udvardy frigyes
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2009
 

 
 
 
  kronológiák    » kisebbségtörténeti kronológia
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
helymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

 
 
 
   keresés
szűkítés        -        
      találatszám: 272 találat lapozás: 1-30 | 31-60 ... 271-272
 | észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

2000. augusztus 1.

Isarescu miniszterelnök szerint az infláció a tervezett 27 % helyett idén eléri a 32 %-ot, de mindenképpen alatta marad a tavalyi 54,8 %-os inflációnak. /Isarescu: jó növekedés, de a vártnál magasabb infláció. = Szabadság (Kolozsvár), aug. 1./

2000. augusztus 1.

Idén a lakosság 43 %-ának életszínvonala a szegénységi szint alá süllyed, közölte Smaranda Dobrescu munkaügyi és szociális védelmi miniszter. /Növekszik a hazai szegénység. = Szabadság (Kolozsvár), aug. 1./

2000. augusztus 1.

Tibád Zoltán, az Illyés Közalapítvány romániai alkuratóriumának titkára elmondta, hogy idén a hét szaktestülethez 1632 pályázat érkezett, a legtöbb az oktatási szaktestülethez. A pályázók által igényelt 1,5 milliárd forint messze meghaladta a rendelkezésre álló /155 millió/ összeget. A legkevesebb pályázat a szórványvidékről érkezett. /Kiss Olivér: Kevés pályázat érkezik a szórványvidékről. = Szabadság (Kolozsvár), aug. 1./

2000. augusztus 1.

A Krónika interjút készített Markó Bélával, az RMDSZ elnökével a tusnádi nyári egyetem zárónapján. Markó megállapította, hogy változott a rendezvény megítélése a román sajtóban. A román politikusok közül azonban ugyanazok vállalták most is a részvételt, akik néhány évvel ezelőtt, nyitás tehát nem történt. Markó közölte: a státusztörvény koncepcióval egyetért, elégedetlen viszont az eddigi ajánlat igényszintjével. Leszögezte: ″Nem más státustörvényre volna szükség, hanem ezt a keretet kell sokkal gazdagabb tartalommal megtölteni.″ /Markó Béla elégedetlen a státustörvény mércéjével. = Krónika (Kolozsvár), aug. 1./

2000. augusztus folyamán

Borbély László, a Közmunkaügyi és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára július 27-én a Kovászna megyei Tanács meghívására Sepsiszentgyörgyre látogatott, találkozott a Kovászna megyei polgármesterekkel és megyei tanácsosokkal. Borbély László elmondta, hogy Kovászna megye részesült a 60 millió dolláros nemzetközi hitellel beindított beruházásokból: szociális lakásokat építenek Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen. Az államtitkár rámutatott arra, hogy öt Kovászna megyei helységben a spanyol kormány finanszírozza a vízhálózat kialakításához szükséges előtanulmány elkészítését. /Borbély László államtitkár Kovászna megyében. /RMDSZ Tájékoztató (Bukarest), aug. 1. - 1772. sz./

2000. augusztus 1.

Júl. 31-én Csíkszeredában a Csíki Játékszín művészei színre vitték a Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj című zenés mesejátékot. A társulat a mesejátékot bemutatja a csíksomlyói árvaházban, Szentegyházán, Csíkszépvízen, Marosvásárhelyen, a Millenniumi sokaság rendezvényen, valamint a Csíki Napok alkalmából is. /Kulcsár Edit: Bemutató előadás a Mikó-várban. = Hargita Népe (Csíkszereda), aug. 1./

2000. augusztus 1.

Július végén évről évre megtelik fiatalokkal a Szent Anna-tó környéke. Az idén sem volt ez másképp. Apró tüzek jelezték, hogy éjszakába nyúlt a vigadozás. Sokan elmentek vasárnap a szentmisére is. /Antal Ildikó: Anna-napok a tónál. = Hargita Népe (Csíkszereda), aug. 1./

2000. augusztus 1.

Nemzedéki találkozót szerveznek aug. 28-án, Márton Áron születésnapján a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban a gyulafehérvári Majláth főgimnázium volt tanárai és növendékei számára. /Nemzedéki találkozó Csíksomlyón. = Hargita Népe (Csíkszereda), aug. 1./

2000. augusztus 1.

