. P. T. : Dinescu: bojkottálják Csendes megválasztását. = Új Magyar Szó (Bukarest), jún. 13./

2007. szeptember 20.

Az ortodox egyház új pátriárkája, Daniel találkozott Laurentiu Tanasevel, a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Bizottság /CNSAS/ képviselőjével, akivel az átvilágító bizottság elé idézett 12 egyházi vezetőről tárgyalt. Laurentiu Tanase a múlt héten jelentette be: találkozni fog Daniel pátriárkával, hogy meggyőzze a 12 beidézett egyházi vezető jelenlétének fontosságáról a tárgyalásokon. /Röviden. = Szabadság (Kolozsvár), szept. 20./

2007. szeptember 26.

A Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Bizottság /CNSAS/ úgy döntött, nem száll ki az ortodox egyház patriarkátusának székhelyére, hogy ott hallgassák ki a magas rangú egyházi vezetőket a Szekuritátéval való esetleges együttműködésükről. A döntés Laurentiu Tanase CNSAS-tag felvetése nyomán született, aki úgy vélte, az egyházi vezetők talán nyitottabban állnának a vizsgálat elé abban az esetben, ha nem kellene megjelenniük a CNSAS székházában. A testület tagjainak többsége azonban elvetette az ötletet, arra hivatkozva, hogy törvényellenes lenne kivinni a dossziékat az archívumból. A CNSAS már mintegy egy hónapja próbálja kihallgatni az ortodox egyház tíz legmagasabb rangú vezetőjét, de eddig nem jártak sikerrel. /Balogh Levente: A CNSAS nem megy az ortodoxokhoz. = Krónika (Kolozsvár), szept. 26./


lapozás: 1-7
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék