udvardy frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2009
 

 
 
 
  kronológiák    » kisebbségtörténeti kronológia
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
helymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

 
 
 
   keresés
szűkítés        -        
      találatszám: 113 találat lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-113
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1991. május 1.

Iasiban máj. 1-jén kormányellenes tüntetés volt. /MTI/

1991. május 1.

Sütő András a külföldön végzett orvosi kezelés után máj. 1-jén hazaérkezett Marosvásárhelyre. /Népújság (Marosvásárhely), máj. 3./

1991. május 1.

Marosvásárhelyen megalakul a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület, ezt a nevet vette föl az RMDSZ Nőszervezete. /(Marosi Barna): Megalakult Marosvásárhelyen megalakul a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), máj. 1./

1991. május 3.

Máj. 3-án az RMDSZ Fehér, Hunyad, Kolozs és Szeben megyei vezetősége, valamint az országos főtitkárság képviselői tanácskoztak Nagyenyeden. Megvitatták a II. kongresszuson előterjesztendő alapszabály- és programtervezetet. Megegyeztek abban, hogy a jövőben is tartanak ilyen regionális tanácskozást. /Szabadság (Kolozsvár), máj. 8./

1991. május 3.

A román tévé máj. 3-án sugározta az Erdély múltja és jövője című egri tanácskozásról /ápr. 13-14./ készült magyar tévé-összeállítást. A Nemzeti Megmentési Front képviselői elutasították és támadták az egri tanácskozáson született megállapításokat. /Szabadság (Kolozsvár), máj. 8./

1991. május 3.

Cs. Gyimesi Éva Tőkés László püspökhöz írt nyílt levelében leszögezte: meglepte Tőkés Lászlónak az egri tanácskozáson elhangzott felszólalása, melyben a romániai magyarság helyzetét véglegese tragikusnak tüntette fel. Igaz, hogy "nem történt meg a radikális rendszerváltozás, de a kisebbségi társadalomban soha nem tapasztalt pezsgésnek vagyunk tanúi" "Tudom, a közönség, akihez szólt, talán ezt várta, hisz az emigráns Erdély-mentők egy része önérzetét csak növeli, ha van elég oka siratni és menteni az ittmaradókat." Tőkés László mindeddig bizonyította, hogy nincs "végveszély". Cs. Gyimesi Éva reméli, hogy egri előadásán az embert beszélt és nem az Igehirdető. /Cs. Gyimesi Éva: Nyílt levél Tőkés Lászlóhoz. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), máj. 3./

1991. május 3.

Gheorghe Stefan oktatási miniszter máj. 3-án magyarországi román szervezetek vezetőivel találkozott, majd Gyulán nemzetiségi iskolát látogatott meg. /MTI/

1991. május 3.

Nemrég Maroshévízen lépett fel a csíkszeredai Traktorgyár Lármafa együttese Mikor Csíkból elindultam címmel. Az összekötő szöveget Papp Kincses Emese magyar szakos tanárnő állította össze. /Komán János: Lármafa. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), máj. 3./

1991. május 4.

Jún. 21-30-a között tartják meg a Magyar Reformátusok II. Világtalálkozóját Budapest, Debrecen és Zánka helyszínekkel. Ebből az alkalomból nemzetközi kiállítást rendeznek képzőművészek, iparművészek, fotóművészek részvételével, az újságban olvasható a pályázati felhívás. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), máj. 4-5./

1991. május 5.

Romániai Magyar Zenetársaság Kolozsváron tartott közgyűlésén dr. Szenik Ilona számolt be a társaság egy évi munkájáról. A közgyűlés egyhangúan megválasztotta László Ferenc főiskolai tanárt elnöknek. Az új elnök elismeréssel méltatta az előző elnök, dr. Benkő András munkásságát. /Szabadság (Kolozsvár), máj. 8./

1991. május 5.

Marosvásárhelyen hajnalban öt fiatalember /három magyar, egy román, egy német/ megpróbált felmászni Avram Iancu négy méter magaslaton álló lovasszobrára, s közben elszakították a román zászlót. A hatóságok nem kihágásként kezelik az ügyet, hanem a nemzeti jelvények meggyalázásaként. /MTI/

1991. május 6.

A román televízió máj. 6-án másodszor is műsorra tűzte az egri tanácskozásról /ápr. 13-14/ készített magyar tévéfilmet. A román sajtó hevesen támadta ezt a tanácskozást, a parlamentben is tiltakoztak román képviselők. Nacionalista összejövetelnek bélyegezték az Egerben történteket és Tőkés László püspököt is vádolták. /Szabadság (Kolozsvár), máj. 8./

1991. május 7.

Az RMDSZ vezetősége máj. 7-én ülést tartott bukaresti székházában. A tanácskozáson a máj. 24-26-a közötti II. kongresszus előkészítésével foglalkoztak. - Elítélték az egri tanácskozással kapcsolatos sajtókampányt. Az RMDSZ képviselőinek az állásfoglalását a tévé is közvetítette. Az RMDSZ közleményt adott ki, a közleményt a Romániai Magyar Szó máj. 11-12-i száma közölte.

1991. május 7.

Román szenátorok /Ion Gavra például/ hevesen elítélték az egri tanácskozást, követelték a "románság elmagyarosítását" célzó EMKE betiltását, továbbá azt, hogy indítsanak pert Tőkés László ellen. A vádakat Nagy Béla és Domokos Géza szenátorok visszautasították. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), máj. 8./

1991. május 7.

A Cimbora gyermeklap kénytelen beszüntetni megjelenését, mert nem kap támogatást a minisztériumtól. /Szabadság (Kolozsvár), máj. 8./

1991. május 8.

Petre Roman miniszterelnök máj. 8-án nyolcfős szűkebb kabinetet hozott létre a 24 tagú kormány egyes minisztereiből, a gazdasági reformprogram meggyorsítására. /MTI/

1991. május 8.

Hat balkáni ország parlamenti küldöttségei találkoztak Bukarestben kétnapos /máj. 7-8./ konferencián. Az albán, bolgár, görög, jugoszláv, román és török parlamenti külügyi bizottságainak delegációi előtt Corneliu Manescu külügyi bizottsági elnök a térség országait fenyegető "szétforgácsoló tendenciákra" hívta fel a figyelmet. /MTI/

1991. május 8.

Az erdélyi magyar egyházi vezetők közös levélben fordultak Iliescu elnökhöz. Ebben kifogásolták, hogy az új törvények, rendeletek sok esetben nem veszik figyelembe az emberi jogok nyilatkozatát, a Helsinki Záróokmányt, az 1918-as gyulafehérvári határozatot. Az alkotmánytervezetet nem demokratikus szellemben fogalmazták. A tervezet ugyanis diszkriminatív módon kijelenti, hogy "az oktatás minden szinten román nyelven történik", ahelyett, hogy leszögezné: "Az oktatás minden szinten román nyelven, a nemzeti kisebbségek nyelvén és a világnyelveken folyik." Úgyszintén szükséges, hogy kimondja az alkotmány: létezik állami, felekezeti és magánoktatás. "Sok jogszabály nem kívánt feszültséget támaszt híveink körében" olvasható a nyílt levélben, mert nem veszi figyelembe a nemzetközi előírásokat. A magyar kisebbségnek saját egyetemre van szüksége, hangsúlyozták az egyházfők. /Romániai Magyar Szó (Bukarest), máj. 8./

1991. május 8.

Tőkés László püspök Nagyváradon, máj. 8-án keltezett, a hazai és nemzetközi közvéleményhez intézett felhívásában erkölcsi támogatást kért a kisebbségellenes és antidemokratikus diverzió leleplezésére. A térségben újból kiéleződött nemzeti ellentétek egyetlen lehetséges megoldása az érdekelt országok demokratizálódása, a kisebbségek kollektív jogainak biztosítása, a tolerancia és a megbékélés, olvasható a Rompres hírügynökséghez eljuttatott felhívásában. Romániában újabb magyarellenes kampány kezdődött, erre ürügyként az egri konferencia szolgált. /Szabadság (Kolozsvár), máj. 18./

1991. május 8.

Molnos Lajos a román televízióban látta az egri tanácskozásról készített filmet. Azon tűnődött, miért nem hívták meg az RMDSZ-t a konferenciára. Kifejtette nézetét: csatát vesztett sereget nem szabad minden esetben vert seregnek minősíteni. A csatát vesztett seregnek vigyáznia kell arra, hogy soha ne higgye, hogy ő megvert, legyőzött sereg. Illyefalván például építkeznek, ahogy a tévé is mutatta. A lelkipásztor elmondta, hogy felújítanak. Azt, amit egy előző korszak lerombolt. Az öt lerombolt bástyából egy már újra ép. /Molnos Lajos: Egy bástya? két bástya. = Szabadság (Kolozsvár), máj. 8./

1991. május 9.