A Korunk /Kolozsvár/ folyóirat júliusi számának témája: Történelem - anyanyelv - írásbeliség. A szerzők között van Ormos Mária, Poszler György, K. Lengyel Zsolt, Kibédi Varga Áron. /Történelem - anyanyelv - írásbeliség - a júliusi Korunkban. = Hargita Népe (Csíkszereda), aug. 1./

2000. augusztus 2.

Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke a Szabadság kérdésére elmondta: egyelőre nem kíván elvárásairól nyilatkozni, mert nincs kikristályosodva, milyen legyen a majdani státustörvény. ″Erdélyi emberként azt értékelem leginkább, hogy nemzeti szerződés születik. Emellett az adott kedvezmények bizonyára sok ember számára nagyon fontosak, de számomra távlatilag és össznemzeti szempontból ez a jogi szerződéses viszony a döntő. Ezzel bizonyos értelemben helyreáll a nemzet együvé tartozása, ami ezáltal jogi, illetve politikai konstrukcióban is testet ölt″ - mondta. A püspök kijelentette: ″az összes kárpát-medencei magyar gyermek alanyi jogáról beszélnék a teljes értékű anyanyelvű tanuláshoz. Integrálnám a tanügyi rendszert. Függetlenül attól, hogy Kassán, Brassóban vagy a Mezőségen lakik, minden gyermeknek ugyanazt az esélyegyenlőséget kellene biztosítani, mint amit a legszínvonalasabb magyarországi iskolák biztosítanak.″ - Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke szerint a kettős állampolgárság kizárná a magyarságot a törvényhozásból, az önkormányzatokból, illetve a helyi és a központi végrehajtó hatalomból is. - Románia ez évtől alanyi jogon biztosít román állampolgárságot Moldova Köztársaság román nemzetiségű lakosainak. Erről Mircea Ciumara államminiszter kijelentette: az EU Romániát keleti határainak rendkívül komoly ellenőrzésére kényszerítette. Kénytelenek voltak a Pruton túli románoknak állampolgárságot adni. ″Ehhez hasonlóan Magyarország is adhat állampolgárságot vagy különleges státust a Romániában élő magyaroknak. Magánvéleményem szerint ez viszont rendkívül helytelen lenne, mert az erdélyi lakosok közötti diszkriminációhoz vezetne.″ /Tibori Szabó Zoltán: Tőkés László: A státustörvénnyel nemzeti szerződés születik. Mircea Ciumara szerint helytelen lenne az erdélyiek megkülönböztetése. = Szabadság (Kolozsvár), aug. 2./

2000. augusztus 2.

A Diaszpóra Alapítványt 1993-ban alapította Vetési László, református lelkész. A fő célkitűzés a szórványok megmentése volt, nemcsak egyházi, hanem oktatási, művelődési szempontból is. Orbán Lajos, a református teológia frissen végzett hallgatója, már 1995 óta dolgozik az alapítványnál. Elmondta, hogy az 1992-es népszámlálási adatok alapján kidolgoztak egy munkaprogramot: feltérképezték a szórványokat. 1996 nyarán a Kárpátoktól délre fekvő területeket térképezték fel teológusokból álló munkacsoportokkal. Ennek eredményeként az Erdélyi Református Egyházkerület megújította a pitesti-i és a Ramnicu Valcea-i lelkészi állásokat. 1997-ben Moldovában és Bukovinában folytatták a munkát Mindenütt nagyon nagy szeretettel és örömmel fogadták őket. Ekkor került lelkész Bákóba. 1998-ban a Bánságban dolgoztak és egészen Orsováig mentek le. Az ott összegyűjtött adatokat a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek adták át. Még ugyanebben az évben a szászok lakta dél-erdélyi Királyföldre látogatta, majd a Zsil völgyében rendeztek egy nyolcnapos programot, melynek keretében magyar nyelvoktatással is foglalkoztunk. Az Üzenet református lap mellékleteként megjelentettek egy kiadványt, melyben a szórványokkal foglalkoznak. Ezt minden szórványgyülekezetbe is elküldik. A szervezet anyagi támogatója az Erdélyi Református Egyházkerület és az Illyés Közalapítvány. /Diaszpóra Alapítvány. = Szabadság (Kolozsvár), aug. 2./

2000. augusztus 2.

