udvardy frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2009
 

 
 
 
  kronológiák    » kisebbségtörténeti kronológia
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
helymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

 
 
 
   keresés
szűkítés        -        
      találatszám: 62 találat lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-62
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1990. december 1.

A Gyulafehérváron tartott ünnepi ülésen beszédet mondott Szőcs Géza, az RMDSZ főtitkára is. Beszédét szélsőséges csoportok megzavarták közbekiabálással, fütyüléssel, ebben részt vett Petre Roman miniszterelnök is, ahogy a tévében lehetett látni. Ez ellen az RMDSZ december 2-án keltezett nyilatkozatában tiltakozott, követelve Petre Roman miniszterelnök megbízatásának visszavonását. /Szabadság (Kolozsvár), dec. 4./

1990. december 2.

A Kolozsváron megjelenő Felebarát folyóiratot /alcíme: Gyülekezeti lap a szórványban élő református családok számára, szerkesztője Vetési László református lelkész/ ismertette a Reformátusok Lapja. /Petrőczi Éva: A Felebarátról felebarátainknak. = Reformátusok Lapja (Budapest), dec. 2./

1990. december 3.

Csurkin, a szovjet külügyminisztérium tájékoztatási főosztályvezetője dec. 3-án tiltakozott amiatt, hogy Románia vezetői szovjet Moldova kapcsán beavatkoznak a Szovjetunió belügyeibe. Csurkin Petre Roman miniszterelnöknek a Die Welt című lapban megjelent interjújára reagált. Ebben a román kormányfő Bukarest egyik legfontosabb feladatának a Moldovai Köztársaság függetlenné válásáért folytatott küzdelmet nevezte. /Szabadság (Kolozsvár), dec. 5./

1990. december 4.

Megjelent a Létünk, az RMDSZ Bihar megyei szervezete lapjának első száma, felelős szerkesztő Varga Gábor. /Létünk (Nagyvárad), dec. 4./

1990. december 5.

A külügyminisztériumi nyilatkozat a kétoldalú tárgyaláson kifejtett román álláspont meghamisításával vádolta Magyarországot. /MTI/

1990. december 5.

Tőkés László a balesete miatti gyógykezelés után Magyarországról hazatért Nagyváradra. Ezen a napon megindult ellen a támadás: a parlamentben a Nemzeti Megmentési Front frakcióvezetője, Vasile Vacaru szenátor államellenes tevékenység vádjával bűnvádi eljárást követelt ellene. /Szabadság (Kolozsvár), dec. 7./

1990. december 6.

Tőkés László nyílt levélben utasította vissza az ellene indított rágalomhadjáratot, az ellene és családja elleni fenyegetéseket. "A magyarellenes uszítások folytán előállt országos feszültségek önmagukban is fenyegetőek." - írta és a nemzetközi közvélemény, a kisebbségvédő mozgalmak hathatós erkölcsi támogatását kérte "minden veszélyeztetett román állampolgár, a magyar kisebbség és általában a romániai demokrácia számára." /Romániai Magyar Szó, dec. 8-9./

1990. december 6.

Szatmárnémeti templomaiban külön szentmisén emlékeznek meg a mártírhalált halt Scheffler János püspökről, aki 1952. dec. 6-án halt meg a jilavai börtönben. /Szatmári Friss Újság (Szatmárnémeti), dec. 4./

1990. december 7.

Iliescu államelnök televíziós beszédében felhívta a lakosságot és a sajtót, hogy tegyenek tanúbizonyságot állampolgári felelősségükről és az országot fenyegető sztrájkhullámmal kapcsolatban, és szigeteljék el azokat, akik saját céljaikra akarják kihasználni a társadalmi feszültséget. /MTI/

1990. december 7.

Mircea Druc moldovai miniszterelnök Bukaresten találkozott Petre Roman miniszterelnökkel. /MTI/

1990. december 7.

Megjelent a tévé képernyőjén Dumitru Iuga, a televíziós érdekvédelmi testület elnöke, aki napok óta éhségsztrájkkal tiltakozik az ellen, hogy az intézmény vezetői a kormány fennhatósága alatt tartják a televíziót. Utána viszont megszólalt Emanoil Valeriu is, aki kétségét fejezte ki Iuga álláspontjával kapcsolatban. /Szabadság (Kolozsvár), dec. 8./

1990. december 8.