Entz Géza államtitkár interjút adott a román hírügynökség különtudósítójának, ebben utalt romániai látogatására és a magyar kisebbségek helyzetére. Az államtitkár feladatának tekinti az egyazon nemzetiséghez tartozó állampolgárok közti szabad kapcsolatok intézményesítését. /Román rádió/

1991. május 9.

A Romániai Magyar Cserkészek megalakulása elleni törvényességi óvás ügyében a tárgyalást május 9-re tűzték ki, azonban újra elnapolták, ezúttal június 27-re, adott tájékoztatást Szakács B. László, a cserkészek ügyvezető alelnöke. /Szabadság (Kolozsvár), máj. 15./

1991. május 9.

A Cimbora gyermeklapot 1989 után alapították, most váratlanul kizárták a bukaresti nyomda terméből azzal, hogy nem kifizetődő lap előállítása. A minisztérium sem nyújtott segítséget, hiába kérték. Emiatt a Cimbora az idei májusi számával megszűnt, jelentette be Csire Gabriella főszerkesztő, aki tiltakozott ezen kultúraellenes cselekedet miatt. /Tiltakozik a Cimbora. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), máj. 9./

1991. május 9.

Párttá alakulását határozta el az ellenzéki román Polgári Szövetség. /Szabadság (Kolozsvár), máj. 9./

1991. május 9.

Határ menti találkozót tartott máj. 9-én Petre Roman és Mircea Druc moldovai miniszterelnök, Bukarest és Kisinyov együttműködéséről tárgyaltak. Petre Roman diák- és tanulócserék rendszeresítését ígérte. /Szabadság (Kolozsvár), máj. 10./

1991. május 10.

Monarchista nagygyűlést rendeztek Bukarestben Károly király 1881-es megkoronázása alkalmából. A rádió 44 óta először közvetítette a száműzetésben élő Mihály volt király szózatát a nemzethez. /MTI/

1991. május 10.

Entz Géza államtitkár, a határon túli magyarok államtitkárságának vezetője egyhetes romániai körútra indult. Körútján elkísérte Szőcs Géza, az RMDSZ főtitkára, más vezetőkkel együtt. Nagyváradon egyházi és RMDSZ-vezetőkkel tárgyalt, Nagysomkúton részt vett Szilágyi Domokos emléktáblájának fölavatásán, Kolozsváron, május 11-én a magyar értelmiségiekkel találkozott, majd az egyházi vezetőkkel, máj. 12-én Grigore Zanc Kolozs megyei prefektussal, ezután a város fiatalságával tartott eszmecserét a KMDSZ székházában. Nagyenyedre látogatott, majd Gyulafehérvárra, ahol Bálint Lajos püspök vendége volt. Balázsfalván Todea görög katolikus érseket kereste fel, ezután Medgyes, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy, Brassó és Bukarest lesz az úticél. A vendégek rész vesznek a csíksomlyói búcsún. /Szabadság (Kolozsvár), máj. 14./

1991. május 10.

Leváltották a román televízió nemzetiségi műsorainak főosztályvezetőjét azzal az indoklással, hogy utasítása ellenére sem akarta az irányítása alá tartozó magyar szerkesztőség megismételni a másfél órás hétfői magyar adásban az egri találkozóról szóló filmet. /MTI/

1991. május 10.

Két máramarosi ukránlakta község /Oroszkő és Havasmező/ lakossága bejelentette, hogy a Szovjetuniótól kér védelmet, ha a hatóságok nem teljesítik követeléseiket. Hiányzik községeikből a kenyér, a só, kevés a legelő és súlyos gond, hogy háromezer munkanélkülijük van. /MTI/

1991. május 10.

Négyévi börtönbüntetésre ítélték Iulian Vladot, a Securitate volt vezetőjét, hét másik vádlott 3-5 évet kapott, kettőt felmentettek, egy fő pedig felfüggesztett börtönbüntetést kapott. /MTI/


lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-113
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» az adatbázisról
» írok a szerzőnek  
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998