Székelyzsombor első írásos emléke 1453-ból maradt fent. A falu melletti Várhegyen van a feltételezések szerint a 13. században épült Zsombori vár. Székelyzsombor, a vár, az évente itt megszervezett diáktábor története már a világhálón is megtalálható. A www.nexus.hu/szekelyzsombor honlapot a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai hozták létre, a zsombori munkatábor egykori résztvevői. Évről-évre nyáron egy hónapra magyarországi, pozsonyi, szlovákiai, holland, valamint brassói magyar és román diákok érkeznek ide. /Nyári munkatábor Székelyzsomboron. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), aug. 2./

2000. augusztus 2.

Idén második alkalommal rendezték meg a Szalárdi Napokat. Júl. 28-án ökumenikus istentisztelettel kezdődött az ünnepség. Leleplezték a második világháborúban elhunytak emlékére állított márványtáblát, majd megnyitották Kerekes Géza és Dobai Sándor képzőművészek tárlatát, futóverseny és lovasparádé zajlott a főtéren. Júl. 29-én gyermekprogramok voltak, a községházán pedig a Szalárdról elszármazottak találkoztak. Felléptek a Nyíló Akác néptánccsoport, a Silvette tánccsoport, a Tempo Klub táncosai, néptáncosok Szalárdról és a szomszédos falvakból. /Szalárdi napok. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), aug. 2./

2000. augusztus 2.

Aug. 1-jén a nyergestetői csata 151. évfordulóján emlékünnepséget tartottak. Beszédet mondott Zsombori Vilmos megyei tanácselnök és dr. Csedő Csaba István, Csíkszereda polgármestere. Gergely András történelemtanár emlékezett a csata jelentőségére. Ökumenikus istentisztelet után a csíkszentmártoni fúvósok 1848-as dalokat adtak elő. /Ferencz Imre: Évfordulós ünnepség Nyergestetőn. = Hargita Népe (Csíkszereda), aug. 2./

2000. augusztus 2.

A Bányai János Ipari Iskolaközpont /Székelyudvarhely/ felvállalja az ifjak középiskola utáni, ún. posztliceális képzését. Szakács Paál István igazgató szerint az iskola olyan szakmákban indít továbbképzést, immár ötödik éve, melyeket a piac igényel. A szakmák megfelelnek az iskola profiljának, így a diák az esetek nagy részében 6 éven keresztül folytathatja itt tanulmányait. A 2000/2001-es tanévben informatika, kereskedelmi ügynök, könyvelő, erdész, ruhaipari tervező és turisztikai ügynök osztályok indítását tervezik. /Bálint Rozália: Technikusképzés Székelyudvarhelyen. = Hargita Népe (Csíkszereda), aug. 2./

2000. augusztus 2.

Negyedik alkalommal rendeztek határon túli magyar és a magyarországi kisebbségi média szereplői számára találkozót Pannonhalmán, a bencés monostorban. Az aug. 1-4-e között tanácskozáson százhatvanan vesznek részt Horvátországból, Felvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról, Burgenlandból, Vajdaságból és Szlovéniából. A találkozó fő témája: Kereszténység - kultúra - párbeszéd. /Médiatalálkozó Pannonhalmán. = Hargita Népe (Csíkszereda), aug. 2./

2000. augusztus 2.

Korondi sokadalom /Pallas-Akadémia, Csíkszereda/ címmel megjelent egy jó népismereti kötet. K. Kovács András, Tófalvi Zoltán, István Lajos, Szőcs Lajos, dr. Janitsek Jenő és Ferenczi Sándor több évi kutatómunkával gyűjtötték össze a falura vonatkozó adatokat. A falumonográfia szerkesztője K. Kovács András. /Oláh István: Sokadalmak könyve. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), aug. 2./

2000. augusztus 3.

A Demokrata Párt szövetségesek nélkül akar bekerülni a parlamentbe. Petre Roman pártelnök bízik abban. hogy pártja a választáson eléri a 12 %-ot. /Nem keres szövetségeseket a Demokrata Párt. = Szabadság (Kolozsvár), aug. 3./

2000. augusztus 3.