A tizenkét helyre végül tizennégy hallgatót vettek fel Marosvásárhelyen a Színakadémia magyar tagozatára, nyilatkozott Oláh Tibor. /Szabadság (Kolozsvár), dec. 8./

1990. december 8.

Országos szintű Gellért Sándor szavalóverseny döntője volt dec. 8-9-én Szatmárnémetiben, Kárpátaljáról és Szlovákiából is érkeztek magyar szavalók a versenyre. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), dec. 14./

1990. december 8.

Cs. Gyimesi Éva nemrég elnyerte a Babes-Bolyai Egyetem professzori címét. Több fiatal szakembert vettek fel a magyar tanszékre, tájékoztatott helyzetükről. mondta. Nem oldódott meg minden, a világirodalmat Horváth Andor államtitkár csak úgy tudja előadni, hogy havonta egyszer-kétszer Bukarestből Kolozsvárra utazik, mellette a tanársegédi állást Egyed Emese tölti be. Berszán István gyakornok a tanszék mindenese: könyvtáros, titkár, telefonügyeletes, a diákokkal kapcsolattartás felelőse. A néprajzi tanszékre Keszegh Vilmos és Pozsony Ferenc került adjunktusként. Szegedről megérkezett Kovács Imre vendégtanár, ő fogja előadni a XX. század irodalmát, ugyancsak vendégtanár Kántor Lajos, a Korunk főszerkesztője, szintén a XX. század előadója. Szilágyi N. Sándor Bukarestből Kolozsvárra költözött, ez a nyelvészeti tanszék nyeresége. A tanszéken újságíró szakot is indítottak, Szilágyi N. Sándor adja elő a kommunikációelméletet és Cseke Péter a sajtótörténetet. /Takács Éva: Beszélgetés Cs. Gyímesi Évával, a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem professzorával. = Hargita Népe (Csíkszereda), dec. 8./

1990. december 8.

A 320 éves múltra visszatekintő, 1670-ben alapított székelyudvarhelyi tanítóképző, a Benedek Elek Tanítóképző múltjáról és jelenéről adott ismertetést a jelenlegi igazgató, Tótharsányi Sándor. Az 1989-es változás után újabb három IX. osztályt hoztak létre. Az 1990/91-es tanévben összesen 200 tanulót vettek fel a IX. osztályba, azonkívül beindították a posztliceális óvónő- és tanítóképzést. Évente megszervezik az óvónők és tanítónők továbbképzését. /Tótharsányi Sándor, a Tanítóképző igazgatója: Az erdélyi magyar tanítóképzés fellegvára. = Hargita Népe (Csíkszereda), dec. 8./

1990. december 8.

A bukaresti magyar nyelvű oktatás 175. évfordulóját dec. 8-án ünnepelték. A műsorlap szerint Bányai János református lelkész tartotta az ünnepi emlékezést, Bíró István az iskola történetéről, Demény Lajos az anyanyelvi oktatás szükségességéről beszélt. /Műsorlap/

1990. december 9.

Dec. 8-9-én tartották meg Székelyudvarhelyen a Benedek Elek Tanítóképző névadó ünnepségét, egyben a képző fennállásának 320. évfordulóját. Igét hirdetett dr. Csiha Kálmán püspök. Az ünnepség keretében felavatták Benedek Elek szobrát. /Ezek történtek. = Üzenet (Kolozsvár), dec. 30./

1990. december 11.

Bukaresten kormányellenes tüntetés volt, összetűztek a tüntetők a rendfenntartó erőkkel. /Szabadság (Kolozsvár), júl. 12./

1990. december 11.

Bukarestben a sofőrök szakszervezete által kezdeményezett sztrájk nyomán zavarok keletkeztek a közlekedésben dec. 11-én. Több forgalmi csomópontnál teherautók állják ez az utakat. Dec. 11-én megkezdődtek a megbeszélések bérkövetelésekről. a kormány és a szakszervezet képviselői között. /Szabadság (Kolozsvár), dec. 12./

1990. december 11.

A szenátus és képviselőház kulturális bizottságának tagjai dec. 11-én találkoztak a televízió adminisztratív vezetőségével és a szabad szakszervezet képviselőivel. A szakszervezet képviselői követelték Razvan Theodorescunak, a tévé elnökének lemondását. /Szabadság (Kolozsvár), dec. 12./

1990. december 12.