A szórványmagyarság lélekszámának apadása észlelhető Krassó-Szörény megyében. A mintegy tízezer magyar lelket számláló megye az idei választáson elvesztette egyetlen magyar megyei tanácsosát is. Híre-hamva sincs magyar óvodáknak. Hunyad megyében sem jobb a helyzet, az idei választáson elesett Hátszeg, a hunyadi magyarság egyik legerősebb bástyája: Kásler Pál RMDSZ-es tanácstagjelöltre olyan kevesen szavaztak, hogy magyar tanácsos nélkül maradt a kisváros. Ugyanígy elesett Vulkán és Lupény is, ahol eddig volt RMDSZ-tanácsos. Fehér megyében elesett Gyulafehérvár és Tövis. Nagyenyed híres kollégiuma gyermekhiánnyal küszködik: idén felére csökkent az első osztályba iratkozó magyar gyermekek száma, így csak egy osztály indul. Idén félezerrel kevesebb szavazatot kapott Nagyenyeden az RMDSZ, mint négy évvel ezelőtt. Mindezek miatt Szabó Csaba cikkében kiemelte: ″Együtt kell mentenünk, ami még menthető, párttól, frakciótól, választásoktól és politikai múlttól függetlenül.″ /Szabó Csaba: A fekete vonal. = Szabadság (Kolozsvár), aug. 3./

2000. augusztus 3.

Kolozs megyében a fölosztás, vagyis a Lupu-féle 2000/1-es törvény alkalmazásában a legnagyobb gondot a földmérő szakemberek hiánya okozza: a megye 80 településén csupán 44 földmérő dolgozik. A volt tulajdonosok névjegyzékei 80-85 %-ban elkészültek. A kísérleti állomások földjeivel kapcsolatban bonyolultabb a helyzet, ezek az intézmények görcsösen ragaszkodnak az 517-es kormányhatározathoz, amely meghatározta, hogy mennyi földjük maradhat meg. A volt tulajdonosok közül a szegényebbek ott hagynák a földjüket a kísérleti állomásoknál, ha bíznának a méltányos kárpótlásban. /Barazsuly Emil: Beszélgetés Pethő Zsigmond mérnökkel, a Kolozs megyei mezőgazdasági kataszteri hivatal vezetőjével. = Szabadság (Kolozsvár), aug. 3./

2000. augusztus 3.

Ismeretlenek megrongálták a Gál Sándor-szobrot Csíkszeredában: elhasadt egy márványlap, maga a szoboralak nem csorbult. /Szondy Zoltán: Megcsúfolt szobor. = Hargita Népe (Csíkszereda), aug. 3./

2000. augusztus 3.

Kolozsváron megnyílt a városban élő Cs. Erdős Tibor festőművész portrékiállítása. /Megnyílt Cs. Erdős Tibor portrékiállítása. = Szabadság (Kolozsvár), aug. 3./

2000. augusztus 3.

Idén a X. néptánc- és népzenetábornak ad otthont Kalotaszentkirály. 1990 augusztusában rendezték meg először néptánc- és népzene tábort. A szervezőcsapat változatlan maradt: Szép Gyula és Németh házaspár /Attila és Ildikó/. A tíz évvel ezelőtti kezdeményezés konkrét hasznot is hozott a településnek: a főúttól félreeső Kalotaszentkirályon fellendült a faluturizmus. A Németh házaspár táncot oktatott, Szép Gyula és Bardócz Sándor a zenekart hozta össze. A harmadik táborra már 800-an érkeztek. Az 1000 lakosú településnek ez soknak bizonyult, a szervezők azóta kénytelenek korlátozni a helyek számát, általában 350 vendéget fogadtak. A külföldiek adják a résztvevők kétharmadát. Zömében magyarországiak jelentkeznek, de szép számmal van közöttük német is. A szervezők a tábor bevételből minden évben anyagi segítséget nyújtanak a helyi bentlakásos iskolának is. Idén váratlanul betoppant az erdélyi magánkiránduláson lévő Németh Zsolt külügyi államtitkár is, aki nem először fordult meg a kalotaszentkirályi tánctáborban. /Gál Mária: A X. néptánc- és népzenetábornak ad otthont Kalotaszentkirály. = Szabadság (Kolozsvár), aug. 3./

2000. augusztus 3.

Idén júl. 29-e és aug. 5-e között ötödik alkalommal rendezi meg a Kászonokban a kolozsvári Minimum Party Társaság az összművészeti alkotótábort. Az előző években a jakabfalvi Salutaris-borvíz környéke adott otthont, jelenleg a Kászonfeltíztől 5 km-re eső Tiszásfőn táborozik a népes társaság: 120 egyetemista, köztük budapesti zenészek, győri filmesek, bukaresti fotóművészek, képzőművészek, építészek, színészek vesznek részt a műhelytevékenységekben, melyeket közismert művészek vezetnek - tájékoztatott a tábor főszervezője, Korodi Szabolcs. Gáspárik Attila színész és Szabó Attila rendező a színházi műhelyeket, Starmüller Géza, a képzőművészeket, Radu Igazság a fotósokat, Hartyándi Jenő a filmeseket irányítja- Tábori újság és rádió tudósítanak a nap eseményeiről. /Kristó Tibor: Minimum Party a Kászonokban. = Hargita Népe (Csíkszereda), aug. 3./

2000. augusztus 3.

Székelyudvarhelyről aug. 3-án indul az első honismereti túra Magyarországra. Az Udvarhelyi Fiatal Fórum által szervezett körút célja minél több udvarhelyi fiatalnak lehetőséget teremteni a magyar történelmi vonatkozású emlékhelyek, ereklyék, emlékművek megtekintésére, közéleti személyiségekkel való találkozásra. A mintegy 50 fiatal ellátogat többek között az Országházba, ahol megtekintik a Szent Koronát, valamint Ópusztaszerre, a Nemzeti Történeti Emlékparkba. /Honismereti túrák. = Hargita Népe (Csíkszereda), aug. 3./

2000. augusztus 4.

A legújabb közvélemény-kutatás szerint a Stolojan-Isarescu államelnök-miniszterelnök tandem előretört: az egykori és a jelenlegi miniszterelnök párosra a megkérdezettek 44 %-a szavazna, míg az Iliescu-Nastase párosra csak 30 %. A harmadik helyen van 13 százalékkal a Melescanu-Stolojan, majd e mögött a Roman-Basescu páros. Amennyiben most lennének az országos választások, a megkérdezettek 42 %-a szavazna a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártjára, a második, harmadik és negyedik helyen áll - egyaránt 9 százalékkal - a Nemzeti Liberális Párt, a Szövetség Romániáért párt és Nagy-Románia Párt. A demokraták és a parasztpártiak egyenként 8 %-kal színesítik a palettát; az RMDSZ-re voksolók számát 6 százalékra taksálja a közvélemény-kutatás. /Hátulsó pár előre fuss! A Stolojan-Isarescu páros lekörözte az Iliescu-Nastase kétülésest. = Szabadság (Kolozsvár), aug. 4./

2000. augusztus 4.

Júl. 28-29-én három központi román lap közölte: Eckstein Kovács Péter szenátor tusnádfürdői beszédében azt állította, hogy a romániai magyarság 50, 52, illetve 57 százalékban támogatja azt az elképzelést, miszerint az RMDSZ ″minden áron″ kormányon maradjon. Dr. Neményi Ágnes feltette a kérdést: ha a választást Iliescu pártja, az RTDP nyeri meg, minek alapján jelentette ki a honatya a fenti támogatottságot? /Dr. Neményi Ágnes: Aktuális gyorskérdés az olvasótól. = Szabadság (Kolozsvár), aug. 4./ A kérdésre válaszolt Eckstein-Kovács Péter. Tusnádfürdői felszólalásában Toró T. Tibornak, a Reform Tömörülés elnökének azon kijelentésére válaszoltam, miszerint az RMDSZ jelenlegi vezetőségének néhány posztkommunista érzelmű tagja akár a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártjával (RTDP) is szövetkezne, csakhogy kormányon maradjon. Eckstein-Kovács Péter idézte az Erdélyi Etnikumközi Kapcsolatokat Kutató Központ által 2000. május-júniusában végzett felmérés adatait, amit az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének megrendelésére készítettek. Eszerint a megkérdezettek 52,3 százaléka úgy vélekedett: függetlenül attól, hogy ki nyeri meg a választásokat, az RMDSZ-nek részt kell vennie a kormányban. Ha a magyar lakosságnak több mint a fele bármilyen körülmények között a következő kormánykoalícióban szeretné látni az RMDSZ-t, akkor ezt az RMDSZ vezetésnek figyelembe kell vennie. A megkérdezettek 42, 6 százaléka szerint az RMDSZ-nek csakis demokratikus pártokkal kell kormánykoalícióra lépnie. Felszólalásában leszögezte: nem ért egyet azzal, hogy az RMDSZ kormánykoalícióra lépjen az RTDP-vel tekintettel arra, hogy az elmúlt kilenc évben következetesen magyarellenes álláspontra helyezkedett. /Eckstein-Kovács Péter: A választás lehetősége. = Szabadság (Kolozsvár), aug. 4./

2000. augusztus 4.