Eredményesen halad a kormány és a gépkocsivezetők szakszervezete képviselőnek tárgyalása, emiatt úgy döntöttek, hogy dec. 12-én éjféltől szabaddá teszik a lezárt utakat. /Szabadság (Kolozsvár), dec. 13./

1990. december 12.

A MISZSZ /Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége/ Országos Választmánya nyilatkozatban utasította vissza, hogy az a katonatiszt kezdeményezett bűnvádi eljárást Sütő András ellen, aki tétlenül nézte az író és más személyek ütlegelését, továbbá a szenátusban Vasile Vacaru szenátor követelését, hogy indítsanak bűnvádi eljárást Tőkés László ellen. /A MISZSZ Országos Választmányának nyilatkozata. = Romániai Magyar Szó, dec. 12./ Ugyancsak tiltakozott nyilatkozatban tiltakozott a Sepsi Református Egyházmegye: lelkészértekezletükön elítélték Tőkés László püspökkel kapcsolatban Vasile Vacaru szenátor minősíthetetlen vádaskodását. /Tiltakozás a minősíthetetlen vádaskodás ellen. = Romániai Magyar Szó, dec. 12./

1990. december 12.

Makfalván a Wesselényi Művelődési Egylet újjáalakította a dalárdát, irodalmi színpadot tart fenn, képzőművészeti táborokat szervez, ápolja Kusztos Endre és Suba László állandó kiállítását, gyarapítja a helyi néprajzi múzeumot. /Szabadság (Kolozsvár), dec. 12./

1990. december 12.

Krisztye István emlékezett arra, mi történt Kós Károly sztánai otthonával, a Varjúvárral. A Kós család még éjjel elmenekült, másnap, 1944. okt. 11-én a környék román parasztjai szétrombolták, kifosztották a Varjúvárat. Kihordtak minden iratot, könyvet, bútort az udvarra és meggyújtották, továbbá összetörték a kis nyomda felszerelését. /Szabadság (Kolozsvár), dec. 12./

1990. december 13.

Székelyudvarhelyen sikeres volt az Erdélyi Magyar Műszaki Társaság /EMT/ gépészeti szakosztályának első országos találkozója. A tanácskozáson megerősítették tisztségében a szakosztály Gyergyószentmiklóson megválasztott elnökét, dr. Csibi Vencelt, helyettesévé dr. Kerekes Lászlót választották meg. /Szabadság (Kolozsvár), dec. 13./

1990. december 13.

Új gyermeklap látott napvilágot Nagyváradon, a Szemfüles. Szerkesztője Stanik Anikó. /Szabadság (Kolozsvár), dec. 13./

1990. december 15.

Nemzeti Konvenció a Demokrácia Megmentéséért néven egységfrontba tömörültek a legjelentősebb ellenzéki erők, az RMDSZ, a Keresztény és Demokrata Nemzeti Parasztpárt, a Nemzeti Liberális Párt, a Román Szociáldemokrata Párt, a Román Környezetvédelmi Párt, az Ökológiai Mozgalom, valamint a kétmillió tagot számláló Alfa szakszervezeti tömörülés. /MTI/

1990. december 15.

Dr. Octavian Buracu, a Román Független Fórum elnöke bejelentette, hogy dec. 16-tól 22-ig éhségsztrájkot tart kolozsvári lakásán. Ezzel megemlékezik a kommunizmus áldozatairól, a túlélőkről, cselekedete ugyanakkor tiltakozás "minden meg nem valósult dologért és a román nép összes szenvedéséért." /Szabadság (Kolozsvár), dec. 15./

1990. december 15.

Az Európa Tanács Romániába küldött tájékozódó küldöttsége de. 7-ig várta a jún. 13-15-i eseményeket kivizsgáló parlamenti bizottság beszámolóját, azonban az nem készült el. /Szabadság (Kolozsvár), dec. 15./

1990. december 15.

Sztrájkolnak a román egyetemek diákjai, a Kolozsvári Diákkonvenció felhívással fordult a hallgatókhoz, hogy csatlakozzanak a sztrájkhoz. /Szabadság (Kolozsvár),dec. 15./


lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-62
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» az adatbázisról
» írok a szerzőnek  
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998