Szilágyi Pál professzor, a Babes-Bolyai Tudományegyetem matematika-informatikai tanszékének tanára kifejtette: ″Mi, magyarok, mint Románia adófizető állampolgárai, meggyőződéssel valljuk és hangoztatjuk, hogy a magyar egyetem létrehozása és működtetése az országnak kötelessége! Az állami költségvetésben elegendő pénzt kell fordítani arra, hogy a több, mint kétmilliós romániai magyarság anyanyelven történő oktatása az óvodától az egyetemig megvalósuljon.″ Nem lehetnek elégedettek annak ellenére, hogy Erdély öt nagyvárosában a BBTE kihelyezett tagozatokat működtethet. A magánegyetem kezdeményezését támogatja, de hangsúlyozta, hogy a teljes körű magyar nyelvű oktatási rendszer megvalósítása a román állam kötelessége. /Mikor lesz állami magyar egyetem Romániában? = Romániai Magyar Szó (Bukarest), aug. 4./

2000. augusztus 4.

Böndi Gyöngyike, az RMDSZ parlamenti frakciójának egyetlen nőtagja, Máramaros megye magyarságának képviselője visszatekintett a négy évre. Kezdeményezte a nagybányai RMDSZ képviselői iroda megalakítását, ami sikerült is. Az irodavezetőnő fogadja az ügyfeleket, rendszerezi a felgyűlt problémákat. A nagybányai irodavezető bérén kívül, bértámogatásban részesítette a máramarosszigeti, a felsőbányai, a színérváraljai szervezetek irodavezetőit is. Előfizetett a legfontosabb helyi és országos lapokra, amelyeket bárki fellapozgathat a képviselői irodában. Általában hetente tartottam fogadóórát Nagybányán. Néhány cikket, szaktanulmányt is írt, azok megjelentek a Caritas füzetekben. A lobbizás legfontosabb eredményének a nagybányai önálló magyar középiskola 1997-es kiharcolását tartja. Nemrég sikerült a máramarosszigeti magyar líceum számára is megszerezni a tárca beleegyezését, remélhetően az idei tanévben ott is beindulhat az önálló magyar iskola. - A munkaügyi és szociális bizottságban fejtette ki parlamenti tevékenységét. Ő kezdeményezte 1997-ben a szülési szabadságnak az újszülöttek két éves koráig való meghosszabbítását, 85 %-os javadalmazás mellett. Két évig az RMDSZ parlamenti frakciójának titkára is volt. Böndi Gyöngyike a MÁÉRT társadalmi és egészségügyi szakbizottságának egyik szakembere. Újra akar indulni az őszi megmérettetésen. /Farkas E. Zoltán: Beszélgetés négy év politikai tevékenységéről. Válaszol: Böndi Gyöngyike Máramaros megyei képviselő. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), aug. 4./

2000. augusztus 4.

A határon túli magyarok Makói Művésztelepén született alkotásokból, valamint az alkotóknak a korábbi években készült munkáiból Ezerszáz év a Kárpát-medencében címmel nyílt kiállítás aug. 1-jén Makón, a József Attila Múzeumban. Tizedik alkalommal érkeztek Ukrajnából, Romániából, Jugoszláviából és Szlovákiából magyar képzőművészek Makóra, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő művésztelepen három héten át alkossanak. A tábor 22 lakója - festő- és szobrászművészek, grafikusok és keramikusok - már többször voltak a Maros-parti város művésztelepének vendégei. /Határon túli magyarok művésztelepe és kiállítása Makón. = Szabadság (Kolozsvár), aug. 4./


lapozás: 1-30 | 31-60 ... 271-272
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék

 

 
kapcsolódó
» az adatbázisról
» írok a szerzőnek  
további kronológiák

» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989
» Az RMDSZ tizenöt éve a sajtó tükrében
» Dél-erdélyi magyarság 1940-1944
» Horvátország 1991-1999
» Jugoszlávia 1989-1999
» Köztes-Európa kronológia 1756-1997
» Románia 1989-1996
» Szlovákia 1989-1998
» Ukrajna 1989-1998